Projekter i Molekylær ernæring og forplantning

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Færre dødfødte grise og laveree pattegrisedødelighed med hurtigere faring

  Peter Kappel Theil, Takele Feyera & Knud Erik Bach Knudsen

  Formålet med Born2Live er at reducere den totale pattegrisedødelighed indtil fravænning. Målet er at forbedre søernes blodsukker for at opnå hurtige faringer, hvorved dødfødte veksles til levendefødte.
  Projektet er finansieret af AU, SEGES og Vestjyllands Andel. Bevillingsgiver: GUDP.

  01/01-201931/12-2022

 2. EFFORT

  Lone Juul, Anne Grete Kongsted, Peter Kappel Theil & Jan Værum Nørgaard

  Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise

  01/08-201601/08-2021

 3. Glyphosate treatment of crops: a sustainable strategy?

  Martin Tang Sørensen, Søren Krogh Jensen, Ole Hojberg, Hanne Damgaard Poulsen, Sanna Steenfeldt, Leslie Foldager & Uffe Krogh

  Målet med projektet er at undersøge, hvad det betyder, når husdyrene udsættes for glyphosat-rester via foderet. I projektet undersøges virkningen af glyphosat på mavetarmkanalens mikroorganismer og på mineralstatus hos svin og fjerkræ samt eventuelle afledte effekter på dyrenes sundhed og produktivitet. De nye forsøg vil foregå både ved Aarhus Universitets forsøgsfaciliteter i Foulum samt i en række husdyrbesætninger i praksis. Studierne vil blive udført med nyligt fravænnede grise samt æglæggende høner.
  Projektet er støttet af Veluxfonden.

  01/01-201730/06-2020

 4. Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise

  Peter Kappel Theil, Jan Værum Nørgaard, Martin Tang Sørensen, Mette Skou Hedemann, Maria Eskildsen, John Erik Hermansen & Anne Grete Kongsted

  Danmark er et af de lande, hvor økologisk produktion er mest udviklet, men der
  mangler økologisk svinekød både til danske forbrugere og til eksport, selvom
  afregningsprisen til landmanden er væsentlig højere end for konventionel svinekød.
  Én vigtig årsag er, at det er svært at optimere svinenes fodring, fordi økologiske
  svin æder grovfoder og har andre næringsstofbehov end konventionelt opdrættede
  svin. I dag overforsynes økologiske svin med visse næringsstoffer, herunder især
  protein, hvilket påvirker produktionsøkonomien, miljøet og branchens omdømme
  negativt. Denne overforsyning skyldes, at de økologiske svins ernæring er baseret
  på behov fastlagt på indendørs svin, der langtfra har samme fysiske aktivitet eller
  klimaforhold som udegående svin. I projektet undersøges de økologiske svins
  behov og på grundlag heraf udvikles foderblandinger og fodringsstrategier, der vil
  betyde en markant foderbesparelse og lavere miljøpåvirkning.
  Projektet gennemføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Vestjyllands Andel,
  Friland og Udviklingscenter for Husdyr på Friland. Det er forventningen, at
  projektets anvisning af mere effektiv foderudnyttelse og mindre miljøpåvirkning vil
  føre til en udvidelse af den økologiske svineproduktion og dermed understøtte
  potentialet for økologisk eksport.

  01/04-201630/06-2020

 5. Biomarkører for methioninbehov hos mink

  Mette Skou Hedemann

  Methionin er den første begrænsende aminosyre for mink, og tilstrækkelig methionintildeling er særlig afgørende for pelskvaliteten. Formålet med dette projekt er at finde markører for methioninstatus, sådan at man blot vha. en blod- eller urinprøve kan afgøre om et minkfoder indeholder tilstrækkelig methionin til at dække dyrenes behov i vækst- og pelssætningsperioden.
  Projektet er finansieret af Pelsdyrafgiftsfonden.

