Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

24.06.2015 | Anis

Propylenglykol til fede nykælvere nedsætter risikoen for ketose

Resultater fra en ph.d-afhandling ved Institut for Husdyrvidenskab tyder på, at tildeling af propylenglykol primært påvirker glukose-stofskiftet og dermed nedsætter risikoen for ketose hos fede nykælvere.

24.06.2015 | Anis

Miljøvenlige fodringsstrategier til kvier

Forsøg, ved AU Foulum, med forskellige niveauer af protein og fedt i foderet til kvier tyder på, at metanudskillelsen fra kvieopdræt kan reduceres med ca. 6 % ved tilskud af fedt, uden at det går ud over den senere mælkeydelse.

24.06.2015 | Anis

Nitrat i foderet til malkekøer mindsker metanudledningen mærkbart

Nye undersøgelser ved Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum viser, at tilsætning af nitrat til foderet kan reducere udledningen af metan med op til 23 %, uden at køernes sundhed påvirkes negativt.

Tildeling af nitratholdigt foder til køer fører til større udledning af lattergas. Foto: Jesper Rais

17.06.2015 | DCA

Nitratholdigt foder giver udledning af lattergas fra malkekøer

Køer udleder mindre af drivhusgassen metan, når de tildeles nitratholdigt foder. Nu viser nye resultater, at dette til gengæld kan føre til, at køerne udleder mere af drivhusgassen lattergas.

Diegivende søer taber sig mindre og deres grise vokser mere, hvis søerne fodres med to komponenter. Foto: Janne Hansen

11.06.2015 | Anis

Nyt fodringskoncept til søer viser lovende resultater

Mindre vægttab hos søerne og større fravænningsvægt hos smågrisene er gevinsterne ved en ny fodringsstrategi til diegivende søer. Ideen er at søerne fodres efter behov med to komponenter, der er tilpasset søernes løbende behov.