Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

13.11.2018 | Anis

Betydningen af faringsforløbet og hytteklimaet for pattegriseoverlevelsen når søer farer udendørs

Sarah-Lina Aagaard Schild holder ph.d.-forsvar på AU Foulum 20. november 2018. Forsvaret foregår i auditoriet kl. 9.00 og alle er velkommen ved forsvaret.

13.11.2018 | Anis

Håndtering af udfordringerne ved implementeringen af velfærdsvurderingsprotokollen WelFur-Mink i stor skala

Anna Feldberg Marsbøl forsvarer sin ph.d.-afhandling 20. november 2018 på AU Foulum i mødelokale 2, kl. 12.00. Alle er velkomne.

Som hjælp til målrettet at begrænse metanproduktionen fra kvægproduktionen er der nu udviklet nye og mere simple metoder til beregning af metanudskillelsen fra kvæg. Foto: Linda S. Sørensen.

09.11.2018 | Kvæg

Nye simple metoder til beregning af køers metanproduktion

Et omfattende samarbejde mellem husdyrforskere fra hele verden har resulteret i, at der nu er udviklet nye og mere simple metoder til beregning af malkekøers udskillelse af metan. Dette skal lette fremtidens arbejde med at finde de managementtiltag, som bedst medvirker til at begrænse metanproduktionen fra kvæg, så dyrene bliver mere klimavenlige.

To kalve udfører social leg i form af skubbeleg i testarenaen. Foto: Maja Bertelsen.

09.11.2018 | Anis

Motivation for legeadfærd hos kalve

Leg hos kalve består typisk af bevægeleg og social leg. Her kan det være væsentligt at skelne imellem de forskellige typer af leg, når vi ønsker at bruge legeadfærd som indikator for kalves velfærd. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

I forbindelse med projektet testes en metode til måling af kalves immunstatus. Arkivfoto: Linda S. Sørensen

09.11.2018 | Anis

Robuste kalve ønskes – men hvordan?

AU forskere er med i et omfattende kalveprojekt, som har til formål at nedbringe kalvedødelighed og antibiotikaforbrug gennem optimal sundhedsmanagement. De dele af projektet, som AU varetager, omhandler blandt andet undersøgelse af alternativer til antibiotika samt udvikling af effektive styringsværktøjer.

08.11.2018 | Mink

Redebygning hos farmmink – en undersøgelse af minkhunners motivation for redebygning og dets effekt på hvalpeoverlevelsen

Toke Munk Schou holder ph.d.-forsvar 13. november 2018. Alle er velkome til at komme og overvære forsvaret i auditoriet på AU Foulum, kl. 10.00

Gymnasieeleverne fik en autentisk oplevelse, da de udførte celleforsøg i laboratoriet.

05.11.2018 | Anis

AU Foulum holdt aftenåbent for Akademiet for Talentfulde Unge

Én gang om året holder Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, aftenåbent i regi af Akademiet for Talentfulde Unge (ATU). Her får 12 talentfulde gymnasieelever mulighed for at prøve kræfter med hands-on-forskning. I oktober 2018 fandt arrangementet sted for tredje gang med seniorforsker Stig Purup ved roret.

Gymnasieeleverne kigger bl.a. på normale celler og kræftceller i et mikroskop.

02.11.2018 | Anis

Gymnasieelever fik syn for sagen til klassebesøg på AU Foulum

Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, bød elever og lærere fra to klasser på hhv. Teknisk Gymnasium Silkeborg og Favrskov Gymnasium velkommen til klassebesøg på AU Foulum den 23. og 25. oktober under overskriften "Bioaktive stoffer i fødevarer".