  01/01-201931/12-2019

 6. Feed-a-Gene: Adapting the feed, the animal and the feeding techniques to improve the efficiency and sustainability of monogastric livestock production systems

  Knud Erik Bach Knudsen & Samantha Joan Noel

  Feed-a-Gene aims to better adapt different components of monogastric livestock production systems (i.e., pigs, poultry and
  rabbits) to improve the overall efficiency and to reduce the environmental impact. This involves the development of new and
  alternative feed resources and feed technologies, the identification and selection of robust animals that are better adapted to
  fluctuating conditions, and the development of feeding techniques that allow optimizing the potential of the feed and the
  animal.
  To reach this overall objective, the project will:
  - Develop new and alternative feeds and feed technologies to make better use of local feed resources, green biomass and
  by-products of the food and biofuel industry.
  - Develop methods for the real-time characterization of the nutritional value of feeds to better use and adapt diets to animal
  requirements.
  - Develop new traits of feed efficiency and robustness allowing identification of individual variability to select animals that are
  more adapted to changes in feed and environmental conditions.
  - Develop biological models of livestock functioning to better understand and predict nutrient and energy utilization of
  animals along their productive trajectory.
  - Develop new management systems for precision feeding and precision farming combining data and knowledge from the
  feed, the animal, and the environment using innovative monitoring systems, feeders, and decision support tools.
  - Evaluate the overall sustainability of new management systems developed by the project.
  - Demonstrate the innovative technologies developed by the project in collaboration with partners from the feed industry,
  breeding companies, equipment manufacturers, and farmers’ organisations to promote the practical implementation of
  project results.
  - Disseminate new technologies that will increase animal production efficiency, whilst maintaining product quality and animal
  welfare and enhance EU food security to relevant stakeholders.
  Department of Animal Science, Aarhus University is primarily involved in WP1 and WP2.
  Funding: Horizon 2020

  01/01-201531/12-2019

 7. Ny aminosyreprofil til højtydende diegivende søer er vejen frem til mere mælk - Milkyway

  Peter Kappel Theil, Camilla Kaae Højgaard & Thomas Sønderby Bruun

  Projektets overordnede målsætning er at skabe ny viden, så forsyningen med protein og livsnødvendige aminosyrer til den højtydende diegivende so kan optimeres

  01/01-201731/12-2019

 8. Supergrasspork

  Lene Stødkilde-Jørgensen & Søren Krogh Jensen

  SuperGrassPork skal udvikle et system til produktion af økologiske grise, hvor en stor del af proteinfoderet kommer fra lokalt produceret kløvergræs.

  01/01-201731/12-2019

 9. EFFORT

  Maria Eskildsen, Peter Kappel Theil, Jan Værum Nørgaard & Anne Grete Kongsted

  Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise

  01/08-201631/07-2019

 10. Xylanases – Arabinofuranosidases research program

  Knud Erik Bach Knudsen & Cecilie Vangsøe

  Dette projekt omhandler in vitro teknikker, der simulerer fordøjelsesprocesserne i mavetarmkanalen hos grise for at forstå, hvorledes forskellige arabinoxylan-nedbrydende enzymer virker under konditioner, der simulerer fordøjelsesprocesserne i mavetarmkanalen. Projektet vil involvere en grundig undersøgelse af, hvorledes aktiviteten af xylanaser og arabinofuranosidaser enten alene eller i kombination virker på korn og fraktioner og komplekse foder-matricer brugt til fodring af enmavede dyr.

  01/08-201631/07-2019

 11. Metabolic changes by carbohydrate and protein quality in the development and mitigation of metabolic syndrome

  Knud Erik Bach Knudsen, Helle Nygaard Lærke, Mette Skou Hedemann, Natalja Nørskov & Stig Purup

  Projektet foregår i samarbejde med Aarhus Universitetshospital, Rigshospitalet, University of California – Davis, Norwegian University of Life Science, Arla Food Ingredients, Lantmännen og DuPont. Et af målene er at udvikle sunde fødevarer, der kan modvirke udviklingen af fedmerelaterede problemer i mennesker.
  Undersøgelserne vil dels blive foretaget hos mennesker, der er sunde, diabetiske eller har metabolisk syndrom, og dels med grise, der har metaboliske abnormaliteter. En del af projektet er rettet mod at udvikle en grisemodel, der har metaboliske abnormaliteter, der svarer til det, man ser hos mennesker med metabolisk syndrom.
  Vi vil udvikle en grisemodel, der gør det muligt at bruge invasive metoder til at undersøge konsekvenserne af fedme på molekylært niveau. Det er undersøgelser, man ikke kan udføre på mennesker. Derimod kan resultaterne overføres til mennesker, fordi fysiologien hos grise og mennesker ligner hinanden meget.

