Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

29.05.2015 | DCA

DCA's årsberetning er udkommet

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrugs årsberetning for 2014 er netop udkommet.

27.05.2015 | Forskning

I fremtiden æder høns og grise græs

Forskere trækker protein ud af græs og kløver til enmavede dyr. Det sker i samspil med udvikling af det nye HTL-energianlæg på AU Foulum.

Ny metode er udviklet til vurdering af svins fosforstatus
Tværsnit af lårbensknoglen. Tv. Gris fodret med lavt fosforniveau. Th. gris fodret med fosfor ifølge normen.

13.05.2015 | Anis

Fysiologiske målinger i urinen sladrer om svins fosforstatus

Fysiologiske målinger af knoglemetabolitter i urinen har potentiale som ny non-invasiv metode til vurdering af svins fosforstatus og skelettets metabolisme, viser et forskningsprojekt ved Aarhus Universitet.

12.05.2015 | Anis

Kontrol af indvoldsorm kan reducere dødeligheden i den økologiske ægproduktion

En nylig afsluttet ph.d-afhandling har undersøgt dyrevelfærden i den økologiske ægproduktion og fundet en sammenhæng mellem dødelighed og niveauet af infektion med indvoldsorm.

En ny rapport præsenterer de seneste forskningsresultater om fodringsstrategier for malkekøer. Foto: Jesper Rais

06.05.2015 | DCA

Klimavenlige køer kan blive endnu bedre

Danske køer kan belaste klimaet mindre ved hjælp af nye forskningsresultater fra Aarhus Universitet vedrørende fodringsstrategier og fodermidler. Resultaterne blev præsenteret på et temamøde om malkekoens ernæring, som blev holdt på AU Foulum.