Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
DCA Anis Svin

AU er med i nyt projekt, som ved hjælp af UV-lys vil reducere forbruget af antibiotika til grise

Forsøgsstaldene ved AU i Foulum skal huse et nyt projekt, som har til formål at afprøve et såkaldt kombi-lys, der kan minimere bakterier og virus i staldmiljøet. Projektet ledes af Farmer-Light Holding og er støttet af GUDP.

Antibiotikaforbruget i svineproduktionen er fortsat en udfordring i forhold til risikoen for udvikling af resistens. Et nyt projekt (UVIBA) skal derfor bidrage til øget velfærd hos grise og nedsætte forbruget af antibiotika ved hjælp af en specialudviklet lyskilde – en såkaldt Direct Intelligent Light (DILTM).

Lyskilden har en særlig sammensætning af lysbølger, der kan minimere forekomsten af sundhedsskadelige mikroorganismer i dyrenes omgivelser i stalden. Det drejer sig om UVA-, UVB- og UVC-lysbølger, som ud over at øge hygiejnen i stalden også vil øge den naturlige syntese af D3-vitamin hos grisene og dermed styrke grisenes sundhed.

Indledende laboratorieforsøg har vist en tydelig begrænsende effekt på antallet af bakterier og virus ved brug af UV-lys. Derfor bliver det spændende at følge, om denne effekt også kan genfindes i staldene på Aarhus Universitet. Her er det seniorforsker Nuria Canibe, som står i spidsen for den del af forsøget, der handler om afprøvning i svineforsøgsstaldene ved AU Foulum.

Forsøget på AU Foulum

”Under vores del af forsøget opsamler vi data på sygdomsfremkaldende mikroorganismers niveau i stalden og på grisene; mikrobiota i tarmen og grisenes immune respons. Dermed får vi direkte tal på og viden om, hvordan lyskilden påvirker både grisene og de omgivende mikroorganismer. Disse data giver samtidigt mulighed for at justere lysstyrken og lyskildens afstand til grisene for at finde den optimale opsætning”, fortæller Nuria Canibe.

Efterfølgende skal lyskilden testes i farestalden med søer og pattegrise samt i smågrisestalden på AU Foulum. Københavns Universitet står for at måle antallet af forskellige bakterier og virus på grisenes hud, inventaret og i luften, mens Aarhus Universitet blandt andet følger grisenes D-vitaminstatus og koordinerer de eksperimentelle studier med grise.

Forventningen er at se positive effekter i form af lavere strømforbrug, reduceret sygdomsforekomst og medicinforbrug samt nedsat dødelighed hos grisene.

Fakta om projektet

 

Finansiering

 

Projektet er støttet af GUDP og løber i perioden 2021-2024.
 

Samarbejdspartnere

 

Farmer-Light Holding (projektleder), ACO FUNKI, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.
 

Kontakt

Nuria Canibe, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. E-mail: nuria.canibe@anis.au.dk