  01/04-201530/06-2019

 12. Metabolic changes by carbohydrate and protein quality in the development and mitigation of metabolic syndrome

  Mihai Curtasu

  Project aim and background
  There is an alarming rise in the frequency of metabolic syndrome (MeS), which increases the risk of cardiovascular disease (CVD) two-fold and type 2 diabetes (T2D) five-fold. Easy access to energy dense, unhealthy foods is a key factor responsible for this development. In this project we will study dietary strategies based on high protein and dietary fibre (DF) to mitigate MeS and the risk for CVD in human subjects fulfilling the criteria for MeS.
  Project description
  To obtain a more in-depth knowledge we will use an obese
  porcine model, which allow more invasive exploration than in humans. In this model we will study the molecular consequences in adipose tissue and biofluids of development of obesity.

  01/04-201530/06-2019

 13. Levering af ingredienser designet til at påvirke de mæthedsregulerende mekanismer i mave-tarmsystemet

  Mette Skou Hedemann, Stig Purup & Yuan Yue

  Overvægt og fedme er et stigende problem, som påvirker store dele af verdens befolkning. Trods mange initiativer, som uddannelse, anbefalinger om fysisk aktivitet og udvikling af fødevarer med lavt kalorieindhold, er det ikke lykkedes at imødegå denne trend. Vi ser derfor et akut behov for at udvikle nye strategier, som udnytter viden indenfor materiale- og fødevarevidenskab samt molekylær biologi med samtidig fokus på forbrugerens glæde ved fødevarer. Det overordnede projektmål er at identificere og udvikle systemer til kontrolleret levering af aktive ingredienser designet til at påvirke de mæthedsregulerende mekanismer i mave-tarm systemet og anvende disse i dagligdags fødevarer. Dette projekt, som støtter de nationale og internationale strategier mod forebyggelse af fedme, er et samarbejde mellem DuPont, den Interdisciplinary Nanoscience Center og Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Vellykket samspil af de tre vigtigste forskningsmæssige udfordringer: 1) identifikation af mæthedsforøgende ingredienser, 2) udvikling af indkapslingsstrategier til beskyttelse og levering kombineret med 3) fødevareformuleringer, vil give viden og teknologi med betydelig kommerciel og social betydning. Resultaterne af dette projekt vil ikke alene bidrage til tilgængeligheden af sundere fødevarer, men vil også styrke Danmarks position som en af verdens førende indenfor fødevarevidenskab og produktion, og dermed have en positiv virkning på landets vækst og beskæftigelse.

  01/01-201601/06-2019

 14. Råprotein og aminosyrer til soens mælkeproduktion

  Peter Kappel Theil, Trine Friis Pedersen & Thomas Sønderby Bruun

  Projektets hovedformål er at sikre optimal forsyning med råprotein og livsnødvendige aminosyrer til søer, så foderudnyttelse og mælkeydelse øges, mens mobilisering og miljøbelastning reduceres.

  01/01-201631/12-2018

 15. Sikker overgang fra mælk til fast foder - optimal trivsel af slagtekalve

  Mogens Vestergaard, Margit Bak Jensen & Søren Krogh Jensen

  Formålet er at skabe grundlag for forbedret sundhed og produktivitet i slagtekalveproduktionen med særlig fokus på øget tilvækst og reduceret medicinforbrug.
  Effekterne vil være øget viden om, hvornår og i hvilken ’kondition’ kalvene bedst flyttes, udvikling af de bedste fravænningsstrategier, sikring af den rette forsyning af vitaminer og essentielle næringsstoffer, reduktion af medicinforbruget, og at overgangsfodringen er fremmende for slagtekalvens samlede præstationer.

  01/01-201631/12-2018

 16. Healthy and affordable protein rich foods for African markets

  Anne Krog Ingerslev, Helle Nygaard Lærke & Søren Krogh Jensen

  The project aims at creating a new business area for Danish dairy industry and producers of plant proteins through understanding of how to produce healthy and affordable, blended dairy products for the growing African middle-class based on mixtures of isolated proteins from plants (rapeseed is used as a model) and milk. Development of a healthy and affordable milk based product will secure a successful entry to the African market and have large business potential at the global market. Novel water-based methods for isolation of rapeseed protein fractions with desired functionality will be developed. A molecular understanding of how rapeseed proteins interact with milk proteins will be achieved enabling creation of new food products of high nutritive value. The nutritional quality of these new products will be evaluated in studies on ileum fistulated pigs. Protein quality determined by the new, FAO-recommended method DIAAS will be compared with growth of piglets and expression of growth markers to identify the protein fractions and protein blends that optimize growth. Mechanistic studies on how proteins or peptides released during digestion affect the release of growth factors will be performed, and short-term and long term human intervention studies will be conducted to show the effect of the developed blended dairy products on the expression on growth factors and growth. The products are particularly useful for populations suffering from moderate malnutrition during early stages of life, and West Africa is targeted as a market because of the high economic growth in that region. The project includes studies of consumer and food preferences in West Africa, and investigates how consumer behavior can be directed towards a healthier diet and which product types will have the highest appeal to the consumers.

