Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bestil en forsker ved Institut for Husdyrvidenskab

Interesserer du dig for økologiske svineproduktion eller vil du vide mere om smerte og lidelse hos dyr? Så kan du, i forbindelse med Forskningens Døgn, bestille en forsker fra Institut for Husdyrvidenskab til at holde foredrag. Det kræver blot at du kan samle mindst 20 personer og kan stille passende rammer til rådighed.

”Bestil en Forsker”-ordningen er et initiativ under Forskningens Døgn. Ordningen giver alle mulighed for at få besøg af en forsker i uge 17, hvor Forskningens Døgn løber af stablen. Hvert år melder cirka 300 forskere sig til med et foredrag på Forskningens Døgns hjemmeside.

Ved Institut for Husdyrvidenskab tilbyde følgende foredrag:

Økologisk svineproduktion

Foredraget omhandler den forskning i økologisk svineproduktion, der foregår på Økoplatformen på Aarhus Universitet i Foulum. Vi forsøger blandt andet at finde ud af, hvor langt en økologisk so går om dagen. Hvor meget græs soen kan æde, og så tester vi adfærden hos forskellige racer, for at se, om vi kan finde en race, der er specielt egnet til friland.

På Økoplatformen i Foulum går der lige nu 40 søer i henholdvis drægtigheds- og faremarken. Dyrene indgår i ernærings- og adfærdsstudier, hvor vi blandt andet forsøger at kortlægge dyrenes aktivitetsniveau ved hjælp af udstyr, som egentlig er udviklet til fodboldspillere. Vi videoovervåger dyrene i hytterne og laver forskellige adfærdstests. Derudover tager vi blod- og urinprøver for at få et billede af, hvor meget græs og grovfoder de kan æde samt hvor meget energi de bruger på termoregulering, mælkeproduktion og fosterproduktion.

Foredraget vil komme ind på disse forskningsområder og der vil være videoer af, hvordan vi tager prøver og håndterer forsøgsdyrene i det daglige arbejde.

 Læs mere: http://forsk.dk/indbakke/forskning-i-okologisk-svineproduktion

 

Smerte og lidelse hos dyr – hvad ved vi egentlig?

Vores holdninger til dyrs smerte og lidelse – og også vores viden om området – udvikles hele tiden. Ved at svare på typiske spørgsmål indenfor emnet, søger foredraget at give tilhørerne en biologisk update på området.

Hvad sker der når dyr bliver skadet? Gør det ondt på dem? Gælder det alle dyr – også regnorme? Og hvorfor gør det ondt at blive skadet – har smerte en funktion? Hvis noget gør ondt på dyr – hvordan genkender vi det så? Og hvad bør vi gøre? Er det her vigtig viden? Hvorfor?

Ved at stille alle disse spørgsmål – og nok lidt flere – søger foredraget at give tilhørerne en gennemgang af den eksisterende viden om smerte og lidelse hos dyr ud fra en biologisk baggrund. 

Læs mere: http://forsk.dk/importerede_foredrag/smerte-og-lidelse-hos-dyr-hvad-ved-vi-egentlig

 

Betingelserne for at bestille en forsker er:

  • At du kan samle et publikum på mindst 20 personer.
  • Du skal stille passende rammer til rådighed for både forsker og publikum under foredraget.
  • Foredraget er gratis, men du er selv ansvarlig for at dække eventuelle transportomkostninger.

Læs mere om Forskningens Døgn og "Bestil en forsker