Temadage og rapporter

Nedenfor vil der løbende bliver lagt rapporter vedrørende husdyrforskning samt information og bilag ud fra temadage.

TEMADAGE OG RAPPORTER

Temadag om aktuel minkforskning
DCA rapport, nr. 66, 2015

8th international congres on farm animal endocrinolgoy 2015
DCA rapport, nr. 64, 2015

Environmental impact of beef, DCA rapport, nr. 61, 2015

Læs om temadag om Malkekoens ernæring, AU-Foulum 23. april 2015

 

Produktion af økologiske hangrise, DCA-rapport nr. 59.

Danske husdyrgenetiske ressourcer, DCA-rapport nr. 54, 2015

Se rapporten ”Temadag om aktuel minkforskning”, DCA rapport nr. 45

Læs mere om temadagen den 16. september 2014.

Alternatives to surgical castration in Danish pig production
- a position review, DCA-rapport nr. 42, maj 2014

Biprodukter fra produktion af bioenergi som fodermidler til malkekøer

 

Goldkøer og nykælvere - fodring, opstaldning og management - DCA rapport nr. 35