Fra foder til mælk

Kursus for kvægrådgivere

Kurset vil give deltagerne redskaber til at forudsige og kvantificere effekten af fodringsstratgier, fodermidler og næringsstoffer på produktionen hos malkekøer.

Kurset vil tage udgangspunkt i fodermiddelanalysen og gennemgå den kvantitative fordøjelse og omsætning af foder og næringsstoffer til produkt.

Emner som effektivitet og miljø- og klimabelastning vil også blive berørt.

Undervisningsformen forudsætter aktiv deltagelse fra kursisterne og veksler mellem forelæsninger, laboratoriebesøg, regneøvelser på konkrete cases, hjemmeopgaver, selvstudium samt plenumpræsentation og diskussion af øvelser og opgaver.

Det forudsættes, at kursisterne forbereder sig til de enkelte moduler ved at læse kursusmaterialet og arbejde i grupper med hjemmeopgaverne.