Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Når svineproducenter vælger ikke at flytte en syg gris til en sygesti, er det oftest begrundet med, at grisen ikke er vurderet ”syg nok”. Foto: Colourbox.

30.06.2016 | Anis

Hvornår skal grisen flyttes i sygesti?

En spørgeskemaundersøgelse om svineproducenters holdninger til og viden om lovkrav til sygestier har vist, at hver femte af de adspurgte ikke havde så godt kendskab til, hvilke krav lovgivningen stiller, som de selv troede. Resultaterne tyder også på, at der er forskellige opfattelser af, hvornår en gris er så syg, at den bør flyttes til sygesti.

30.06.2016 | Anis

Attraktive udearealer øger økologiske kyllingers aktivitet

Efterspørgslen på økologiske varer er stigende i Danmark - også når det gælder økologiske slagtekyllinger. Nye systemer, fodringsstrategier og genotyper kan bidrage til en øget vækst i økologisk slagtekyllingeproduktion.

Ensilering af roer i palletanke på Grøngas.

27.06.2016 | Anis

Våd-ensilerede roer er velegnede til malkekøer

Brug af roer til køer har længe været fortrængt af majsensilage, bl.a. fordi håndteringen er meget arbejdstung. Det er ærgerligt, da roer har et stort udbyttepotentiale og er letfordøjelige. Derfor har forskere undersøgt potentialet i at fodre køer med våd-ensilerede roer, som er lettere at håndtere i praksis og resultaterne er lovende.

27.06.2016 | Anis

Ny Kvægforskning, juni 2016 er på gaden

I dette nummer kan du læse om forbedring af frugtharheden hos køer; om at forlænget laktation kræver fokus på huldstyring; om at våd-ensilerede roer er velegnede til malkekøer; om at brug af antibiotika kan have utilsigtede effekter på øko-systemet samt om en ny metode til håndtering af kvæg.

Udtagning af biopsi fra livmoderslimhinden.
Biopsitang med vævsstykke.

27.06.2016 | Anis

Danmark og Brasilien samarbejder om at forbedre frugtbarheden hos køer

Forskere arbejder i øjeblikket sammen om at udvikle metoder til at forudsige, hvor stort et potentiale en ko har som ægdonor eller som modtager af et befrugtet æg. Opsamling af ubefrugtede æg fra køer med efterfølgende befrugtning og udvikling af embryoner i laboratoriet er blevet en attraktiv metode i avl og produktion.

Antibiotikabehandling øger metanudledningen fra kokassen hos køer, men om det samme er tilfældet for metanudledningen fra munden er uvist og kræver yderligere undersøgelser. Foto: Linda S. Sørensen

27.06.2016 | Anis

Brug af antibiotika kan have utilsigtede effekter på det omgivende økosystem

Øget metanudledning via gødning samt ændring af det mikrobielle samfund i mavetarmkanalen hos gødningsbiller er nogle af de effekter, en gruppe internationale forskere har fundet som følge af antibiotikabehandling af kvæg. Seniorforsker Ole Højberg, Institut for Husdyrvidenskab kommenterer resultaterne i DR’s P1 Morgen.

For nogle køer, med forlængede laktationer, vil der være risiko for en for høj huldværdi ved den kommende kælvning.

27.06.2016 | Agro

Forlænget laktation kræver fokus på huldstyring

Bevidst forlængede laktationer kan være en god måde at udnytte et højt ydelsesniveau på og få færre uproduktive dyr på gården. Derigennem opnås et lavere foderforbrug per kg EKM, men én bekymring er, om det giver fede goldkøer.

03.06.2016 | DCA medarbejderarrangement

Ph.d.-kursus: Measuring and assessing animal welfare at herd level

Institut for Husdyrvidenskab udbyder ph.d.-kurset "Measuring and assessing animal welfare at herd level" i februar/marts 2017.