Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projekter i Immunologi og mikrobiologi

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Brug af cellekultur-teknikker til at minimere behovet for forsøgsdyr i udvikling og fremstilling af vacciner til opdrætsfisk

  Niels Lorenzen, Helle Kristiansen & Helle Frank Skall

  Både for mennesker og husdyr er det bedre at forebygge smitsomme sygdomme end at skulle behandle, efter at der er opstået sygdom. Dette gælder også i fiskeopdræt, hvor øget brug af vacciner gennem de sidste 30 år, har ført til en markant nedgang i brugen af antibiotika. Udvikling af vacciner til fisk og kvalitetstjek af fremstillede vaccine er i stor udstrækning baseret på vaccinations- og smitteforsøg med forsøgsdyr.
  Dette projekt sigter mod at udvikle protokoller og metoder til brug af cellekulturer i de indledende undersøgelser af, hvordan vaccinekomponenter optages i og påvirker levende celler, herunder også toksisk effekt. Såvel analyse af genregulering som mikroskopiske undersøgelser vil indgå i arbejdet, som vil blive tilknyttet andre igangværende forskningsprojekter, hvor vaccinationsforsøg med fisk indgår. Projektet vil derfor i sig selv ikke gøre brug af yderligere forsøgsdyr.
  Resultatet forventes at kunne medvirke til delvist at erstatte brug af forsøgsdyr med cellekulturer i indledende trin i udvikling og fremstilling af vacciner til fisk. Dette vil bidrage til en reduktion (reduction) i behovet for forsøgsdyr i vaccineforskning og –industri, og også forfine (refinement) dyreforsøgene ved at nedbringe belastningsgraden i og med at komponenter med toksiske bivirkninger kan sorteres fra inden afprøvning i dyr.

  29/06-201626/05-2019

 2. EryPoP- a Research Project on Erysipelas in Laying Hens

  Eva Wattrang, Anna Aspan, Tina Sørensen Dalgaard, Elisabeth Bagge, Helena Eriksson, Robert Söderlund, Désirée Jansson, Mario Chiari & Mohammad Naghizadeh

  Erysipelas–an emerging disease in animal friendly production systems for poultry and pigs
  Project summary
  Following the change in housing systems for laying hens in Europe, erysipelas (caused by infection with the bacterium Erysipelothrix rhusiopathiae) has become an emerging disease in several countries with outbreaks of high mortality in layer flocks in indoor aviaries and free-range/organic production. Erysipelas is a well-known acute disease in pigs and a suspected cause of arthritis and considerable economic losses in organic pigs. Erysipelas is difficult to prevent in the growing sector of animal friendly production systems for pigs and poultry. Moreover, E. rhusiopathiae-infections constitute an occupational hazard for humans (zoonosis).

  Although a well-known disease, vital basic knowledge particularly on the infection in chickens, is lacking. Hence, in this project (EryPoP) the epidemiology, infection dynamics and immunity development in poultry and pigs will be addressed in the field and by experimental infections through a multi-disciplinary and transnational approach and cooperation.
  The project has five main subtasks:
  to define transmission routes of E. rhusiopathiae by use of molecular epidemiology;
  to identify risk factors for outbreaks;
  to define the role of wild boars as potential reservoirs and sources of infection;
  to establish an assay to detect antibodies to E. rhusiopathiae in chickens; and
  to study the pathogenesis and immune responses to E. rhusiopathiae infections in chickens.
  Samples and metadata for analysis will be collected from poultry, domestic pigs and wild boars in Sweden and Italy. Erysipelothrix rhusiopathiae isolates will be analysed by Next-Generation-Sequencing technologies and bioinformatics. Using available sequences and those provided within the project and proteomics, E. rhusiopathiae antigens will be identified and used for a novel ELISA test to detect chicken E. rhusiopathiae antibodies. This assay will be a valuable tool within the project as well as a future diagnostic tool in the field.
  A model for experimental infections in chickens will be established and used in studies of chicken immune responses to E. rhusiopathiae in naïve and vaccinated birds. These studies will provide information that will be vital in development of diagnostic methods and improvement of future prophylactic measures such as vaccines. Taken together, EryPoP will provide novel information that will enable scientifically based guidelines on prophylactic measures to prevent future erysipelas outbreaks and secure animal welfare in the growing animal friendly poultry and pig production.
  EryPoP started on March 1, 2016 and will run for three years. The project is funded by the Animal Health and Welfare ERA-Net (ANIHWA).
  Work in EryPoP is carried out in five different work packages.