  01/01-201631/08-2018

 17. Analyse af kulhydrater i foder- og fæcesprøver

  Knud Erik Bach Knudsen, Margareth Øverland & Anne Helene Tauson

  Projektet er en del af et større projekt udført på Norges Miljø og Biovidenskabelige Universitet og går ud på analyse af kulhydratsammensætningen i foder og fæcesmateriale fra grise fodret med diæter med forskellig fibersammensætning.

  01/07-201631/12-2017

 18. Energi og mineraler – nøglen til hurtige faringer - EMØF

  Peter Kappel Theil

  Projektets hovedformål er at reducere søernes faringslængde, fordi lange faringer er forbundet med en høj andel af dødfødte grise.
  Projektet er støttet af Svineafgiftsfonden

  01/01-201531/12-2017

 19. Mindre og godt buttede polte

  Peter Kappel Theil

  Projekts hovedformål er at reducere foderforbruget hos danske søer uden at deres holdbarhed eller reproduktionsegenskaber påvirkes negativt. Målet med projektet er at ”designe” en polt, der kræver mindre vedligeholdelsesfoder
  og som holder længere som so. Dette kan antageligt opnås, hvis poltene bliver cirka 10 procent mindre end i dag ved første løbning og denne mindre kropsstørrelse opretholdes, når dyret bliver til en so uden at det går ud
  over deres produktivitet. Via ændret fodring i vægtintervallet 50 – 120 kg forventes det, at poltenes kropssammensætning kan manipuleres,
  således at poltene kan løbes ved en lavere vægt end i dag. Fodringen ændres ved relativt at øge mængden af energi i foderblandingen samtidig med at indholdet af protein og aminosyrer reduceres. Dette gøres for at favorisere
  aflejringen af fedt frem for protein, således at poltene bliver kønsmodne ved en lavere vægt, men med samme rygspæktykkelse som i dag. Såfremt poltene kan løbes ved en vægt der er 12-13 kg lavere end i dag, og denne lavere vægt kan opretholdes gennem hele soens levetid, bør foderforbruget per årsso kunne reduceres med cirka 85 FEso svarende til sparede foderomkostninger for de danske svineproducenter på cirka 170 millioner kroner årligt. Det her beskrevne projekt udgør de indledende og grundlæggende undersøgelser, hvis resultater er en forudsætning for Videncenter for Svineproduktions projekt ”PIFT – polte i form til faring” under programmet ”Soen i form til faring” kan gennemføres.
  Finansiering: Svineafgiftsfonden

  01/01-201431/12-2017

 20. NSP nedbrydende enzym til diegivende søer

  Peter Kappel Theil & Pan Zhou

  Det undersøges om fordøjelighed af næringsstoffer i diegivningsfoder kan øges ved at tilsætte et NSP-nedbrydende enzym

  01/08-201631/12-2017

 21. Udvikling af ny procedure til evaluering af om pesticider skader sædkvaliteten

  Martin Tang Sørensen, Henrik Callesen, Knud Erik Larsen, Ying Liu & Hanne Skovsgaard Pedersen

  Mænds sædkvalitet er blevet forringet gennem de seneste årtier. Dårlig sædkvalitet og andre frugtbarhedsproblemer betyder, at der hvert år gennemføres et stort antal behandlinger for barnløshed. Årsagerne til problemerne kendes ikke, men der er fokus på den udbredte brug af kemikalier med hormonforstyrrende virkning, bl.a. pesticider.
  Formålet med projektet er derfor at udvikle metoder, så pesticider og
  andre kemikalier kan testes mere effektivt og de farlige tilbageholdes. På længere sigt kan det være med til at bryde det fald, der i øjeblikket ses i sædkvaliteten.

