Projekter i Molekylær ernæring og forplantning

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise

  Theil, P. K.Nørgaard, J. V.Sørensen, M. T.Hedemann, M. S.Eskildsen, M.Hermansen, J. E.Kongsted, A. G.

  Danmark er et af de lande, hvor økologisk produktion er mest udviklet, men der mangler økologisk svinekød både til danske forbrugere og til eksport, selvom afregningsprisen til landmanden er væsentlig højere end for konventionel svinekød. Én vigtig årsag er, at det er svært at optimere svinenes fodring, fordi økologiske svin æder grovfoder og har andre næringsstofbehov end konventionelt opdrættede svin.

  2016-04-012020-06-30

 2. Glyphosate treatment of crops: a sustainable strategy?

  Sørensen, M. T.Jensen, S. K.Højberg, O.Poulsen, H. D.Steenfeldt, S.Foldager, L.Larsen, U. K.

  Målet med projektet er at undersøge, hvad det betyder, når husdyrene udsættes for glyphosat-rester via foderet. I projektet undersøges virkningen af glyphosat på mavetarmkanalens mikroorganismer og på mineralstatus hos svin og fjerkræ samt eventuelle afledte effekter på dyrenes sundhed og produktivitet. De nye forsøg vil foregå både ved Aarhus Universitets forsøgsfaciliteter i Foulum samt i en række husdyrbesætninger i praksis.

  2017-01-012020-06-30

 3. Feed-a-Gene: Adapting the feed, the animal and the feeding techniques to improve the efficiency and sustainability of monogastric livestock production systems

  Knudsen, K. E. B.Noel, S. J.

  Feed-a-Gene aims to better adapt different components of monogastric livestock production systems (i.e., pigs, poultry and rabbits) to improve the overall efficiency and to reduce the environmental impact.

  2015-01-012019-12-31

 4. Ny aminosyreprofil til højtydende diegivende søer er vejen frem til mere mælk - Milkyway

  Theil, P. K.Højgaard, C. K.Bruun, T. S.

  Projektets overordnede målsætning er at skabe ny viden, så forsyningen med protein og livsnødvendige aminosyrer til den højtydende diegivende so kan optimeres.

  2017-01-012019-12-31

 5. Supergrasspork

  Stødkilde-Jørgensen, L.Jensen, S. K.

  SuperGrassPork skal udvikle et system til produktion af økologiske grise, hvor en stor del af proteinfoderet kommer fra lokalt produceret kløvergræs..

  2017-01-012019-12-31

 6. EFFORT

  Eskildsen, M.Theil, P. K.Nørgaard, J. V.Kongsted, A. G.

  Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise.

  2016-08-012019-07-31

 7. Xylanases – Arabinofuranosidases research program

  Knudsen, K. E. B.Vangsøe, C.

  Dette projekt omhandler in vitro teknikker, der simulerer fordøjelsesprocesserne i mavetarmkanalen hos grise for at forstå, hvorledes forskellige arabinoxylan-nedbrydende enzymer virker under konditioner, der simulerer fordøjelsesprocesserne i mavetarmkanalen. Projektet vil involvere en grundig undersøgelse af, hvorledes aktiviteten af xylanaser og arabinofuranosidaser enten alene eller i kombination virker på korn og fraktioner og komplekse foder-matricer brugt til fodring af enmavede dyr..

  2016-08-012019-07-31

 8. Metabolic changes by carbohydrate and protein quality in the development and mitigation of metabolic syndrome

  Curtasu, M.

  Project aim and background There is an alarming rise in the frequency of metabolic syndrome (MeS), which increases the risk of cardiovascular disease (CVD) two-fold and type 2 diabetes (T2D) five-fold. Easy access to energy dense, unhealthy foods is a key factor responsible for this development. In this project we will study dietary strategies based on high protein and dietary fibre (DF) to mitigate MeS and the risk for CVD in human subjects fulfilling the criteria for MeS.

