Projekter i Molekylær ernæring og forplantning

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Analyse af kulhydrater i foder- og fæcesprøver

  Knudsen, K. E. B.Øverland, M.Tauson, A.

  Projektet er en del af et større projekt udført på Norges Miljø og Biovidenskabelige Universitet og går ud på analyse af kulhydratsammensætningen i foder og fæcesmateriale fra grise fodret med diæter med forskellig fibersammensætning..

  2016-07-012017-12-31

 2. Bioengineered bacteria for novel targeted drug delivery

  Purup, S.Fredborg, M.Jensen, B. B.Nielsen, D. S. G.

  Udvikling af drug-delivery systemer der målrettet og effektivt kan levere medicin til et ønsket sted i kroppen er yderst vigtig i sygdomsbehandling, da det forbedrer behandlingen, reducerer bivirkninger og øger omkostningseffektiviteten. I projektet genmodificeres en mælkesyrebakterie til at producere et specifikt protein og målrettet transportere det til tarmen uden at det bliver nedbrudt af mavesyre.

  2013-08-012016-07-31

 3. Danish Genetically Modified Animal Ressource

  Albertsen, T.Adamsen, J. B. F.Villemoes, K.Pedersen, A. M.Kristensen, R.Liu, Y.Li, R.Callesen, H.Nykjær, A.Bentzon, J.Jørgensen, A. L.Jakobsen, J.Sørensen, C. B.Luo, Y.Bolund, L.Pedersen, O. G.

  Minipigs are valuable models for medical research because of their anatomical, physiological and genetical similarities to humans. With the transgenic technologies offered by DAGMAR, it will be possible to create a range of new disease models for preclinical research in diagnosis and treatment of human diseases. Genetically modified minipigs are created by genetic design in cell culture, somatic cell nuclear transfer and transfer to sow recipients.

  2009-01-012014-12-31

 4. Development of a liquid matrix with beta-glucan fibre functionality (LIQFUN)

  Nielsen, T. S.Skau Mikkelsen, M.

  Samrbejde med Carlsberg og KU-FOOD.

  2013-08-012014-08-01

 5. EFFORT

  Eskildsen, M.Theil, P. K.Nørgaard, J. V.Kongsted, A. G.

  Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise.

  2016-08-012019-07-31

 6. Energi og mineraler – nøglen til hurtige faringer - EMØF

  Theil, P. K.

  Projektets hovedformål er at reducere søernes faringslængde, fordi lange faringer er forbundet med en høj andel af dødfødte grise. Projektet er støttet af Svineafgiftsfonden.

  2015-01-012017-12-31

 7. Feed-a-Gene: Adapting the feed, the animal and the feeding techniques to improve the efficiency and sustainability of monogastric livestock production systems

  Knudsen, K. E. B.Noel, S. J.

  Feed-a-Gene aims to better adapt different components of monogastric livestock production systems (i.e., pigs, poultry and rabbits) to improve the overall efficiency and to reduce the environmental impact.

  2015-01-012019-12-31

 8. Genomic Improvement in Fertility Traits in Danish and Brazilian Cattle

  Albertsen, T.Pedersen, H. S.Villemoes, K.Pedersen, A. M.Adamsen, J. B. F.Kristensen, R.Callesen, H.Kadarmideen, H.Hyttel, P.Strøbech, L.Nogueira, M.

  Main research objectives: The GIFT project conducts quantitative genetics and animal breeding research on important attributes or traits related to Ovum Pick-Up (OPU) and in vitro production (IVP) of embryos and contributes to profitability of OPU-IVP operations in the Brazilian and Danish cattle industry.

  2013-01-012017-03-01

 9. Glyphosate treatment of crops: a sustainable strategy?

  Sørensen, M. T.Jensen, S. K.Højberg, O.Poulsen, H. D.Steenfeldt, S.Foldager, L.Larsen, U. K.

  Målet med projektet er at undersøge, hvad det betyder, når husdyrene udsættes for glyphosat-rester via foderet. I projektet undersøges virkningen af glyphosat på mavetarmkanalens mikroorganismer og på mineralstatus hos svin og fjerkræ samt eventuelle afledte effekter på dyrenes sundhed og produktivitet. De nye forsøg vil foregå både ved Aarhus Universitets forsøgsfaciliteter i Foulum samt i en række husdyrbesætninger i praksis.

  2017-01-012020-06-30

 10. Healthy and affordable protein rich foods for African markets

  Ingerslev, A. K.Lærke, H. N.Jensen, S. K.

