Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Orienteringsmøde om iCAP: Innovationspartnerskab om klimaneutralt landbrug

Danske og internationale landbrugssystemer er højt integrerede, og der er derfor brug for et helhedssyn på tilgangen til at reducere udledninger og øge CO2-optaget i landbrugsjord. Dette kræver en samlet indsats på tværs af forskning, erhverv og offentlige myndigheder – og det er formålet med det nye forskningspartnerskab iCAP.

02.03.2021 | Lise Bundgaard

Dato fre 26 mar
Tid 10:00 11:30
Sted Online

iCAP tager udgangspunkt i de visioner om et forskningspartnerskab, der blev fremlagt med rapporten fra Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren. iCAP har stærk fokus på implementering af løsninger herunder økonomiske incitamenter og en markedsorienteret efterspørgsel for klimaoptimerede løsninger og produkter.

iCAP vil udvikle grundlaget for en substantiel reduktion i klimagasser fra landbrug og fødevareproduktion i i2030 og bidrage til klimaneutralitet i 2050. Disse reduktioner vil blive kvantificeret på bedriftsniveau, i de nationale opgørelser og i fødevarerne klimaaftryk. Omkostningseffektive teknologier og teknologipakker vil også skulle respektere andre bæredygtighedsaspekter, herunder driftsøkonomi, samfundsøkonomi, fødevaresikkerhed, miljøpåvirkning, biodiversitet og dyrevelfærd.

iCAP har siden september 2020 arbejdet med udvikling af konceptet for et sådant forsknings- og innovationspartnerskab. Det er målet med partnerskabet at indsende en ansøgning til Innovationsfonden omkring et missionsdrevet partnerskab i efteråret 2021. Partnerskabet vil desuden understøtte andre forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Webinar for mulige erhvervs- og industripartnere

iCAP inviterer nu et orienteringsmøde (webinar) for mulige erhvervs- og industripartnere. På mødet gives en orientering om status og planer for partnerskabet.

I forbindelse med tilmelding er det muligt at angive interesse for deltagelse i iCAP inden for følgende områder. Der vil efterfølgende blive taget kontakt omkring mulig involvering i partnerskabet:

  • Datahåndtering og emissionsopgørelse
  • Sensorteknik og måling af emissioner
  • Økonomi og incitamenter
  • Demonstration og implementering
  • Husdyr
  • Husdyrgødning

Tilmelding kan ske via dette link

Link til webinar vil blive fremsendt efter tilmelding

Program for webinar
1. Baggrund og mål med partnerskabet, Hans Roust Thysen, SEGES
2. Partnerskabets ambitioner og elementer, Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet
3. Perspektiv for landbrug og fødevareindustri, Danish Crown
4. Økonomi og incitamenter, Jesper S. Schou, Københavns Universitet
5. Husdyr, Peter Lund, Aarhus Universitet
6. Husdyrgødning, Anders Feilberg, Aarhus Universitet
7. Planteavl, Sander Bruun, Københavns Universitet
8. Videre proces, Jørgen E. Olesen
9. Spørgsmål og afrunding, Hans Roust Thysen, SEGES

DCA, Anis, Agro