Projekter i Epidemiologi og management

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. WelFur III

  Møller, S. H.Marsbøll, A. F.Henriksen, B.Malmkvist, J.

  The overall aim of the WelFur III project is to finalize the implementation of the welfare assessment protocol for mink and increase the feasibility and explore ways to reduce the costs of assessment. Assessors have been trained in December 2016 and assessment of European farms began in January 2017. A Ph.D. project is aiming at increasing the feasibility and exploring ways to reduce the costs of assessment.

  2015-01-012019-12-31

 2. HALTBOX: Nytter det at bruge sygebokse til halte køer?

  Fogsgaard, K. K.Herskin, M. S.Jensen, M. B.Thomsen, P. T.

  HALTBOX besvarer spørgsmålet: Nytter det at bruge sygebokse til halte køer? Forskningsprojektet involverer halte malkekøer (halthedsscore 4), som opstaldes i sygeboks i en periode på op til 6 uger efter halthedsdiagnose.

  2016-01-012018-12-31

 3. Effektiv kontrol mod smitsom mastitis

  Østergaard, S.Bennedsgaard, T. W.Bjerring, M.Sørensen, L. P.

  Effektiv mastitiskontrol er forudsætning for en rentabel mælkeproduktion, hvor koens fulde potentiale udnyttes til at producere mælk af den højeste kvalitet. Inden for de sidste få år er andelen af danske besætninger med B-streptokokker steget fra 2 % i 2000 til 7 % i 2012. Ca. 90 % af de danske besætninger er inficeret med Staph. aureus. Udviklingen har givet en række nye udfordringer i kontrollen af smitsom mastitis, særligt for store besætninger og besætninger med nye malkesystemer.

  2015-01-012018-12-31

 4. Løbesår betydning for produktion og velfærd hos malkekvæg

  Krogh, M. A.Munch, S. L.Nielsen, S. S.Capion, N.Raundahl, P.

  I 2016 fandt vi forandringer i løben hos 90 % og deciderede løbesår hos 43 % af 750 danske Holstein køer. Løbesår er dermed særdeles udbredt hos de danske malkekøer og det er derfor helt centralt at det bliver undersøgt om løbesårene har væsentlig betydning for produktionen og/eller udgør et betydeligt velfærdsmæssigt problem. Formålet med dette projekt er at kvantificere betydningen af løbesårene på koens produktion og velfærd.

  2017-01-012018-12-31

 5. Optimale hundebesøg

  Thodberg, K.Christensen, J. W.Houbak, B.Haun Poulsen, P.Middelhede, C. H.

  Formålet med denne undersøgelse er at klarlægge, om det at øge aktivitetsniveauet i disse besøg med hund vil give en endnu større umiddelbar effekt og eventuelt en længerevarende effekt. Derudover vil vi undersøge om udbyttet af disse besøg afhænger af beboernes mentale funktionsniveau (typisk varierende grader af demens). Endelig vil vi undersøge hvordan man kan måle dag til dag effekter vha. plejehjemspersonalets observationer. Projektet udføres i samarbejde med TrygFonden..

  2015-01-012018-12-12

 6. Increasing the feasibility and reliability of welfare assessments according to the WelFur-Mink protocol

  Marsbøll, A. F.Møller, S. H.Rousing, T.

  The overall aim of this PhD-study is to increase the reliability and feasibility of the welfare assessment according to the WelFur-Mink protocol. The reliability is increased by overcoming dependencies of date of assessment in each of the three assessment periods, while the feasibility is increased by reducing the time needed for the full WelFur assessment..

  2015-04-012018-08-31

 7. Management til forbedret hvalpeoverlevelse, dyrevelfærd og effektivitet i dansk minkproduktion

  Malmkvist, J.Møller, S. H.Hansen, S. W.

  Dansk minkproduktion er verdensførende, og økonomisk væsentlig for Danmark, hvor hovedparten af de 16 millioner årligt producerede skind eksporteres til markeder med stigende efterspørgsel. Der er imidlertid et betydeligt potentiale for øget hvalpeoverlevelse i produktionen af mink.