  The project aims at creating a new business area for Danish dairy industry and producers of plant proteins through understanding of how to produce healthy and affordable, blended dairy products for the growing African middle-class based on mixtures of isolated proteins from plants (rapeseed is used as a model) and milk. Development of a healthy and affordable milk based product will secure a successful entry to the African market and have large business potential at the global market.

  2016-01-012018-08-31

 11. Hyperpolarized magnetic resonance for in vivo quantification of lipid, sugar and amino acid metabolism in lifestyle related diseases

  Ingerslev, A. K.Knudsen, K. E. B.Hedemann, M. S.

  The demand for high quality proteins on the world market increases along with the exponential increase in the global population – especially in the countries with expanding economies the demand for protein will increase dramatically. This opens markets for protein enriched food products. However, the effect of protein quality/composition on metabolic processes in the body is not known in details.

  2014-04-012017-08-31

 12. Kloning af grise

  Albertsen, T.Adamsen, J. B. F.Villemoes, K.Pedersen, A. M.Kristensen, R.Liu, Y.Li, R.Callesen, H.Jørgensen, A. L.Jakobsen, J.Sørensen, C. B.Luo, Y.Bolund, L.Pedersen, O. G.

  På basis af transgene griseceller leveret fra eksterne samarbejdspartnere gennemfører vi kloning med cellerne, således at vi producerer klonede, transgene befrugtede æg (embryoner). Disse æg overføres til rugesøer (recipienter) ved et kirurgisk indgreb, og disse søer gennemfører drægtigheden frem til termin. Her fødes grisene, og de går efter en måned tilbage til de forskere, som har fremstillet de transgene celler..

  2013-01-012014-12-31

 13. Levering af ingredienser designet til at påvirke de mæthedsregulerende mekanismer i mave-tarmsystemet

  Hedemann, M. S.Purup, S.Yue, Y.

  Overvægt og fedme er et stigende problem, som påvirker store dele af verdens befolkning. Trods mange initiativer, som uddannelse, anbefalinger om fysisk aktivitet og udvikling af fødevarer med lavt kalorieindhold, er det ikke lykkedes at imødegå denne trend. Vi ser derfor et akut behov for at udvikle nye strategier, som udnytter viden indenfor materiale- og fødevarevidenskab samt molekylær biologi med samtidig fokus på forbrugerens glæde ved fødevarer.

  2016-01-012019-06-01

 14. Markedsdrevet, højværdi økologisk kødproduktion med robuste dyr

  Hermansen, J. E.Vestergaard, M.Juul-Madsen, H. R.Steenfeldt, S.Therkildsen, M.Jensen, S. K.Kongsted, A. G.Krystallis Krontalis, A.Engberg, R. M.Nørgaard, J. V.Lauridsen, C.Zollitsch, W.

  With the aim to increase the production and market share of organic meat (pork, poultry and young beef), an integrated research and development effort will take place along the food chain (primary production, product development and marketing).

  2011-01-012014-06-30

 15. Metabolic changes by carbohydrate and protein quality in the development and mitigation of metabolic syndrome

  Knudsen, K. E. B.Lærke, H. N.Hedemann, M. S.Nørskov, N.Purup, S.

  Projektet foregår i samarbejde med Aarhus Universitetshospital, Rigshospitalet, University of California – Davis, Norwegian University of Life Science, Arla Food Ingredients, Lantmännen og DuPont. Et af målene er at udvikle sunde fødevarer, der kan modvirke udviklingen af fedmerelaterede problemer i mennesker. Undersøgelserne vil dels blive foretaget hos mennesker, der er sunde, diabetiske eller har metabolisk syndrom, og dels med grise, der har metaboliske abnormaliteter.

  2015-04-012019-06-30

 16. Metabolic changes by carbohydrate and protein quality in the development and mitigation of metabolic syndrome

  Curtasu, M.

  Project aim and background There is an alarming rise in the frequency of metabolic syndrome (MeS), which increases the risk of cardiovascular disease (CVD) two-fold and type 2 diabetes (T2D) five-fold. Easy access to energy dense, unhealthy foods is a key factor responsible for this development. In this project we will study dietary strategies based on high protein and dietary fibre (DF) to mitigate MeS and the risk for CVD in human subjects fulfilling the criteria for MeS.

  2015-04-012019-06-30

 17. Metabolism of transition sows

  Flummer, C. B.Theil, P. K.

  A study of the intermediary metabolism of sows during transition and lactation to provide knowledge on how colostrum and milk yield can be stimulated..

  2010-09-012014-08-31

 18. Metabolomics som værktøj til at identificere markører for sårhelingsprocessen hos mink

  Hedemann, M. S.Hammer, A. S.