  01/01-201531/12-2017

 22. Hyperpolarized magnetic resonance for in vivo quantification of lipid, sugar and amino acid metabolism in lifestyle related diseases

  Anne Krog Ingerslev, Knud Erik Bach Knudsen & Mette Skou Hedemann

  The demand for high quality proteins on the world market increases along with the exponential increase in the global population – especially in the countries with expanding economies the demand for protein will increase dramatically. This opens markets for protein enriched food products. However, the effect of protein quality/composition on metabolic processes in the body is not known in details. There is substantial evidence that higher intake of especially sugar rich foods and some highly processed foods causes an increased prevalence of obesity, diabetes, specific cancers, arteriosclerosis, and other lifestyle related diseases.
  The result of this development is; reduced life quality, early death, and increased health expenses. Like sugar sources, different protein sources also show insulin stimulating effects. In the development of protein enriched foods it then become vital to understand the insulin stimulation effect(s) in detail thus they do not promote insulin resistance, as seen by excessive intake of sugar rich products. MR-hyperpolarisation (or Dynamic Nuclear Polarization (DNP)) is a new MR-scanning technology for in-vivo quantification of metabolic processes with an extremely high sensitivity. In the present study the DNP technology will provide a much deeper understanding of the biochemistry which links dietary profile and food product composition with metabolic pathways and diseases with a level of details that cannot be achieved by any other present non-invasive technique. This knowledge will subsequently be used in substantiate shifts in diets with higher protein quality/content and support the food industry in introducing superior food products on the different markets.

  01/04-201431/08-2017

 23. Progeria-grisen

  Henrik Callesen, Ying Liu, Hanne Skovsgaard Pedersen, Klaus Villemoes, Anette Møjbæk Pedersen & Charlotte Brandt Sørensen

  Der søges fremstillet grise som modeldyr for sygdommen Progeria. Det sker med brug af kloning på AU-Foulum, hvortil der bruges transgene celler fremstillet i Biomedicine i Aarhus C, og hvor de fødte grise til sin tid overflyttes til videre undersøgelser i Madrid, Spanien.
  Finansiering: Progeria Research Foundation, Massachusetts, USA

  01/11-201430/06-2017

 24. Genomic Improvement in Fertility Traits in Danish and Brazilian Cattle

  Hanne Skovsgaard Pedersen, Klaus Villemoes, Anette Møjbæk Pedersen, Janne B Funch Adamsen, Ruth Kristensen, Henrik Callesen, Haja Kadarmideen, Poul Hyttel, Lotte Strøbech & Marcelo Nogueira

  Main research objectives:
  The GIFT project conducts quantitative genetics and animal breeding research on important attributes or traits related to Ovum Pick-Up (OPU) and in vitro production (IVP) of embryos and contributes to profitability of OPU-IVP operations in the Brazilian and Danish cattle industry. Further, we use Vitrogen company data collected in 5-6 large experimental farms in the state of São Paulo to identify high genetic merit donor cows and recipient heifers with higher pregnancy rates via Genome-Wide Association Studies (GWAS) and Genomic Selection (GS) for OPU-IVP and pregnancy traits in several thousands of Brazilian cattle.
  In Denmark, transcriptomics experiments using RNAseq profiles of OPU-IVP recipient cows will be conducted to identify differentially expressed genes and gene regulatory networks in maternal-conceptus tissues in recipient cows that do and do not maintain pregnancy.
  Further, we compare conventional in vitro maturation (conIVM) versus Simulated Physiological Oocyte Maturation (SPOM) systems in both Bos taurus and Bos indicus breeds at the level of a) ultra-structural differences in the matured oocyte, b) gene expression in the blastocyst produced in vitro and c) pregnancy rates in recipient cows after transfer of embryos produced in vitro.
  Finally, based on the results, we develop and deliver tools for genomic improvement of OPU-IVP and heifer pregnancy traits for practice by Brazilian and Danish companies.

