Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Institut for Husdyrvidenskab, AU deltager i et nyt projekt, som skal udvikle en vaccine, der forventes at kunne reducere den diarré-relaterede dødelighed hos smågrise med 90 %. Den nye vaccine ventes på markedet i 2026. Foto: Anders Trærup, AU.

17.08.2020 | Anis

Ny vaccine mod smågrise-diarré på vej

Aarhus Universitet er med i et nyt og banebrydende projekt, som skal udvikle en effektiv vaccine mod fravænningsdiarré hos smågrise. Hvis udviklingsarbejdet af vaccinen går, som forskerne håber, vil 90% af den dødelighed, som i dag ses på grund af fravænningsdiarré, kunne hindres og forbruget af antibiotika vil kunne sænkes tilsvarende.

Fodringsforsøg med slagtegrise ved AU Foulum har givet mere viden om, hvordan forskellige niveauer af fosfor i foderet påvirker grisenes knoglestyrke. Arkivfoto: Aarhus Universitet.

17.08.2020 | Anis

Lavt fosfor til slagtegrise giver ringere knoglestyrke

Resultater fra Aarhus Universitet i Foulum viser, at hvis slagtegrise tildeles fosfor under det anbefalede niveau, har det negative konsekvenser for grisenes knoglestyrke. Men konsekvenserne afhænger af, hvilke knogler der er tale om.

Der er stor individuel variation i græsindtaget hos økologiske søer. Nogle ville ikke røre græsset og andre åd med lethed op til 6 kilo friskt kløvergræs om dagen. En foderenhed svarer cirka til 6 kilo friskt kløvergræs. Foto: Maria Eksildsen.

13.08.2020 | Anis

Søer udnytter kløvergræs overraskende godt

En økologisk so går to-tre kilometer om dagen og fordøjer græs lige så godt som en ko. Det viser resultater fra projektet EFFORT, der er gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

03.08.2020 | Anis

TV-indslag: Nu kan grise æde dansk græs

Søndag den 2. august deltog professor Søren Krogh Jensen fra Aarhus Universitet i et indslag i TV-avisen, om det første anlæg i Danmark, der er installeret hos en landmand, til at omdanne kløvergræs til protein, som grisene kan udnytte. Se indslaget som starter ca. 54 minutter inde i nyhedsudsendelsen.