  Forekomst af sår anses at indikere dårlig velfærd i minkproduktionen. Dødsfald pga. sår er en sjælden diagnose, men i perioden juli til pelsning er bidsår/kannibalisme dog en væsentlig dødsårsag. Kendskabet til sårhelingsprocessen hos mink er begrænset, men foreløbige undersøgelser tyder på at processen er væsentlig anderledes end hos andre dyrearter. Det er kendt fra studier i bl.a. rotter og mennesker, at arginin spiller en væsentlig rolle i forbindelse med sårheling.

  2014-01-012014-12-31

 19. Mindre og godt buttede polte

  Theil, P. K.

  Projekts hovedformål er at reducere foderforbruget hos danske søer uden at deres holdbarhed eller reproduktionsegenskaber påvirkes negativt. Målet med projektet er at ”designe” en polt, der kræver mindre vedligeholdelsesfoder og som holder længere som so. Dette kan antageligt opnås, hvis poltene bliver cirka 10 procent mindre end i dag ved første løbning og denne mindre kropsstørrelse opretholdes, når dyret bliver til en so uden at det går ud over deres produktivitet.

  2014-01-012017-12-31

 20. Minks behov for vitaminer - B-vitaminers betydning for minks trivsel og sundhed

  Jensen, S. K.

  Normerne for vitamintilsætning er primært baseret på forskning fra 1970'erne. Analyser viser, at nogle B-vitaminer doseres 10-80 gange over minkenes angivne behov. Det begrundes med ukendt henfald af vitaminer og en varierende homogenitet i fodret samt store usikkerheder omkring minkenes reelle behov. Af samme grund er det meget svært for konsulenter og dyrlæger at rådgive om optimal vitamintilsætning til foderet.

  2016-01-012016-12-31

 21. NSP nedbrydende enzym til diegivende søer

  Theil, P. K.Zhou, P.

  Det undersøges om fordøjelighed af næringsstoffer i diegivningsfoder kan øges ved at tilsætte et NSP-nedbrydende enzym.

  2016-08-012017-12-31

 22. Nukleinsyrer – forbedret kvælstofudnyttelse og biomarkør i mælk

  Vestergaard, M.Nielsen, C. S.Jensen, S. K.Larsen, M.Kristensen, N. B.Reynolds, C. K.Moorby, J. M.

  Hovedindhold i projektet: En udredning af basale fysiologiske og mikrobiologiske årsager til kvægs lave kvælstofudnyttelse viser, at et af de fundamentale problemer består i, at der ved den mikrobielle omsætning af foderet i kvægets formaver dannes mikrobielle nukleinsyrer (indlejres i DNA og RNA), der udskilles i urinen primært som allantoin.

  2011-01-012013-12-31

 23. OPU og IVP hos kvæg

  Albertsen, T.Pedersen, H. S.Villemoes, K.Pedersen, A. M.Adamsen, J. B. F.Kristensen, R.Callesen, H.Borchersen, S.Nielsen, L.Madsen, S. E.Jensen, E. R.

  Gen-etablering af teknikkerne til ikke-kirurgisk opsamling af ubefrugtede æg (oocyter) fra kvier og køer (Ovum Pick-Up, OPU) efterfulgt af modning og befrugtning af oocyterne, hvorefter de derved dannede befrugtede æg (embryoner) dyrkes i 6-7 dage (In-Vitro Produktion, IVP). Fra embryonerne udtages en celleprøve (biopsi), som skal bruges til at gennemføre en genetisk karakterisering, mens det resterende embryon nedfryses..

  2013-06-012015-12-31

 24. Progeria-grisen

  Callesen, H.Liu, Y.Pedersen, H. S.Villemoes, K.Pedersen, A. M.Sørensen, C. B.

  Der søges fremstillet grise som modeldyr for sygdommen Progeria. Det sker med brug af kloning på AU-Foulum, hvortil der bruges transgene celler fremstillet i Biomedicine i Aarhus C, og hvor de fødte grise til sin tid overflyttes til videre undersøgelser i Madrid, Spanien. Finansiering: Progeria Research Foundation, Massachusetts, USA.

  2014-11-012017-06-30

 25. Proteiners biotilgængelighed

  Lærke, H. N.van Vliet, S.Jensen, S. K.Dalsgaard, T. K.

  Formålet med dette samarbejde mellem Arla Foods og Aarhus Universitet er at teste biotilgængelighed af enkelt aminosyrer fra mælkeprotein sammen med vegetabilsk protein samt at udvikle en golden standard aminosyremetode baseret på en massespektrometrisk (MS)-detektion. Medfinansiering: Arla Foods Ingredients.

  2014-08-012015-12-31