Temadag om goldkøer og nykælvere - fodring, opstaldning og management

Temadagen, der blev afholdt på AU Foulum 23. januar havde blandt andet fokus på følgende: Overgangen til ny laktation er den periode i koens laktationscyklus, hvor der sker de mest dramatiske fysiologiske forandringer, og samtidig skifter koen ofte både miljø og foder i samme periode. Det er også her, forekomsten af produktionssygdomme er allerstørst.

Der er derfor al mulig grund til at beskæftige sig med opstaldning, management og fodring af goldkøer og nykælvere.

På temadagen blev de seneste forskningsresultater omkring opstaldning og fodring i denne vigtige periode omtalt.

Slides fra temadagen:

Mogens Larsen: Protein til nykælveren

fileadmin/DJF/Anis/mogens-larsen-glukogen.pdfMogens Larsen: Glukogen-fodring

Adam Christian Storm: Vomfunktion hos nykælvere

Martin R. Weisbjerg: Protein til nykælvere - produktionsforsøg

Jakob Sehested: Fosfor i goldperioden og tidlig laktation

Vibeke Bjerre-Harpøth: Huldændring i goldperioden og fedttræning