  01/03-201626/05-2019

 3. VetBioNet - Veterinary Biocontained research facility Network

  Tina Sørensen Dalgaard & Mohammad Naghizadeh

  The principal aim of the VetBioNet infrastructure project is to establish and maintain a comprehensive network of pre-eminent high-containment (BSL3) research facilities, academic institutes, international organisations and industry partners that is dedicated to advance research on epizootic and zoonotic diseases and to promote technological developments

 4. Fodr grisene og træn enzymerne før fravænning

  Mette Skou Hedemann, Helle Nygaard Lærke, Nuria Canibe & Søren Krogh Jensen

  Formålet med FORFRA er at udvikle et nyt fodringskoncept til smågrise, som sikrer fravænning med høj tilvækst uden udvikling af diarre og uden anvendelse af medicinsk zink og antibiotika. Foderblandingerne skal bestå af optimerede varmebehandlede kornråvarer og processeret sojaprotein og mælkeprotein. Grisene tildeles tørfoderet allerede fra dag 2 for at booste enzymudviklingen i smågrisenes tarm, så er grisene klar til at overgå fuldt til tørfoder ved fravænning. De nyudviklede foderblandinger giver høj protein- og stivelsesfordøjelighed. Herved kan reduktion i proteintildeling i forbindelse med fravænning undgås, og der kan fodres med optimalt proteinindhold. Dvs. det maksimale vækstpotentiale udnyttes samtidig med, at der er lav mængde af næringsstoffer i overskud i tarmen, som kan fremme væksten af patogene bakterier. De bedste procesbehandlede råvarer udvælges vha. in vitro metoder i samarbejde med virksomhedspartnerne og effekten undersøges i intensive in vivo undersøgelser og produktionsforsøg.
  Projektet er finansieret af GUDP.

  01/01-201931/12-2022

 5. Veterinærforlig III: Betydning af råmælksindtag/fødselsvægt samt supplerende mælk/fodring i dieperioden for fravænningsvægt, tarmens robusthed samt sundhed og trivsel hos den fravænnede gris (7-30 kg).

  Charlotte Lauridsen, Lene Juul Pedersen, Peter Kappel Theil & Dar'ya Vodolazs'ka

  Formålet med dette projekt er at fremme grisenes sundhed ved fravænning ved at have fokus på tiltag i dieperioden, der har betydning for grisenes robusthed og forebyggelse af sygdomme. Det overordnede mål er at opnå viden om, hvordan tidlig udvikling påvirker robusthed og modstandskraft over for sygdomme efter fravænning, hvor grisen er særligt udfordret.

  01/05-201801/01-2022

 6. Reduktion af fravænningsstress og af behov for AB gennem fravænning i farestien og brug af robust genotype

  Lene Juul Pedersen, Hanne Kongsted & Charlotte Lauridsen

  Formålet med projektet er at undersøge, om staldsystemet til løse søer, hvor grisene bliver i farestien efter fravænning, kan reducere de negative forandringer i immunforsvar, tarmflora og ædeadfærd, der normalt ses ved fravænning, og som forårsager fravænningsdiarré. Konceptet undersøges med to forskellige genotyper, der varierer ift. antal og vægt af de fødte grise.

  01/01-202031/12-2021

 7. Robuste grise med funktionelle ingredienser i foderet

  Uffe Krogh, Charlotte Lauridsen, Jan Værum Nørgaard, Peter Kappel Theil, Mette Skou Hedemann & Ruurd Zijlstra

  Det overordnede formålet med projektet er at finde konkrete ernæringsmæssige tiltag, der kan sikre robuste grise med god vækst, med særligt fokus på perioden omkring tre uger efter fravænning.

