Teknisk administrative stillinger

Jordbrugsteknolog eller forsøgsmedarbejder til foderfremstilling og dyrestalde 980906

Institut for Husdyrvidenskab - Center for Husdyrfaciliteter (CHF) - Science and Technology, Aarhus Universitet (AU), søger en jordbrugsteknolog/forsøgsmedarbejder til pasning af vores foderfabrik samt deltagelse i pasning af forsøgsdyr. Stillingen er til besættelse snarest, og der er tale om en fast stilling.

Arbejdsopgaver
Du vil blive beskæftiget med løsning af forsøgsopgaver i foderfabrik og stald, serviceopgaver samt traditionelle opgaver i forbindelse med forsøgsopgaver. Endvidere vil der være fokus på vedligeholdelse af forsøgsudstyr og videreudvikling af dette. Vi kan tilbyde et udfordrende job i et dynamisk projektorienteret miljø med gode muligheder for faglig udvikling.

Kvalifikationer
Du har gerne en landbrugsmæssig uddannelse, der kan være kombineret med en håndværksmæssig baggrund og kan se dig selv i en alsidig stilling med fokus pasning af foderfabrik, dyr og maskiner i forsøg.

Endvidere lægges der vægt på indgående kendskab til edb, teknik samt gode engelsk kundskaber. Vi forventer, at du har truckcertifikat samt et godt kendskab til vedligeholdelse af maskiner gerne med håndværkerbaggrund. Arbejdet indebærer en stor kontaktflade til forskere og forsøgsteknikere.

Arbejdssted og ansættelsesområde  
Arbejdsstedet er Blichers Allé 20, 8830 Tjele, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Instituttet er et dynamisk institut med forskning og samarbejde på tværs af forskellige enheder herunder forskningsfaciliteter inden for kvæg, svin, fjerkræ, pels og markdrift. Der er ca. 200 ansatte i instituttet.

Der arbejdes varierende i tidsrummet 07.30 – 15.00, men med en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Det skal påregnes, at der vil være weekendvagter samt, at der vil blive brug for afløsning i andre dele af faciliteterne.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til driftsleder Gorm Veggerby på tlf. 8715 7879 eller 4094 4990.

Samtaler forventes afholdt uge 26.

Du kan læse mere om Institut for Husdyrvidenskab på: http://anis.au.dk

Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10 - fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet eller i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F) vedr. løn- og ansættelsesvilkår for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejder.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

20.06.2018
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.