  2015-04-012019-06-30

 9. Metabolic changes by carbohydrate and protein quality in the development and mitigation of metabolic syndrome

  Knudsen, K. E. B.Lærke, H. N.Hedemann, M. S.Nørskov, N.Purup, S.

  Projektet foregår i samarbejde med Aarhus Universitetshospital, Rigshospitalet, University of California – Davis, Norwegian University of Life Science, Arla Food Ingredients, Lantmännen og DuPont. Et af målene er at udvikle sunde fødevarer, der kan modvirke udviklingen af fedmerelaterede problemer i mennesker. Undersøgelserne vil dels blive foretaget hos mennesker, der er sunde, diabetiske eller har metabolisk syndrom, og dels med grise, der har metaboliske abnormaliteter.

  2015-04-012019-06-30

 10. Levering af ingredienser designet til at påvirke de mæthedsregulerende mekanismer i mave-tarmsystemet

  Hedemann, M. S.Purup, S.Yue, Y.

  Overvægt og fedme er et stigende problem, som påvirker store dele af verdens befolkning. Trods mange initiativer, som uddannelse, anbefalinger om fysisk aktivitet og udvikling af fødevarer med lavt kalorieindhold, er det ikke lykkedes at imødegå denne trend. Vi ser derfor et akut behov for at udvikle nye strategier, som udnytter viden indenfor materiale- og fødevarevidenskab samt molekylær biologi med samtidig fokus på forbrugerens glæde ved fødevarer.

  2016-01-012019-06-01

 11. Råprotein og aminosyrer til soens mælkeproduktion

  Theil, P. K.Pedersen, T. F.Bruun, T. S.

  Projektets hovedformål er at sikre optimal forsyning med råprotein og livsnødvendige aminosyrer til søer, så foderudnyttelse og mælkeydelse øges, mens mobilisering og miljøbelastning reduceres..

  2016-01-012018-12-31

 12. Sikker overgang fra mælk til fast foder - optimal trivsel af slagtekalve

  Vestergaard, M.Jensen, M. B.Jensen, S. K.

  Formålet er at skabe grundlag for forbedret sundhed og produktivitet i slagtekalveproduktionen med særlig fokus på øget tilvækst og reduceret medicinforbrug. Effekterne vil være øget viden om, hvornår og i hvilken ’kondition’ kalvene bedst flyttes, udvikling af de bedste fravænningsstrategier, sikring af den rette forsyning af vitaminer og essentielle næringsstoffer, reduktion af medicinforbruget, og at overgangsfodringen er fremmende for slagtekalvens samlede præstationer. .

  2016-01-012018-12-31

 13. Healthy and affordable protein rich foods for African markets

  Ingerslev, A. K.Lærke, H. N.Jensen, S. K.

  The project aims at creating a new business area for Danish dairy industry and producers of plant proteins through understanding of how to produce healthy and affordable, blended dairy products for the growing African middle-class based on mixtures of isolated proteins from plants (rapeseed is used as a model) and milk. Development of a healthy and affordable milk based product will secure a successful entry to the African market and have large business potential at the global market.

  2016-01-012018-08-31

 14. Mindre og godt buttede polte

  Theil, P. K.

  Projekts hovedformål er at reducere foderforbruget hos danske søer uden at deres holdbarhed eller reproduktionsegenskaber påvirkes negativt. Målet med projektet er at ”designe” en polt, der kræver mindre vedligeholdelsesfoder og som holder længere som so. Dette kan antageligt opnås, hvis poltene bliver cirka 10 procent mindre end i dag ved første løbning og denne mindre kropsstørrelse opretholdes, når dyret bliver til en so uden at det går ud over deres produktivitet.

  2014-01-012017-12-31

 15. Analyse af kulhydrater i foder- og fæcesprøver

  Knudsen, K. E. B.Øverland, M.Tauson, A.

  Projektet er en del af et større projekt udført på Norges Miljø og Biovidenskabelige Universitet og går ud på analyse af kulhydratsammensætningen i foder og fæcesmateriale fra grise fodret med diæter med forskellig fibersammensætning..