  01/01-201301/03-2017

 25. Minks behov for vitaminer - B-vitaminers betydning for minks trivsel og sundhed

  Søren Krogh Jensen

  Normerne for vitamintilsætning er primært baseret på forskning fra 1970'erne. Analyser viser, at nogle B-vitaminer doseres 10-80 gange over minkenes angivne behov. Det begrundes med ukendt henfald af vitaminer og en varierende homogenitet i fodret samt store usikkerheder omkring minkenes reelle behov. Af samme grund er det meget svært for konsulenter og dyrlæger at rådgive om optimal vitamintilsætning til foderet. Væsentlige årsager til, at det er svært at dosere korrekt tilsætning af især B-vitaminer, er vanskelige at måle i foder, og at der mangler gode biomarkører i dyrene for mange af disse vitaminer. Projektets formål er at undersøge, om udvalgte og analytisk tilgængelige biomarkører i blod og urin kan anvendes til at fastslå minkenes status mht. de enkelte B-vitaminer igennem deres livscyklus og således danne grundlag for fremtidig mere fysiologisk korrekt og økonomisk optimal tildeling af vitaminer til minkene. I forsøget vil 2 grupper af mink blive fodret med og uden tilsætning af B-vitaminer til foderet igennem 1 år begyndende med tæverne forud for reproduktionen og fortsætte gennem die- og vækstperioden frem til pelsning.
  Finansiering: Pelsdyrafgiftsfonden

  01/01-201631/12-2016

 26. Bioengineered bacteria for novel targeted drug delivery

  Stig Purup, Marlene Fredborg, Bent Borg Jensen & Ditte Søvsø Gundelund Nielsen

  Udvikling af drug-delivery systemer der målrettet og effektivt kan levere medicin til et ønsket sted i kroppen er yderst vigtig i sygdomsbehandling, da det forbedrer behandlingen, reducerer bivirkninger og øger omkostningseffektiviteten. I projektet genmodificeres en mælkesyrebakterie til at producere et specifikt protein og målrettet transportere det til tarmen uden at det bliver nedbrudt af mavesyre. Dette muliggør behandling af den kroniske inflammatoriske tarmsygdom Crohns sygdom, men systemet har også et stort uudnyttet potentiale i behandling af andre tarmsygdomme, idet det sikrer en effektiv levering af medicin til tarmen. Anvendelsen og perspektivet i projektet understøttes af samarbejdet men en anerkendt farmaceutisk virksomhed.

  01/08-201331/07-2016

 27. When nature knows best

  Lone Hymøller

  Vitamin D3 is involved in a large number of physiological processes from bone formation and reproduction to modulating the immune system. There are two sources of vitamin D3 in cattle and other mammals: Synthetic vitamin D3 supplied in the feed and natural vitamin D3, which is synthesised in the skin during exposure to sunlight or UV light. From a physical and chemical point of view, vitamin D3 from the two sources is indistinguishable; however, from a physiological perspective it seems to be an entirely different matter. But - how on earth does the body go about distinguishing two completely identical molecules from each other, and even discriminate so heavily against one of the forms (the synthetic) that it is highly toxic in the body and can be easily overdosed in contrast to the natural form? This is the question which this project attempts to answer before a much-needed revision of the existing recommendations for vitamin D3 supplementation of cattle and other livestock can be implemented. A revision, which ultimately may lead to the conclusion that vitamin D3 should not be provided through the diet, but should be provided through exposure to natural or artificial sunlight (UV light). An insight which could turn the management of livestock vitamin supply inside out in both conventional and organic farms.

  01/02-201331/01-2016

 28. OPU og IVP hos kvæg

  Hanne Skovsgaard Pedersen, Klaus Villemoes, Anette Møjbæk Pedersen, Janne B Funch Adamsen, Ruth Kristensen, Henrik Callesen, Søren Borchersen, Lars Nielsen, Søren Ernst Madsen & Elisabeth Ravnevand Jensen

  Gen-etablering af teknikkerne til ikke-kirurgisk opsamling af ubefrugtede æg (oocyter) fra kvier og køer (Ovum Pick-Up, OPU) efterfulgt af modning og befrugtning af oocyterne, hvorefter de derved dannede befrugtede æg (embryoner) dyrkes i 6-7 dage (In-Vitro Produktion, IVP). Fra embryonerne udtages en celleprøve (biopsi), som skal bruges til at gennemføre en genetisk karakterisering, mens det resterende embryon nedfryses.

  01/06-201331/12-2015

 29. Proteiners biotilgængelighed

  Helle Nygaard Lærke, Sophie van Vliet, Søren Krogh Jensen & Trine Kastrup Dalsgaard

  Formålet med dette samarbejde mellem Arla Foods og Aarhus Universitet er at teste biotilgængelighed af enkelt aminosyrer fra mælkeprotein sammen med vegetabilsk protein samt at udvikle en golden standard aminosyremetode baseret på en massespektrometrisk (MS)-detektion.
  Medfinansiering: Arla Foods Ingredients

  01/08-201431/12-2015