Gymnasier

Institut for Husdyrvidenskab udbyder en række faglige undervisningsforløb for gymnasieelever og -klasser med baggrund i instituttets forskning. Undervisningen er tilpasset naturvidenskabelige fag i stx, htx og hf, og indeholder eksperimentelle øvelser og faglig rammesætning.

Undervisningen afvikles på AU Foulum og gør aktivt brug af instituttets forskningsfaciliteter, udstyr og forskningsmiljø. Det er forskere og ph.d.-studerende ved Institut for Husdyrvidenskab, som varetager undervisningen. 

Kontakt

Lotte Hansen
Institutsekretær

Tlf.: +4587157887
E-mail:

Undervisningsforløb for hele klasser

 

Forløbet består af følgende: En inspirationsdag for lærere, et klassebesøg omkring et centralt emne på AU Foulum og efterfølgende udvælgelse af enkelte elever til at deltage i en fordybelsesdag på AU Foulum.

Læs mere her og tilmeld en klasse

Vær opmærksom på, at AU Foulum har indført et nyt koncept for gymnasierettede aktiviteter bestående af tre elementer: inspirationsdag for lærere, klassebesøg og talentdag. Det er således ikke længere muligt at booke aftaler for gymnasieklasser på individuelle datoer. 


Rundvisning

I forbindelse med et undervisningsforløb - eller som et andet tilbud ved evt. bookede forløb - er det også muligt at komme på rundvisning, evt. med indlagte øvelser, på AU Foulum.

Book en rundvisning på AU Foulum

Studieretningsprojekter 

Institut for Husdyrvidenskab tilbyder hjælp i forbindelse med studieretningsprojekter eller andre større skriftlige eksamensprojekter. 

Læs mere her