Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Nyt bogprojekt skal bygge bro mellem videnskabelige forskningsresultater og den praktiske træning af heste. Foto: Colourbox.
Nyt projekt sætter fokus på velfærdsproblemer, risikofaktorer samt tiltag til forbedringer hos malkekøerne. Foto: Anders Trærup, AU

30.03.2016 | Anis

Støtte til tre nye projekter om dyrevelfærd

Tre forskere fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet har fået støtte fra ViD til projekter, som sætter fokus på dyrevelfærden hos henholdsvis rideheste og malkekvæg samt uddannelsespraktikkens betydning for landbrugselevers syn på dyrevelfærd.

Forskere vil undersøge, om den øvre grænse for stivelsesrig kraftfodertildeling kan øges ved at bruge homogene foderrationer som fx kompakt fuldfoder.

15.03.2016 | Anis

Hvad betyder varierende stivelse i foderet til malkekøer?

Kvægforskere ved AU-Foulum har sat sig for at undersøge, hvad det betyder for malkekøernes produktion og sundhed, når stivelsen i foderet varierer fra dag til dag. Noget tyder nemlig på, at det er variationen i kraftfoderets stivelsesindhold snarere end en generel høj andel stivelse, der kan være til skade for vommiljø, sundhed og mælkeydelse.

14.03.2016 | Anis

Bliv master i vurdering af husdyrvelfærd – det betaler sig!

Overvejer du en efteruddannelse inden for vurdering af dyrevelfærd? Så læs her om tre studerendes erfaringer og udbytte med masteruddannelsen ved Aarhus Universitet. Alle tre har fundet uddannelsen særdeles relevant for deres arbejde og vil klart anbefale den til andre. Måske du skal være en del af det nye hold til september 2016?

Kornbærme har vist sig at være et fint alternativ til rapsskrå og roepiller til slagtekalve - men prisen er ikke attraktiv i øjeblikket. Foto: Jannie Nielsen

04.03.2016 | Anis

Kornbærme kan fint erstatte rapsskrå og roepiller i fuldfoder til slagtekalve

Slagtekalve fodret med en stor andel kornbærme havde en ligeså god tilvækst og slagtekvalitet som kalve fodret med en traditionel fuldfoderblanding med rapsskrå og roepiller. Det viser de første resul-tater fra forskningsprojektet ”Billig fodring af slagtekalve”. Da prisen på kornbærme ikke er lige så økonomisk attraktiv, som da forsøget startede,…

04.03.2016 | Anis

Forlænget laktation - en lovende strategi til bedre økonomi

Der kan være både produktionsmæssige og økonomiske fordele for mælkeproducenten, hvis han vælger at forlænge køernes laktationsperiode og dermed kælvningsintervallet i besætningen. Eksempelvis kan denne strategi give væsentlige besparelser på blandt andet foder, dyrlæge og reproduktion, som til fulde kan modsvare et fald i mælkeydelsen per år. Det…

04.03.2016 | Anis

Ny Kvægforskning, marts 2016 er på gaden

Det seneste nummer af Ny Kvægforskning med seneste nyt fra kvægforskningens verden er udgivet.

01.03.2016 | Anis

Hør om alternativ proteinproduktion på Hovedbiblioteket i Viborg

På Hovedbiblioteket i Viborg kan du torsdag den 3. marts høre om forskning i mere bæredygtige proteiner. Lene Stødkilde-Jørgensen og Vinni Kragbæk Damborg fra Institut for Husdyrvidenskab på AU Foulum, fortæller om deres forskning.