Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

At være ph.d.-studerende i Foulum fra et dansk perspektiv

At ens livsbane sommetider præges af tilfældigheder kan Uffe Krogh skrive under på. Han sigtede efter et liv som landmand, men er nu i stedet i gang med en karriere som forsker på Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab. Efter sit ph.d.-forsvar den 1. marts 2017 er han blevet ansat som videnskabelig assistent på instituttet frem til maj, hvorefter der måske venter en postdoc-stilling. Vi fangede Uffe til nogle hurtige spørgsmål om sine oplevelser som ph.d.-studerende.

Hvad var din baggrund for at søge til AU Foulum?

Jeg ville egentlig have været landmand og have haft min egen bedrift, og jeg har da også en landmandsuddannelse med i bagagen. Da jeg fandt ud af, at den hurtige udvikling i landbruget gjorde det svært at etablere sig som landmand, og at livet som landmand mere handler om at være virksomhedsleder, besluttede jeg mig for at læse videre. Jeg har altid interesseret mig for biologi, så kombinationen af mine to interesseområder, landbrug og biologi, førte mig til agrobiologistudiet på Aarhus Universitet. Jeg skrev bacheloropgave med Peter Kappel Theil som vejleder. Vi arbejdede godt sammen, og jeg fandt i samarbejde med ham ud af, at muligheden for at tage den 4-årige ph.d.-uddannelse var den helt rigtige for mig. Efter endt bacheloreksamen startede jeg på ph.d.-uddannelsen, og undervejs vekslede jeg min kvalifikationseksamen til en kandidatgrad. I marts var ph.d.-uddannelsen i hus.

 

Hvordan har det været at være ph.d.-studerende i Foulum?

Det har været meget spændende at være ph.d.-studerende med masser af faglige udfordringer og muligheden for at lave interessante kateterforsøg med søer. Det er en sjov måde at arbejde på, når man laver forsøg og efterfølgende ser resultaterne og diskuterer dem med sine vejledere. Undervejs i uddannelsen tilbragte jeg et halvt år på Michigan State University i USA, hvor jeg deltog i et aminoforsøg med søer. Jeg fik meget sparring med min amerikanske "vejleder" ift. mit ph.d.-projekt og generelt ift. emnet.

 

I et par år var jeg studentermedlem af instituttets ph.d.-udvalg. Det var meget udbytterigt, idet det var en god måde at lære universitetssystemet at kende og finde ud af, hvem der tager beslutningerne osv. Jeg oplevede, at vi som studerende blev hørt, og at der er en reel mulighed for at ændre på tingene.

 

Det har været lærerigt at overvære en del af de ph.d.-forsvar, der løbende finder sted i Foulum, for på den måde at finde ud af, hvordan det foregår og forberede mig til mit eget forsvar.

 

Hvad handlede dit ph.d.-projekt om, og hvad var din motivation for at vælge dette emne?

I mit ph.d.-projekt har jeg undersøgt søer sidst i drægtigheden samt i den diegivende periode. Søer får i dag mange grise, hvilket giver et højere behov for næringsstoffer til soens yver og produktionen af både råmælk og mælk. Jeg undersøgte bl.a., hvad der sker med yveret og soen sidst i drægtigheden og under diegivningen samt muligheden for at forbedre noget via fodringen.

 

Baggrunden for at vælge dette emne var, at jeg allerede havde beskæftiget mig med diegivende søer i mit bachelorprojekt, og da jeg fik muligheden for at arbejde videre med dette emne via min vejleder, slog jeg til.

 

Er du interesseret i at høre mere om Uffes oplevelser og erfaringer med at studere ved Institut for Husdyrvidenskab, er du velkommen til at kontakte ham. Endvidere kan du finde en artikel baseret på Uffes ph.d.-afhandling omhandlende yverets næringsstofoptag og -udskillelse hos højtydende søer her.

 

Kontaktoplysninger:

Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: uffekrogh@anis.au.dk

Tlf.: +45 8715 7967