Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Fortykkede nerveender i de kuperede haler kan have betydning for halernes følsomhed overfor smertefulde påvirkninger. Foto: Colourbox.

24.03.2015 | Anis

Halekupering giver ændringer i nerveenderne i grisenes haler

Når grise får kuperet deres haler udvikles der fortykkede nerveender, hvor nerven er skåret over. Disse ændringer kan have betydning for halernes følsomhed overfor smertefulde påvirkninger.

Temamødet sætter fokus på forskernes resultater i arbejdet med at udvikle fodringsstrategier, som understøtter en effektiv og miljøbevidst kvægproduktion. En del af resultaterne, der præsenteres på temamødet, er baseret på forsøg ved Danmarks Kvægforskningscenter, DKC. Foto: Linda Søndergaard Sørensen

24.03.2015 | Anis

Kom til temamøde om malkekoens ernæring den 23. april på AU Foulum

Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet inviterer alle kvæginteresserede til temadag med fokus på malkekøernes ernæring. Mødet sætter fokus på fodringsstrategier, som både øger produktivitet og sundhed og reducerer påvirkning af miljøet fra kvægproduktionen.

Søer med skuldersår har færre diegivninger og mindre kontakt til deres grise sammenlignet med raske søer uden skuldersår. Foto: Jesper Rais, AU.
Det tyder på, at søer med skuldersår prøver at afbøde eventuelle smerter eller ubehag gennem hyppige positurskift og kortere liggetid. Foto: Henrik E. Jensen, KU

18.03.2015 | Anis

Skuldersår påvirker søers adfærd

Skuldersår hos diegivende søer påvirker søernes adfærd i form af kortere liggetid, større rastløshed og færre diegivninger. Det viser en undersøgelse udført i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Videncenter for Svineproduktion.

Forskerne vil vurdere kalvenes velfærd i både økologiske og konventionelle malkekvægsbesætninger.
Det nye projekt skal undersøge, hvad det vil betyde for malkekøer med yverbetændelse at blive opstaldet i sygeboks.

06.03.2015 | Anis

Velfærden hos kalve og køer under lup i to nye projekter

Forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, skal undersøge kalvenes velfærd i økologiske besætninger, samt hvad det betyder for køer, der lider af yverbetændelse, at komme i sygeboks. Videncenter for Dyrevelfærd støtter de to projekter.

04.03.2015 | Anis

Mælkekvaliteten forringes ikke ved forlænget laktation

På Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) er der gennemført et forsøg, som en del af REPROLAC projektet, der handler om forlænget laktation, hvor koen har færre kælvninger og en længere stabil malkeperiode. I forsøget er mælkekvaliteten ved denne produktionsstrategi nu blevet undersøgt. Resultaterne viser, at der hverken hvad angår mælkens…

04.03.2015 | Anis

Mastitis påvirker koen merer end hidtil antaget

Resultaterne af et nyt forsøg, som har undersøgt adfærden hos køer med mastitis, stiller spørgsmålstegn ved grundlaget for den gængse praksis under produktionsforhold, hvor malkekøer med mastitis betragtes som raske, når mælken igen er egnet til konsum. Køerne var påvirkede i væsentligt længere tid efter endt antibiotikabehandling end tidligere…

04.03.2015 | Anis

Høj andel stivelse mindsker metanudledningen fra slagtekalve

I projektet ”Billig fodring af slagtekalve - konsekvenser for klimaftryk, sundhed og økonomi” er der undersøgt fire meget forskellige foderrationers effekt på tørstofoptag og metanproduktion. Resultaterne viser, at foderrationer med en høj andel af stivelse og lav NDF medfører en lavere metanproduktion end hvis andelen af stivelse er lav og NDF…

04.03.2015 | Anis

Høj tilvækst og flotte slagtekroppe hos 12 måneders krydsningskalve

Den første forsøgsrunde med 12 måneders krydsningskalve er netop gennemført på DKC. Resultaterne viser, at der er et stort potentiale i at producere krydsningskalve, da fodereffektivitet, nettotilvækst og slagtekroppens form er væsentligt bedre for krydsningstyrene i forhold til renracede Holsteintyre.