  2014-03-012018-03-01

 8. Forebyggelse af mælkefeber i økologiske malkekvægsbesætninger - PREVENT-MF

  Voss, H.Anneberg, I.Krogh, M. A.Strudsholm, F.

  Forekomst af mælkefeber er betydeligt højere i økologiske besætninger end i konventionelle. Projektet går i dybden med de forskelle, der findes imellem de økologiske besætninger i goldko-management for at udvikle best-practice indenfor økologiske rammer.

  2017-01-012017-12-31

 9. VIPiglets-Robust piglets through birth of vital piglets

  Pedersen, L. J.Sørensen, J. T.Schild, S. A.Rangstrup-Christensen, L.Sørensen, A. C.

  En ud af tre pattegrise i den danske økologiske svineproduktion dør før fravænning. Denne meget høje pattegrisedødelighed er en væsentlig barriere for at opnå en forventet høj vækstrate i økologisk svineproduktion. Den høje dødelighed antages at være relateret til fødsel af flere grise end soen kan passe og som samtidig er små og svage.

  2014-04-012017-12-31

 10. MAF EVOP i store besætninger

  Østergaard, S.Bennedsgaard, T. W.Nielsen, B. H.Kudahl, A. B.Krogh, M. A.

  I dag iværksætter landmænd og deres rådgivere mange managementtiltag for at forbedre produktivitet, sundhed og dyrevelfærd i malkekvægsbesætningen (fx brug af foderadditiver og management procedurer), selvom årsagssammenhængene ofte mangler videnskabelig belæg. Det kan skyldes, at en lang række ukontrollerede faktorer i det aktuelle miljø spiller en væsentlig rolle.

  2014-01-012017-12-31

 11. Low mortality through birth of vital piglets

  Pedersen, L. J.Sørensen, J. T.Sørensen, A. C.

  En ud af tre pattegrise i den danske økologiske svineproduktion dør før fravænning. Denne meget høje pattegrisedødelighed er en væsentlig barriere for at opnå en forventet høj vækstrate i økologisk svineproduktion. Den høje dødelighed antages at være relateret til fødsel af flere grise end soen kan passe og som samtidig er små og svage.

  2014-01-012017-12-31

 12. ORGANICDAIRYHEALTH

  Sørensen, J. T.Kargo, M.Kudahl, A. B.Østergaard, S.Bennedsgaard, T. W.

  The project will improve dairy health in organic dairy production through a combined improvement of management and breeding. Focusing on dairy cow health provides a unique opportunity for improving societal trust in organic milk production. Research questions are specified which will contribute to immediate improvements of animal health and welfare through optimized farm management as well as long-term improvements through breeding in Europe..

  2015-01-012017-12-31

 13. Viable Organic Calves

  Sørensen, J. T.Rousing, T.Reiten, M.Haun Poulsen, P.Strudsholm, F.Christiansen, H. C.Madsen, L. J.Krejberg, L.Trads, P.Andersen, E. M.v/Mikkel Juhl Nielsen, K. I.

  Økologiske kalve går lang tid hos moderen, kommer tidligt i grupper og får komælk i 3 måneder. Økologiske kalve har imidlertid en høj dødelighed. I projektet faciliteres en hurtig og drastisk reduktion i sygdom og død i kalvenes første 6 leveuger. Der udvikles bedste managementpraksis for sikker immunisering af kalvene, sikker gruppeopstaldning og mælkefodring med pasteuriseret mælk. Der gennemføres et forsøg i 6 økologiske besætninger.

  2016-01-012017-12-31

 14. Økologisk mælk med mere dyrevelfærd

  Sørensen, J. T.Rousing, T.Vaarst, M.Haun Poulsen, P.Christiansen, I. A.