  Det specifikke formål er at undersøge tarmsundhed, absorptionskapacitet, tilvækst og fodereffektivitet hos grise:
  • Fodret med to niveauer af fermentérbare kulhydrater.
  • Fodret med 15% ekstra threonin og/eller 20% ekstra tryptofan i foderet.
  • Med højt eller lavt foderindtag i dagene omkring fravænning

  01/01-201931/12-2021

 8. VetBioNet

  Tina Sørensen Dalgaard

  Det store EU-projekt: VetBioNet, som netop er søsat i foråret 2017 har til formål, at etablere et omfattende netværk af førende forskningsfaciliteter, forskningsinstitutioner, organisationer og industrielle partnere, der er dedikerede til at fremme forskningen og den teknologiske udvikling inden for alvorlige smitsomme husdyrsygdomme. Projektet bliver koordineret af INRA (French National Institute for Agricultural Research) og omfatter 30 partnere fra 14 forskellige lande, heriblandt ni EU medlemslande) fra både den akademiske og den private sektor.

  01/03-201730/04-2021

 9. RobustPig - Early inoculation of probiotics to newborn piglets

  Lea Hübertz Birch Hansen, Nuria Canibe & Charlotte Lauridsen

  Bevilliget af Innovationsfonden og i samarbejde med Chr. Hansen A/S

  15/02-201814/02-2021

 10. Karakterisering af medfødte immunreceptorer hos kyllinger med henblik på bedre sygdomskontrol overfor virusinfektioner

  Tina Sørensen Dalgaard & Frederik Larsen

  Kommercielt opdrættede kyllinger er sårbare overfor en række virus sygdomme der uden forbyggelse giver direkte økonomiske tab for producenterne. Ydermere skaber det øget risiko for infection med sekundære bakterielle patogener, der kræver antibiotika behandling.
  Det overordnede formal med projektet er at tilveje bringe viden om dyrene genetiske variations indflydelse på kvaliteten af vaccinationsprogrammer. Derudover skal information om denne variation bruges til at udvikle nye vaccine-adjuvanser, der kan anvendes til at optimere control af virusinfektioner gennem nye vaccinetyper med bredere beskyttelse.

  01/01-201731/12-2020

 11. Glyphosate treatment of crops: a sustainable strategy?

  Sundas Rani

  Objective
  To investigate if glyphosate residues in genetically modified (GM) feed crops like Roundup ready soybeans and desiccated grain cause livestock health problems and so the use of glyphosate is a sustainable strategy for weed control.
  Experimental approach
  To achive our objective we will use pigs and hens as an experimental organism. Will analyze their health ststus and growth using NGS technology mainly Illumina Miseq NGS platform. Then short chain fatty acid analysis using gas chromatography (FID- based). Also some specific quantitative PCR (qPCR) analysis. For bioinformatics we will mostly rely on Qiime and R software.

  01/09-201701/09-2020

 12. Glyphosate treatment of crops: a sustainable strategy?

  Martin Tang Sørensen, Søren Krogh Jensen, Ole Hojberg, Hanne Damgaard Poulsen, Sanna Steenfeldt, Leslie Foldager & Uffe Krogh

  Målet med projektet er at undersøge, hvad det betyder, når husdyrene udsættes for glyphosat-rester via foderet. I projektet undersøges virkningen af glyphosat på mavetarmkanalens mikroorganismer og på mineralstatus hos svin og fjerkræ samt eventuelle afledte effekter på dyrenes sundhed og produktivitet. De nye forsøg vil foregå både ved Aarhus Universitets forsøgsfaciliteter i Foulum samt i en række husdyrbesætninger i praksis. Studierne vil blive udført med nyligt fravænnede grise samt æglæggende høner.
  Projektet er støttet af Veluxfonden.

  01/01-201730/06-2020

 13. Veterinærforlig III: Fodringsstrategi baseret på fermenteret korn og probiotika til forbedring af tarmsundhed og reducering af fravænningsdiarré hos grise

  Nuria Canibe, Helle Nygaard Lærke, Samantha Joan Noel & Ole Hojberg

  Formålet med projektet er at undersøge effekten af at anvende en fodringsstrategi, der forventes at 1) stimulere foderoptagelse hos smågrise allerede under diegivning og på samme tid 2) reducere risikoen for fravænningsdiarré med fokus på E. coli infektion.

