Presserum

Centrale personer ved instituttet:

Institutleder: Klaus Lønne Ingvartsen

Viceinstitutleder: Henrik Callesen

Se oversigt over ledende medarbejdere ved instituttet

Find en ekspert

 

Henvendelser fra pressen kan også rettes til følgende:

Chefkonsulent Claus Bo Andreasen, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, telefon: 87151278, mobil: 4079 8032, mail: clausbo.andreasen@dca.au.dk

Kommunikationskonsulent Nina Hermansen, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, telefon: 8715 7703, mobil: 21178480, mail: nina.hermansen@dca.au.dk

Kommunikationsmedarbejder Janne Hansen, AU Kommunikation, Science and Technology, telefon: 8715 1247, mobil: 4080 8226, mail: janne.hansen@dca.au.dk