Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Rasmus Pedersen revealed a present for the students: a yearly study trip abroad. Photo: Louise Ring

25.10.2018 | Anis

The Agroecology, Food and Environment educations marked 10 year anniversary

Around 100 former and present students as well as Aarhus University employees showed up at "Dyrkbar" to celebrate the 10 year anniversary of the Agroecology, Food and Environment educations on 28 September 2018.

Med udfasningen af skalæg fra burhøns forventes det, at salget af skrabeæg i stedet vil stige markant. Foto: Colourbox

22.10.2018 | Fjerkræ

Dyrevelfærden i skrabeægsproduktionen kan forbedres

Der er en række dyrevelfærdsmæssige udfordringer i skrabeægsproduktionen, men omfanget kan reduceres. Forskere fra Aarhus Universitet har identificeret fem indsatsområder.

En af hensigter med projektet har været at udvikle en grisemodel med metaboliske anormaliteter svarende til det, man ser hos mennesker. Foto: Jesper Rais, AU Foto

08.10.2018 | Anis

Grise kan gøre os klogere på livsstilssygdomme

I et stort projekt finansieret af Innovationsfonden har forskere og erhverv i samarbejde udviklet en fedme-grisemodel, der kan bruges til at undersøge, om protein- og fiberrig kost kan bidrage til at forbedre tilstanden for mennesker med metabolisk syndrom.

I sin nye rolle skal Peter Lund være en nøglespiller i forskning, der dækker hele værdikæden, men med særlig fokus på bæredygtig produktion af lokaldyrket foderprotein. Foto: Jesper Rais

08.10.2018 | Anis

Kvægbruget skal blive mere bæredygtig

Ny professor skal gøre det muligt at producere mælk med endnu lavere klima- og miljøbelastning. Det skal blandt andet ske ved bedre udnyttelse af biomasse og restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektoren.

Starten går til en vellykket inspirationsdag for gymnasielærere på AU-Foulum. Foto: Lotte Hansen
Hands-on-øvelser i laboratoriet. Foto: Merete Brødsgaard Henriksen
Rundvisning i faciliteterne på AU-Foulum. Foto: Merete Brødsgaard Henriksen

04.10.2018 | Anis

Inspirationsdag for gymnasielærere afholdt på AU-Foulum

For tredje år i træk gik institutterne Husdyrvidenskab, Fødevarer og Agroøkologi, Aarhus Universitet, sammen om at afholde en inspirationsdag for gymnasielærere på AU-Foulum. Arrangementet løb af stablen fredag den 21. september og samlede 25 interesserede lærere, der drog hjem med ny inspiration til deres undervisning i fagene bioteknologi,…

04.10.2018 | Anis

Subscribe to the SmartCow newsletter

SmartCow is an EU project under the Horizon 2020 programme for the cattle sector. The purpose of the project is to provide free access to leading cattle research facilities in France, Spain, the Netherlands, the United Kingdom, Germany, Ireland and Denmark. The project was launched on 1 February 2018.

Ved IASPs verdenskongres mødtes svineforskere, som fokuserer på såvel grisen som produktionsdyr og grisen som dyremodel. Her Mette S. Herskin fra Aarhus Universitet, Dale Sandercock og Anna Sinclair fra Scotland's Rural College og Cathy Owles fra University of Nottingham.  
Mette S. Herskin fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet på podiet ved verdenskongressen i Boston.
Én af IASPs mange Special Interest Groups (SIGs) fokuserer på smerte hos dyr, og søger at integrere etologisk, veterinær og biomedicinsk dyreeksperimentel forskning.

02.10.2018 | Anis

AU-forsker præsenterede grisen som mulig smertemodel på verdenskongres i Boston

Smerter hos grise som model for mennesker var for første gang på programmet, da det internationale selskab for studier af smerter (IASP) holdt verdenskongres i Boston i september. Her var seniorforsker Mette S. Herskin fra AU-Foulum blandt oplægsholderne i en workshop og et satellitsymposium om brugen af dyremodeller til studier af smerter.

01.10.2018 | Anis

Soens fodring omkring faring er en mulig vej til at forbedre overlevelsen af pattegrise. Takele Feyera holder ph.d.-forsvar 10. oktober 2018 på AU Foulum.

Alle er velkomne til at komme og overvære forsvaret i auditoriet på AU Foulum, kl. 12.30.