  01/05-201801/05-2020

 14. Feed-a-Gene: Adapting the feed, the animal and the feeding techniques to improve the efficiency and sustainability of monogastric livestock production systems

  Knud Erik Bach Knudsen, Samantha Joan Noel, Søren Krogh Jensen, Mette Skou Hedemann & Helle Nygaard Lærke

  Feed-a-Gene aims to better adapt different components of monogastric livestock production systems (i.e., pigs, poultry and
  rabbits) to improve the overall efficiency and to reduce the environmental impact. This involves the development of new and
  alternative feed resources and feed technologies, the identification and selection of robust animals that are better adapted to
  fluctuating conditions, and the development of feeding techniques that allow optimizing the potential of the feed and the
  animal.
  To reach this overall objective, the project will:
  - Develop new and alternative feeds and feed technologies to make better use of local feed resources, green biomass and
  by-products of the food and biofuel industry.
  - Develop methods for the real-time characterization of the nutritional value of feeds to better use and adapt diets to animal
  requirements.
  - Develop new traits of feed efficiency and robustness allowing identification of individual variability to select animals that are
  more adapted to changes in feed and environmental conditions.
  - Develop biological models of livestock functioning to better understand and predict nutrient and energy utilization of
  animals along their productive trajectory.
  - Develop new management systems for precision feeding and precision farming combining data and knowledge from the
  feed, the animal, and the environment using innovative monitoring systems, feeders, and decision support tools.
  - Evaluate the overall sustainability of new management systems developed by the project.
  - Demonstrate the innovative technologies developed by the project in collaboration with partners from the feed industry,
  breeding companies, equipment manufacturers, and farmers’ organisations to promote the practical implementation of
  project results.
  - Disseminate new technologies that will increase animal production efficiency, whilst maintaining product quality and animal
  welfare and enhance EU food security to relevant stakeholders.
  Department of Animal Science, Aarhus University is primarily involved in WP1 and WP2.
  Funding: Horizon 2020

  01/03-201501/03-2020

 15. Effect of redox staus on immunity of pigs pre-weaning

  Charlotte Lauridsen

  Project in collaboration with Adisseo, France

  01/08-201831/01-2020

 16. Nedsat metan fra malkekøer fodret med økologisk dyrket oregano

  Peter Lund, Kai Grevsen, Dana Olijhoek, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Martin Riis Weisbjerg & Ole Hojberg

  Målet er at reducere udslip af metan fra malkekøer med op til 25 %.
  Metan er en drivhusgas, der virker 25 gange stærkere end kuldioxid.
  Metan fra kvæg udgør en betydelig del (40 %) af dansk landbrugs
  produktion af drivhusgasser. For økologisk produktion er der kun få
  tilgængelige midler til metanreduktion. Indledende pilotforsøg i udlandet
  og i Danmark har indikeret, at tilsætning af oregano med højt indhold af
  carvacrol (terpen i æteriske olier, stærkt antimikrobiel) i foderet
  nedbringer produktion af metan i koens vom. Bioaktive stoffer i oregano
  påvirker formentlig sammensætningen af mikroorganismer i koens
  fordøjelsessystem, og reducerer antallet af metanproducerende
  organismer. Det ser samtidig ud til at oregano i koens foder påvirker
  fedtsyresammensætning i mælken positivt. I projektet udføres
  fodringsforsøg med oregano i specielle metan-kamre for at kvantificere
  effekten af varierende mængder på metanudledning, mælkeydelse og -
  kvalitet.Til de betydelige mængder af oreganomateriale, der bliver tale
  om, skal der i projektet udvikles optimeret dyrkning og forarbejdning af
  økologisk oregano. Højtydende underarter af Origanum vulgare med
  højt indhold af aktive stoffer og stabilt udbytte anvendes. Desuden
  forædles nye højtydende sorter specielt til metanreduktion.
  Vi vil vise at det virker, komme med eksakte tal på effekter, og angive
  hvordan det kan dyrkes økologisk og anvendes i praksis, og med
  hvilken gevinst for klima, landbrug og samfund.

