Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

De seks SRP-pladser på det populære projekt "Bioaktive stoffer i mælk" blev revet væk.

21.12.2018 | Anis

SRP-forløb udsolgt på 15 minutter

Da Aarhus Universitet åbnede for tilmelding til SRP (studieretningsprojekt) den 11. september 2018 kl. 12.00, blev tilbuddet fra Institut for Husdyrvidenskab udsolgt på 15 minutter. De seks pladser på det populære projekt "Bioaktive stoffer i mælk" blev revet væk, og selvom seniorforsker Stig Purup fandt plads til yderligere to elever, gik flere…

20.12.2018 | Anis

PhD fellowship/scholarship: Better growth and disease persistency in weaned piglets

Applications are invited for a PhD fellowship/scholarship at Graduate School of Science and Technology, Aarhus University, Denmark, within the Animal Science programme. The title is: "Better growth and disease persistency in weaned piglets with functional dietary ingredients". The position is available from 1 May 2019 or later.

20.12.2018 | Anis

Vurderingen af dyrevelfærd på minkfarme i Europa

Et nyligt afsluttet ph.d.-studie har set på nogle af de udfordringer, der er i forbindelse med vurderingen velfærd hos mink ved hjælp af WelFur-Mink-protokollen. Studiet har resulteret i en nyudviklet metode til stikprøveudtagning samt fundet, at der for nogle registreringer i nogle perioder bør tages højde for observationsdatoen eller tidspunktet…

Professor De Wu overrækker beviset på udnævnelsen til adjungeret professor til Peter Kappel Theil ved en ceremoni på Sichuan Agricultural University i oktober 2018. Foto: Lianqiang Che
Det officielle certifikat dokumenterer udnævnelsen af Peter Kappel Theil til adjungeret professor ved Sichuan Agricultural University. Foto: Peter Kappel Theil

14.12.2018 | Anis

Hæder til dansk husdyrforskning: AU-forsker udnævnt til adjungeret professor i Kina

I efteråret 2018 rejste seniorforsker Peter Kappel Theil, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, til Kina og vendte tilbage til Danmark med en ny titel i bagagen: ikke som kejser af Kina, men som adjungeret professor ved Sichuan Agricultural University. Den flotte udnævnelse løber i fire år fra den 1. oktober 2018.

Kalvene får mælk med tangpulver i to gange dagligt. Foto: Milani Bhagya Samarasinghe

13.12.2018 | Anis

Video: Kan tang sikre kalve en bedre tarmsundhed?

I et projekt ved AU-Foulum bliver det undersøgt, om danske og nordiske tangarter kan give en bedre sundhed og vækst hos småkalve. Læs mere og se video om forsøget.

13.12.2018 | Anis

Andelen af krydsningsdyr i mælkeproduktionen skal øges markant

Et nyt stort GUDP projekt skal hjælpe kvægbrugerne med at udnytte det potentiale, der er forbundet med at bruge krydsningsdyr i mælkeproduktionen frem for renracede køer. Institut for Husdyrvidenskab samt Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning fra Aarhus Universitet deltager i projektet.

13.12.2018 | Anis

En dårlig forretning at udsætte 10 % af køerne ved tørke

Skal jeg slagte 10% af køerne når jeg ikke har foder nok? Det spørgsmål har mange kvægbrugere nok stillet sig selv efter en tør sommer, hvor grovfoderlageret ikke er blevet fyldt op som sædvanligt. Forskere fra Aarhus Universitet har, via SimHerd-analyser, undersøgt de økonomiske konsekvenser af at nedsætte ko-antallet i en periode.

13.12.2018 | Anis

Der er ikke økonomi i at fodre med meget lidt grovfoder

Hvis tørken rammer, kan det stadig bedst betale sig at indkøbe mere grovfoder frem for at begrænse grovfoderandelen markant, selvom grovfoderpriserne stiger. Det er konklusionen på helt nye økonomiske beregninger foretaget af Aarhus Universitet og SEGES på baggrund af et fodringsforsøg ved Danmarks Kvægforskningscenter.

Eleverne fik praktisk erfaring i laboratoriet. Foto: Jesper Rais

10.12.2018 | Anis

Ambassadører besøgte AU Foulum

Trin 2 i Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitets, tilbud til gymnasieklasser blev affyret den 8. november 2018, hvor fire elever fra Teknisk Gymnasium Silkeborg og Favrskov Gymnasium var inviteret til ambassadørdag. Forløberen var en klassedag på AU Foulum i oktober, som de fire elever deltog i sammen med deres gymnasiekammerater.

Tangekstrakter har vist potentiale i forhold til at have sundhedsfremmende egenskaber, hvilket er baggrunden for at afprøve det i foderet til smågrise. Foto: Flemming Nielsen, AU-Foto.

04.12.2018 | Anis

Kan tang forebygge fravænningsdiarré hos smågrise?

Ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, arbejdere forskere på at teste, om foder tilsat tang kan være med til at forebygge fravænningsdiarré og forbedre mave-tarmsundheden hos smågrise. Fodringsforsøget er en del af projektet ”Tang.nu”, som undersøger perspektiverne i at høste dansk tang og bruge det i fødevarer og foder.

Viser resultater 1 til 10 ud af 13

1 2 Næste