Teknisk administrative stillinger

Landbrugselev ved Danmark Kvægforskningscenter ved AU-Foulum 980887

Uddannelse
Uddannelsesforløbet for en landbrugselev eller dyrepasserelev varer typisk 3 år 8 måneder og veksler mellem praktik og teori.

Som elev ved Aarhus Universitet
I fællesskab (praktikplads og skole) sørger vi før, at du får grundlæggende viden indenfor landbrug med speciale i kvæg eller dyrepasser med speciale i forsøgsdyr. Du vil blive mødt af fagligt engagerede kollegaer, der gerne deler ud af deres viden og du bliver stillet overfor mange spændende udfordringer i løbet af din praktiktid. Vi værdsætter vilje til faglig udvikling, et godt læringsmiljø, kollegialt sammenhold og personlig engagement. Vi gennemfører forskellige typer forsøg i vores produktionsbesætning og er afhængig af en effektiv og veldreven produktion.

Vi forventer, at du har afsluttet grundforløbet eller 1. hovedforløb på landmandsuddannelsen:
• Du er ansvarsbevist, selvstændig og motiveret
• Du er serviceminded og løsningsorienteret
• Du er engageret og tager ansvar for egen læring, er god til at arbejde i teams, viser gå på mod og ikke mindst – har et godt humør

Du vil primært blive beskæftiget med:
• Pasning af køer og kalve i produktion og i forsøgsarbejde
• På DKC har vi ca.330 højtydende årskøer fordelt på to steder og ca. 10 køer med vomfistulering
• Du skal deltage i den daglige pasning af kvægstalden med malkning en gang om dagen og fodring
• Mødetider 5.00 til 12.30 den ene uge og 10.30 til 18.00 den anden uge, samt hver tredje weekend
• Du skal deltage i forsøgsarbejdet, hvor du lærer at tage prøver, foderregistrere, ydelseskontrol
• Du deltager i møder med forskere omkring forsøgsdesign og arbejdsplanlægning.

Ansættelsesbetingelser
Jobsamtalerne afholdes i uge 25 og ansættelsesstart 1. juli 2018 eller snarest muligt. Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer). Der forekommer weekendvagter hver 3. weekend.

Arbejdssted og ansættelsesområde
Arbejdsstedet er Blichers Allé 20, 8830 Tjele, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner. Danmarks Kvægforskningscenter består af to forsøgslokaliteter, så du vil også skulle arbejde på Burrehøjvej 49, 8830 Tjele.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte enten centerleder Merete Jensen på tlf. 4021 4687, jordbrugsteknolog ved DKC Ester Bjerregaard på tlf. 9350 8225 eller elevkoordinator Mogens Olesen på tlf. 2517 0046.

Instituttet er et dynamisk institut med forskning og samarbejde på tværs af enheder, herunder forsøgsfaciliteter inden for kvæg, svin, fjerkræ, mink, rotter/mus og markdrift. Der er knap 200 ansatte i instituttet.

Du kan læse mere om Institut for Husdyrvidenskab på: http://anis.au.dk  eller om Danmarks Kvægforskningscenter på: http://anis.au.dk/danmarks-kvaegforskningscenter/ 

Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F) vedr. løn- og ansættelsesvilkår for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejder.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

17.06.2018
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.