  2016-07-012017-12-31

 16. Energi og mineraler – nøglen til hurtige faringer - EMØF

  Theil, P. K.

  Projektets hovedformål er at reducere søernes faringslængde, fordi lange faringer er forbundet med en høj andel af dødfødte grise. Projektet er støttet af Svineafgiftsfonden.

  2015-01-012017-12-31

 17. Udvikling af ny procedure til evaluering af om pesticider skader sædkvaliteten

  Sørensen, M. T.Callesen, H.Larsen, K. E.Liu, Y.Pedersen, H. S.

  Mænds sædkvalitet er blevet forringet gennem de seneste årtier. Dårlig sædkvalitet og andre frugtbarhedsproblemer betyder, at der hvert år gennemføres et stort antal behandlinger for barnløshed. Årsagerne til problemerne kendes ikke, men der er fokus på den udbredte brug af kemikalier med hormonforstyrrende virkning, bl.a. pesticider. Formålet med projektet er derfor at udvikle metoder, så pesticider og andre kemikalier kan testes mere effektivt og de farlige tilbageholdes.

  2015-01-012017-12-31

 18. NSP nedbrydende enzym til diegivende søer

  Theil, P. K.Zhou, P.

  Det undersøges om fordøjelighed af næringsstoffer i diegivningsfoder kan øges ved at tilsætte et NSP-nedbrydende enzym.

  2016-08-012017-12-31

 19. Hyperpolarized magnetic resonance for in vivo quantification of lipid, sugar and amino acid metabolism in lifestyle related diseases

  Ingerslev, A. K.Knudsen, K. E. B.Hedemann, M. S.

  The demand for high quality proteins on the world market increases along with the exponential increase in the global population – especially in the countries with expanding economies the demand for protein will increase dramatically. This opens markets for protein enriched food products. However, the effect of protein quality/composition on metabolic processes in the body is not known in details.

  2014-04-012017-08-31

 20. Progeria-grisen

  Callesen, H.Liu, Y.Pedersen, H. S.Villemoes, K.Pedersen, A. M.Sørensen, C. B.

  Der søges fremstillet grise som modeldyr for sygdommen Progeria. Det sker med brug af kloning på AU-Foulum, hvortil der bruges transgene celler fremstillet i Biomedicine i Aarhus C, og hvor de fødte grise til sin tid overflyttes til videre undersøgelser i Madrid, Spanien. Finansiering: Progeria Research Foundation, Massachusetts, USA.

  2014-11-012017-06-30

 21. Genomic Improvement in Fertility Traits in Danish and Brazilian Cattle

  Albertsen, T.Pedersen, H. S.Villemoes, K.Pedersen, A. M.Adamsen, J. B. F.Kristensen, R.Callesen, H.Kadarmideen, H.Hyttel, P.Strøbech, L.Nogueira, M.

  Main research objectives: The GIFT project conducts quantitative genetics and animal breeding research on important attributes or traits related to Ovum Pick-Up (OPU) and in vitro production (IVP) of embryos and contributes to profitability of OPU-IVP operations in the Brazilian and Danish cattle industry.

  2013-01-012017-03-01

 22. Minks behov for vitaminer - B-vitaminers betydning for minks trivsel og sundhed

  Jensen, S. K.

  Normerne for vitamintilsætning er primært baseret på forskning fra 1970'erne. Analyser viser, at nogle B-vitaminer doseres 10-80 gange over minkenes angivne behov. Det begrundes med ukendt henfald af vitaminer og en varierende homogenitet i fodret samt store usikkerheder omkring minkenes reelle behov. Af samme grund er det meget svært for konsulenter og dyrlæger at rådgive om optimal vitamintilsætning til foderet.

  2016-01-012016-12-31

 23. Bioengineered bacteria for novel targeted drug delivery

  Purup, S.Fredborg, M.Jensen, B. B.Nielsen, D. S. G.

