Alumnedag

Faglig netværk og alumnedag, Agrobiologi og Agro-Environmental Management

Program

Torsdag 5. april 2018 kl. 13.00
AU Foulum, Blichers allé 20, 8830 Tjele

Kl. 13.00 Snacks og netværking med tidligere studiekammerater og lærere

Kl. 13.20 Velkomst og introduktion til dagen og konceptet v/ Institutleder Erik Steen Kristensen, Institut for Agroøkologi, og institutleder Klaus Lønne Ingvartsen, Institut for Husdyrvidenskab

Kl. 13.30 Den karrieremæssige del: Mød tre alumner med tre forskellige karrierespor. Hvad fik dem på sporet - hvordan kan de bruge deres uddannelse - tips, fif og faldgruber

·         Forskning: Ph.d.-studerende Lone Juul, Institut for Agroøkologi

·         Privat virksomhed: Landbrugsfaglig medarbejder Anne Berg Olsen, Thise Mejeri

·         Det offentlige: Anders Ankær Sørensen, Fødevarestyrelsen

Kl. 14.10 Kaffe og netværking med mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne

Kl. 14.40 Hvordan skal fremtiden forme sig?

·         Hvordan kan vi opfylde FN’s 17 mål om bæredygtig udvikling? v/ Institutleder Erik Steen Kristensen, Institut for Agroøkologi 

·         Er græs løsningen? v/ Seniorforsker Uffe Jørgensen, Institut for Agroøkologi 

·         Nye muligheder for græs til husdyr v/ Seniorforsker Søren Krogh Jensen, Institut for Husdyrvidenskab

·         Er der plads til husdyr? v/ Institutleder Klaus Lønne Ingvartsen, Institut for Husdyrvidenskab

Kl. 15.40 Hvad rører sig forskningsmæssigt?

·         Landbrugets udfordringer i forhold til kvælstof, vandmiljø og klima v/ Professor Jørgen Eriksen og seniorforsker Søren O. Petersen, Institut for Agroøkologi

·         Vejen til bedre dyrevelfærd v/ Professor Jan Tind Sørensen, Institut for Husdyrvidenskab

·         Fremtidens managementsystemer og Big Data-muligheder v/ Seniorforsker Søren Østergaard, Institut for Husdyrvidenskab

Kl. 16.30 Evaluering og forventningsafstemning til alumnenetværket

Kl. 16.45 Rundvisning - bioraffineringsanlægget og laboratorier

Kl. 17.30 Lækker mad og drikke samt socialt samvær