  01/01-201631/12-2019

 17. SYN-CARB Syntetiske kulhydrater med bred målretning af aviær C-type lektin af receptorer som et ny redskab for bæredygtig styring af patogener med zoonotisk potentiale

  Tina Sørensen Dalgaard, Frederik Larsen & Rikke Brødsgaard Kjærup

  Infektionssygdomme udgør en alvorlig trussel mod dyrevelfærden og medfører store økonomiske tab i fjerkræproduktion på verdensplan. Særlig opmærksomhed er i tiden rettet mod brugen af antibiotika og problemerne omkring resistensudvikling.

  01/01-201731/12-2019

 18. Synergiskabende aktiviteter på ST

  Charlotte Lauridsen

  Bevilliget af Aarhus Universitets Forskningsfond

  01/10-201801/12-2019

 19. Ablactomab - et bioteknologisk alternativ til antibiotika i landbruget

  Charlotte Lauridsen

  Bevilliget af Innovationsfonden

  01/02-201830/06-2019

 20. Levering af ingredienser designet til at påvirke de mæthedsregulerende mekanismer i mave-tarmsystemet

  Mette Skou Hedemann, Stig Purup & Yuan Yue

  Overvægt og fedme er et stigende problem, som påvirker store dele af verdens befolkning. Trods mange initiativer, som uddannelse, anbefalinger om fysisk aktivitet og udvikling af fødevarer med lavt kalorieindhold, er det ikke lykkedes at imødegå denne trend. Vi ser derfor et akut behov for at udvikle nye strategier, som udnytter viden indenfor materiale- og fødevarevidenskab samt molekylær biologi med samtidig fokus på forbrugerens glæde ved fødevarer. Det overordnede projektmål er at identificere og udvikle systemer til kontrolleret levering af aktive ingredienser designet til at påvirke de mæthedsregulerende mekanismer i mave-tarm systemet og anvende disse i dagligdags fødevarer. Dette projekt, som støtter de nationale og internationale strategier mod forebyggelse af fedme, er et samarbejde mellem DuPont, den Interdisciplinary Nanoscience Center og Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Vellykket samspil af de tre vigtigste forskningsmæssige udfordringer: 1) identifikation af mæthedsforøgende ingredienser, 2) udvikling af indkapslingsstrategier til beskyttelse og levering kombineret med 3) fødevareformuleringer, vil give viden og teknologi med betydelig kommerciel og social betydning. Resultaterne af dette projekt vil ikke alene bidrage til tilgængeligheden af sundere fødevarer, men vil også styrke Danmarks position som en af verdens førende indenfor fødevarevidenskab og produktion, og dermed have en positiv virkning på landets vækst og beskæftigelse.

  01/01-201601/06-2019

 21. Effekt af jerntilskud i første leveuge på minkhvalpens jernstatus, vækst og overlevelse

  Rikke Brødsgaard Kjærup

  Projekt bevilliget af Dansk Pelsdyravlerforenings Forskningsfond.

  Formålet med projektet er at undersøge effekten af at give minkhvalpe ét tilskud af jern i første leveuge på hvalpenes jernstatus (hæmoglobinniveau), tilvækst, sundhed (immunforsvar) og overlevelse.

  Projektet gennemføres som et samarbejdsprojekt mellem Kopenhagen Fur og Aarhus Universitet. Forsøget gennemføres på Kopenhagen Fur forsøgsgård i dieperioden 2018, og analyserne af blodprøverne foretages af Aarhus Universitet, ANIS.

