Samarbejde

Stærke samarbejdsrelationer

Institut for Husdyrvidenskab ønsker stor synlighed i samfundet generelt, bl.a. gennem stærke samarbejdsrelationer med vidensinstitutioner, erhverv og virksomheder i Danmark og i udlandet. Forskningsaktiviteterne gennemføres ofte i et samarbejde med andre nationale såvel som internationale forskningsmiljøer, erhvervspartnere eller brancheorganisationer.

Læs også folderen: ERHVERVSFORSKER - et tæt samarbejde mellem virksomhed og universitet.

 

Samarbejdspartnere

Instituttet samarbejder blandt andet med jordbrugserhvervets organisationer og virksomheder. Specielt kan fremhæves et nært samarbejde med SEGES.

Firmaer - såvel store internationale som små SMV’ere - indgår ofte som partnere i vores projekter, her kan fx nævnes virksomheder i mejeri-, foderstof- og ingrediensbranchen.  Vi har også projektsamarbejde med private firmaer vedrørende biologiske og tekniske løsninger til gavn for landmænd, brancher og forbrugere.

Udover samarbejde med andre institutter ved Aarhus Universitet, samarbejder instituttet med de øvrige danske universiteter. Specielt kan nævnes Københavns Universitet, hvormed vi samarbejder om undervisning og vejledning af studerende på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau.

Vi har også samarbejde med udenlandske universiteter i Europa, USA og Kina.

Ud over samarbejde med læger fra HEALTH i AU har vi også samarbejde med regionshospitalet i Viborg, hvor eksempelvis operationsstuer anvendes ved træning af kirurgiske teknikker.

Vores medarbejdere har derfor stor erfaring med ledelse af og deltagelse i forskellige typer af projektsamarbejde, herunder interdisciplinære projekter.

Erhvervskontakt

Eva Søndergaard

FundraiserInstitut for Husdyrvidenskab - ANIS Institutfunktion