Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Landmandens og forbrugerens opfattelse af, om køerne har behov for at komme på græs for at opnå god dyrevelfærd kan være meget forskellig. Foto: Linda S. Sørensen

28.01.2016 | Anis

Dyrevelfærd - et vidt begreb

Det er positivt, når landbrugsskolerne prioriterer dyrevelfærd i undervisningen. Det er med til at øge forståelsen mellem landmænd og forbruger, som opfatter dyrs velfærd og trivsel meget forskelligt. Det var et af budskaberne på temadagen om landbrugsuddannelsernes rolle i forhold til dyrevelfærd, som blev afholdt på AU Foulum den 25. januar.

Et nyt projekt skal undersøge, om tilsætningen af økologisk oregano til kvægfoder kan reducere produktionen af metan i koens vom. Foto: AU

25.01.2016 | Anis

Oregano skal få køer til at bøvse mindre metan

Et nyt forskningsprojekt har som mål at reducere udslip af metan fra malkekøer med op til 25 procent. Det er ikke alene til gavn for miljøet, men vil også være en gevinst for planteavlere og mælkeproducenter.

Nyt projekt skal medvirke til at mindske forekomsten af benproblemer hos slagtekyllinger.

11.01.2016 | Food

Kan højere rugetemperatur sikre bedre velfærd hos kyllinger?

Et nyt forskningsprojekt skal undersøge, om en stigning i rugetemperaturen kan mindske forekomsten af benproblemer hos slagtekyllinger.

Projektets resultater har bidraget til finjusteringer af svinebranchens anbefalinger til fodring af smågrise.

06.01.2016 | Anis

Finjustering af aminosyrenormer øger smågrises produktivitet

Undersøgelser ved Institut for Husdyrvidenskab indikerer, at de danske normer for isoleucin og leucin til smågrise kan reduceres, og den for valin bør øges. Resultaterne stammer fra en ph.d. afhandling om smågrises aminosyrebehov samt -omsætning.

Modermælk indeholder nanostrukturer, der tilsyneladende overbringer beskeder fra moderens celler til barnets celler. Foto: Colourbox

04.01.2016 | DCA

Mælk som kommunikationsmiddel

Modermælk indeholder bittesmå strukturer, der gør det muligt at overbringe beskeder fra moderens celler til barnets celler. Forskere ved Aarhus Universitet har set nærmere på nanopakkernes opbygning og funktion.