Temadag om malkekoens ernæring 2015

Temadagen om malkekoens ernæring blev afholdt på AU Foulum 23. april 2015. Her blev de seneste forskningsresultater omkring foderstrategier målrettet produktivitet og miljøhensyn præsenteret.

Slides fra temadagen:

Troels Kristensen: Mælkeproduktion, effektivitet og miljøpåvirkning i et historisk perspektiv

fileadmin/DJF/Anis/dokumenter_anis/TroelsKristensen_Temadag.pdfJakob Sehested: Bærme som proteinfoder til malkekøer

Jakob Sehested: Råglycerol som energifoder til malkekøer

Vibeke Bjerre-Harpøth: Propylenglykol til nykælvere

Charlotte Gaillard: Extended lactation strategies