Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Hvis økologiske grise ikke kastreres, skal mange frasorteres ved slagtning på grund af ornelugt. Det giver en markant ringere økonomi i slagtesvineproduktionen. Arkivfoto

29.04.2015 | Anis

Produktion af ikke-kastrerede økologiske grise er uøkonomisk

Uanset hvilket scenarium man opstiller, giver produktion af økologiske ikke-kastrerede hangrise en ringere økonomi end produktion af økologiske grise, der er kastrerede, viser beregninger foretaget af forskere på Aarhus Universitet.

Nyinstalleret KAESER trykluftkompresser med oliekøling og varmegenvinding. Foto: Linda S. Sørensen

28.04.2015 | Anis

Reduceret energiforbrug i kvægstalde

Danmarks Kvægforskningscenter har i perioden 2013 – 2014 gennemført et projekt omkring reducering af energiforbruget i kvægstalde med mælkeproduktion i samarbejde med SEGES Kvæg. Målet var at finde og afprøve udstyr, som er rentabelt og effektivt til at reducere energiforbruget i kvægstalde. I denne artikel kan du læse om de afprøvede tiltag samt…

28.04.2015 | Anis

En uudforsket del af N-omsætningen i malkekøer er blevet afdækket

I et forsøg på at afdække nye måder til at forbedre kvælstofeffektiviteten i malkekøer er det i et Ph.D. studie blevet undersøgt, hvordan og i hvilke former mikrobielt DNA/RNA bliver omsat og udnyttet af koen. Omkring 20 % af det totale mikrobielle kvælstof er bundet i mikrobielt DNA/RNA. De overordnede resultater viser, at det generelt er svært…

28.04.2015 | Anis

Miljøvenlige fodringsstrategier til højtydende malkekøer

Resultater fra et Ph.d. projekt, gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, har vist, at det er muligt at kombinere en øget mælkeydelse med øget N-effektivitet og reduceret metanproduktion ved at tildele malkekøerne et fedttilskud. Ud fra et miljø- og produktionsmæssigt syn skal foderstrategien bygge på højt energi- og…

28.04.2015 | Anis

Ny Kvægforskning, april 2015

Det seneste nummer af Ny Kvægforskning for april er nu på gaden med seneste ny fra kvægforskningens verden.

15.04.2015 | Anis

Vil du skrive dit speciale hos Institut for Husdyrvidenskab?

Nu er det nye projektkatalog med mulige emner til speciale udkommet. Kataloget er tænkt som inspiration til masterstuderende, som vil skrive speciale ved Aarhus Universitet.

Det nye HTL-anlæg på Foulum

13.04.2015 | DCA

Nyt anlæg omdanner biomasse til bioolie

Den 22. maj 2015 indvier Aarhus Universitet et HTL-pilotanlæg på AU Foulum. Det ny anlæg omdanner organiske materialer fx græs eller organisk affald til bio-råolie, som kan erstatte fossil olie til fremstilling af brændstoffer og kemikalier. Anlægget bygger på nyudviklede, banebrydende teknologier.