  01/05-201831/05-2019

 22. Salmonelladiagnostik ved hjælp af luftprøver

  Ricarda Margarete Engberg

  Samarbejde med Force Technology

  30/10-201830/04-2019

 23. Vitamin og tarmfunktion

  Charlotte Lauridsen

  Projekt i samarbejde med DSM Nutritional products AG

  01/06-201801/03-2019

 24. Erysipelas - en ny sygdom i dyrevenlige produktionssystemer til fjerkræ og svin - EryPoP

  Tina Sørensen Dalgaard

  Erysipelas is a severe infectious disease caused by the bacterium Erysipelothrix rhusiopathiae (ER).
  Following the change in housing for laying hens in Europe, erysipelas has become an emerging disease in
  several countries with outbreaks of high mortality in layer flocks in indoor aviaries and free-range/organic
  production. Erysipelas is a well-known acute disease in pigs and a suspected cause of arthritis and
  considerable economic losses in organic pigs. Erysipelas is difficult to prevent in the growing sector of
  animal friendly production systems for pigs and poultry.
  The overall aim of the proposed project (EryPoP) is to generate important knowledge on infections with
  Erysipelothrix rhusiopathiae (ER) in animal friendly poultry and pig production. This knowledge is crucial
  to secure animal welfare in these growing sectors, by developing effective management routines to
  prevent future disease outbreaks.

  01/01-201631/12-2018

 25. METAPIG - optimering af svinets tarmbakterier for at øge fodereffektivitet og tarmsundhed

  Nuria Canibe

  Ny forskning har vist, at tarmens bakterier spiller en afgørende rolle i forhold til udnyttelse af fødens energi og for udviklingen af et effektivt immunforsvar og dermed beskyttelse mod sygdomme.
  I dette projekt vil vi udnytte den store viden, der eksisterer i Danmark omkring svineprodukt, udvikling af foder samt grisens genetik og tarmbakterier til at afdække, hvorledes det vil være muligt at ændre sammensætningen af tarmens bakterier - for netop at styrke immunsystemet og udnyttelsen af foderet.

  01/01-201531/12-2018

 26. NEOMUNE - Tidlig mælk og microbiota til forbedring af senere immunitet

  Charlotte Lauridsen & Ann-Sofie Riis Poulsen

  NEOMUNE skaber et internationalt forskningsnetværk, som kobler studier på raske og syge spædbørn
  med modelstudier i grise og mus.
  Vi viser, hvordan infektionsmodtageligheden, tarmen og tarmens bakterier samt hjernens funktion
  påvirkes af fødselstype, antibiotika og forskellig type mælk. Unikke forsøg på børn og dyr i Danmark, Sverige, Holland, USA og Kina vil sammen med en omfattende dansk forskningsekspertise sikre
  projektets relevans, forskningshøjde og effekt. Der er i NEOMUNE tæt interaktion mellem basal videnskab, børneafdelinger på hospitaler og fødevarevirksomheder med henblik på at sikre, at NEOMUNE kan få stor betydning for sygdomsmodtageligheden hos både syge og raske spædbørn.

  01/03-201331/12-2018

 27. Slagtekyllingers tarmsundhed, produktivitet og robusthed

  Ricarda Margarete Engberg

  Bevilliget af Fjerkræafgiftfonden

  01/01-201802/12-2018

 28. Vådfoder og tilsætning af benzosyre

  Nuria Canibe

  Samarbejde med Seges

  01/09-201701/05-2018

 29. Adsorberende stoffer til reduktion af hangriselugt 2014-2017

  Nuria Canibe & Bent Borg Jensen

  Ornelugt forekommer I en mindre del af hangrisene og en del af forbrugerne finder lugten ubehagelig, især ved opvarmning af kødet. For at undgå ornelugt bliver smågrise i dag kastreret inden for to til syv levedøgn. Ud fra et dyrevelfærdmæssigt synspunkt er det problematisk, så derfor fokuserer projektet på at finde alternativer til reduktion af ornelugt.
  De vigtigste komponenter i forbindelse med udviklingen af ornelugt er de naturlige stoffer skatol og androstenon og projektet vil kortlægge omsætningen af androstenon via tilsætning af forskellige absorbenter.