  Udvikling af drug-delivery systemer der målrettet og effektivt kan levere medicin til et ønsket sted i kroppen er yderst vigtig i sygdomsbehandling, da det forbedrer behandlingen, reducerer bivirkninger og øger omkostningseffektiviteten. I projektet genmodificeres en mælkesyrebakterie til at producere et specifikt protein og målrettet transportere det til tarmen uden at det bliver nedbrudt af mavesyre.

  2013-08-012016-07-31

 24. When nature knows best

  Hymøller, L.

  Vitamin D3 is involved in a large number of physiological processes from bone formation and reproduction to modulating the immune system. There are two sources of vitamin D3 in cattle and other mammals: Synthetic vitamin D3 supplied in the feed and natural vitamin D3, which is synthesised in the skin during exposure to sunlight or UV light.

  2013-02-012016-01-31

 25. Udvikling af metode til at screene minktævers urin for at bestemme drægtighed

  Hedemann, M. S.

  Golde minktæver er et problem af varierende omfang og det har i de seneste år ligget på ca. 10 % i Danmark. Når fødslerne er overstået og de golde tæver er identificeret, kan de enten pelses med dårlig skindkvalitet til følge eller flyttes og fodres indtil den nye pelsningssæson med foderudgifter til følge.

  2015-01-012015-12-31

 26. Proteiners biotilgængelighed

  Lærke, H. N.van Vliet, S.Jensen, S. K.Dalsgaard, T. K.

  Formålet med dette samarbejde mellem Arla Foods og Aarhus Universitet er at teste biotilgængelighed af enkelt aminosyrer fra mælkeprotein sammen med vegetabilsk protein samt at udvikle en golden standard aminosyremetode baseret på en massespektrometrisk (MS)-detektion. Medfinansiering: Arla Foods Ingredients.

  2014-08-012015-12-31

 27. Talent med bredde

  Purup, S.Nielsen, D. S. G.Svendsen, P. M.

  I de senere år har der været øget fokus på spotting og udvikling af talent blandt unge danskere med det overordnede formål at sikre landets konkurrencedygtighed i fremtiden. Projektet skal skabe og tilpasse en model for undervisning, der kombinerer skræddersyet talentudviklingsforløb for de udvalgte få med bredt rettet talentmotiverende undervisning i klassen.

  2013-01-012015-12-31

 28. OPU og IVP hos kvæg

  Albertsen, T.Pedersen, H. S.Villemoes, K.Pedersen, A. M.Adamsen, J. B. F.Kristensen, R.Callesen, H.Borchersen, S.Nielsen, L.Madsen, S. E.Jensen, E. R.

  Gen-etablering af teknikkerne til ikke-kirurgisk opsamling af ubefrugtede æg (oocyter) fra kvier og køer (Ovum Pick-Up, OPU) efterfulgt af modning og befrugtning af oocyterne, hvorefter de derved dannede befrugtede æg (embryoner) dyrkes i 6-7 dage (In-Vitro Produktion, IVP). Fra embryonerne udtages en celleprøve (biopsi), som skal bruges til at gennemføre en genetisk karakterisering, mens det resterende embryon nedfryses..

  2013-06-012015-12-31

 29. Metabolomics som værktøj til at identificere markører for sårhelingsprocessen hos mink

  Hedemann, M. S.Hammer, A. S.

  Forekomst af sår anses at indikere dårlig velfærd i minkproduktionen. Dødsfald pga. sår er en sjælden diagnose, men i perioden juli til pelsning er bidsår/kannibalisme dog en væsentlig dødsårsag. Kendskabet til sårhelingsprocessen hos mink er begrænset, men foreløbige undersøgelser tyder på at processen er væsentlig anderledes end hos andre dyrearter. Det er kendt fra studier i bl.a. rotter og mennesker, at arginin spiller en væsentlig rolle i forbindelse med sårheling.

  2014-01-012014-12-31