  01/01-201431/12-2017

 30. Inaktivering af Aleutian Mink Disease Virus

  Rikke Brødsgaard Kjærup & Tina Sørensen Dalgaard

  Mink plasmacytose skyldes parvovirus aluetian mink disease virus (AMDV).
  De inficerede mink udskiller AMDV i urin og fæces. For at mindske smitte ved plasmacytoseudbrud på en minkfarm kan gyllen blandt andet hygiejniseres ved at hæve pH’en inden udbringning af gyllen. Det vides dog ikke med sikkerhed, om denne og andre metoder inaktiverer AMDV fuldstændig.
  Formålet med projektet er derfor at belyse effektiviteten af inaktivering af AMDV, både ved temperatur- og pH-øgning under kontrollerede in vitro forhold i laboratoriet.

  01/01-201631/12-2017

 31. Multicomponent antibaterial feed additive for weaning piglets against intestinal diseases (MAFFRA)

  Martin Jensen, Nuria Canibe, Kai Grevsen, Ricarda Margarete Engberg, Ole Hojberg, Charlotte Lauridsen, Troels Elgaard & Jeanne Williams

  Planter med en dokumenteret virkning mod bakterier kan måske fremover bruges til forebyggelse eller behandling af diarre hos smågrise i økologiske svinebesætninger. Mave-tarminfektioner hos grise reducerer dyrenes velfærd og øger dødeligheden og er et alvorligt problem både i økologiske og konventionelle besætninger. Der anvendes store mængder af antibiotika, zink og kobber til behandling og forebyggelse. Det drejer sig om 91 tons årligt (2013), og denne anvendelse af antibiotika kan medføre øget forekomst af resistente bakterier.
  Den økologiske svineproduktion er lille og underlagt strammere medicinregler end den konventionelle sektor, men anvender også antibiotika. Både økologer og konventionelle landmænd bruger desuden foder, som er tilsat tungmetallerne kobber og zink for at forebygge diarre hos smågrise. Overskuddet af tungmetallerne bliver spredt med gyllen, ophobes i landbrugsjorden og udgør i stigende grad et miljøproblem.
  Projektet vil teste kombinationer af plantearter, der er kendt for at kunne hæmme både E. coli, Salmonella, Listeria og Campylobacter bakterier. Planterne testes enkeltvis og i forskellige blandinger og koncentrationer. Et blandingsprodukt med forskellige antibakterielle virkningsmekanismer forventes at kunne give en ”antibakteriel cocktaileffekt,” der gør det sværere for bakterierne at udvikle resistens og samtidig opnå en stærk antibakteriel effekt ved relativt lavere koncentrationer af de enkelte plantearter.
  Blandingerne testes i laboratoriet i en grisemave-tarm model. Det vurderes om de tilførte planteprodukter kan hæmme de sygdomsfremkaldende tarmbakterier. Målet er ikke nødvendigvis at dræbe bakterierne, men at hæmme deres vækst og opnå en sund balance i tarmfloraen. En reduceret sygdomsfrekvens og mindre brug af antibiotika, zink og kobber er interessant for både svineproducenter og for samfundet. Er resultater lovende skal de senere testes i et nyt projekt med levende grise.
  Projektet MAFFRA er en del af Organic RDD 2.2 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet. AU FOOD og AU ANIS medfinansierer deres budgetter og NORFEED A/S medfinansierer deres budget.

  01/01-201631/12-2017

 32. Protein- og mineralindhold i foderet og sundhed hos mink

  Rikke Brødsgaard Kjærup

  Formålet med projektet er at belyse effekten af forskellige protein- og mineralniveauer i foderet på dødelighed og metaboliske biomarkører for sundhed, immunstatus og fysiologiske ubalancer hos mink. Endvidere at belyse om ændringer i foderstrategien og fodersammensætningen kan modvirke udvikling af fedtlever og sikre sundhedstilstanden.

  01/01-201531/12-2017

 33. Vitaminer og mineraler – påvirkning af immunsystemet i mink

  Rikke Brødsgaard Kjærup

  Formålet med projektet er at belyse forskellige vitamin- og mineralniveauers effekt på sundhed og immunstatus hos mink. Herunder at belyse om ændringer i fodersammensætningen og foderstrategien kan styrke dyrenes immunstatus.
  Prøver fra forsøg med forskelligt indhold af vitaminer og mineraler i foderet vil blive analyseret for hæmatologiske parametre til beskrivelse af den almene sundhedstilstand. Plasmaprøver vil desuden blive analyseret for immunoglobuliner. Derudover vil immunologiske metoder, især til undersøgelse af medfødte immunmarkører i mink, blive etableret.

  01/01-201631/12-2017

 34. Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

  Charlotte Lauridsen & Nuria Canibe

  Industrihamp er blevet en moderne landbrugsafgrøde idet den har et stort indhold af værdistoffer. Frø og blade indeholder protein, kulhydrat og fedtsyrer af meget høj ernæringsmæssig værdi. Protein, kulhydrat og fedtsyrer har desuden et hidtil uudnyttet bioaktivt potentiale, som vi ønsker nyttiggjort i dansk svineproduktion, der har store udfordringer med at reducere forekomsten af diarre og høj dødelighed hos smågrise.Dyrkning af industrihamp egner sig godt til at honorere fremtidens miljøkrav, og anvendelse af hampeplantens protein, fedtsyrer og fibre i foderblandinger kan gøre det muligt i langt højere grad at tilgodese grisenes ernæringsmæssige behov.Det er derfor projektets mål at udnytte de bioaktive stoffer i frø og blade fra industrihamp og identificere det rette forhold mellem dem med henblik på at optimere foderblandinger til søer og deres afkom ved at integrere protein-, olie- og fiberprodukter ifoderblandinger.

  01/01-201431/07-2017

 35. Skatole metabolism in the gastrointestinal tract of pigs

  Xiaoqiong Li

  PhD project. Supervisor is Senior scientist Nuria Canibe and Bent Borg Jensen

  01/06-201330/04-2017

 36. Vidensyntese om alternative muligheder for forebyggelse af fravænningsdiarré hos grise

  Charlotte Lauridsen, Bent Borg Jensen & Nuria Canibe

  Vidensyntese om muligheder for forebyggelse af fravænningsdiarré hos grise I såvel økologisk som konventionel produktion

  01/02-201631/03-2017

 37. Hvordan kan grise med charme få sunde tarme?

  Charlotte Lauridsen

  Formål:
  Projektet vil tilvejebringe viden om, hvorledes tarmens robusthed hos økologiske grise kan øges, således at fravænningsdiarre kan forebygges uden brug af ekstra kobber og zink.

  01/01-201631/12-2016

 38. UniQ BacTest - a fast optical detection principle for antimicrobial susceptibility testing - Erhverspostdoc-projekt

  Marlene Fredborg

  Vision: The vision of the project is to decrease the use of broad-spectrum antibiotics and reduce the incident rate of multiple-antibiotic-resistant bacteria. 
  Purpose: This is obtained by the development of a compact instrument that can perform: 
  • Rapid quantification of bacteria in physiological samples such as urine and blood 
  • Quick elucidation of the effects of antibiotics on bacteria in physiological samples, permitting substitution of broad-spectrum antibiotics with small-spectrum antibiotics.
  –  The instrument combines optical sectioning with automated image analysis for determination of bacterial quantification and antibiotics susceptibility testing (AST).

  01/06-201201/08-2016

 39. Bioengineered bacteria for novel targeted drug delivery

  Stig Purup, Marlene Fredborg, Bent Borg Jensen & Ditte Søvsø Gundelund Nielsen

  Udvikling af drug-delivery systemer der målrettet og effektivt kan levere medicin til et ønsket sted i kroppen er yderst vigtig i sygdomsbehandling, da det forbedrer behandlingen, reducerer bivirkninger og øger omkostningseffektiviteten. I projektet genmodificeres en mælkesyrebakterie til at producere et specifikt protein og målrettet transportere det til tarmen uden at det bliver nedbrudt af mavesyre. Dette muliggør behandling af den kroniske inflammatoriske tarmsygdom Crohns sygdom, men systemet har også et stort uudnyttet potentiale i behandling af andre tarmsygdomme, idet det sikrer en effektiv levering af medicin til tarmen. Anvendelsen og perspektivet i projektet understøttes af samarbejdet men en anerkendt farmaceutisk virksomhed.

  01/08-201331/07-2016