  Formålet med projektet er at udvikle velfærds-vurderingsredskaber, som kan dokumentere om initiativer til forbedret dyrevelfærd i økologisk mælkeproduktion faktisk fører til forbedret dyrevelfærd. Der fokuseres på nye indikatorer for dyrevelfærd, som kan demonstrere forbedringer af dyrevelfærden og dermed bidrager til at karakteriserer en troværdig økologisk mælkeproduktion. I samarbejde med Økologisk Landsforening gennemføres registreringer vinter og sommer i 2017 i fire økologiske besætninger.

  2017-01-012017-12-31

 15. BrugBoksen

  Herskin, M. S.Fogsgaard, K. K.Jensen, M. B.Thomsen, P. T.Klaas, I.Houe, H.Forkman, B.

  Projektets formål er at undersøge betydningen af opstaldning af malkekøer med moderat klinisk mastitis i sygeboks for 1) dyrenes adfærd og velfærd i sygdomsperioden samt 2) dyrenes efterfølgende recovery, risiko for tilbagefald samt mælkeproduktion. Projektet finansieres af VidenCenter for Dyrevelfærd..

  2016-03-012017-07-01

 16. Fastlæggelse af den økonomiske værdi af krydsning - af Kombi-Kryds

  Kargo, M.Ettema, J. F.Sørensen, L. H.Norberg, E.Østergaard, S.Fog, A.

  Systematiske krydsningsprogrammer har gennem årtier været anvendt med succes indenfor svine - og fjerkræsektoren. Interessen for anvendelse af systematiske krydsningsprogrammer for malkekvæg har over de seneste år været stigende, og en spørgeundersøgelse fra juli 2014 viser, at mellem 95 og 100% af de besætninger, der krydser, opnår en positiv effekt af at anvende systematisk krydsning. Dette til trods er der stadig en tilbageholdenhed for at gå i gang med at krydse hos mange.

  2015-01-052017-01-04

 17. VID Halthedsdynamik i danske malkekvægsbesætninger

  Thomsen, P. T.Danscher, A. M.Houe, H.Forkman, B.Herskin, M. S.

  Formål: At afdække dynamikken i forekomst af halthed blandt danske malkekøer: Er få køer halte i lang tid af gangen eller er mange forskellige køer halte i relativt kortere tid?  Kort beskrivelse: Halthed er et væsentligt velfærdsproblem i moderne mælkeproduktion. Tværsnitsundersøgelser har vist, at der generelt er et stort antal halte køer i besætningerne på ethvert givet tidspunkt (ofte omkring 30 % halte køer – dog med stor variation fra besætning til besætning).

  2014-03-012016-12-31

 18. Transportegnethed hos dyr

  Herskin, M. S.Thodberg, K.Fogsgaard, K. K.Thomsen, P. T.Dahl-Pedersen, K.

  Projektet fokuserer på transportegnethed hos slagtesøer, malkekøer og slagtekyllinger. Projektet søger at etablere ny viden som kan lette vurdering af dyrs transportegnethed før en påtænkt transport til slagteri. Projektet er finansieret af Veterinærforlig II..

  2013-01-012016-12-31

 19. Identifikation af risikofaktorer for nedsat dyrevelfærd samt cost-benefit af velfærdsforbedrende tiltag i danske malkekvægsbesætninger

  Kudahl, A. B.Sørensen, J. T.Østergaard, S.Kirschner, M.Denwood, M.Houe, H.Forkmann, B.Saxmose, S.

  Projektets overordnede formål er at bidrage til rådgivning om velfærds-forbedringer i danske malkekvægsbesætninger ved at identificere de vigtigste problemer, deres risikofaktorer, og cost-benefit af mulige tiltag til forbedring af velfærden.

  2016-01-012016-12-31

 20. Årsager til hoste ved slagtekalve

  Krogh, M. A.Larsen, L. E.Voss, H.

  Udbrud af lungebetændelsesepidemier i specialiserede slagtekalvebesætninger er den primære årsag til at slagtekalvebesætninger har et højt antibiotikaforbrug. Projektets formål er at identificere de vigtigste smitstoffer, der forårsager udbrud af lungebetændelse ved slagtekalve efter fravænning (3-4 mdr) i danske slagtekalvebesætninger og derved afdække og forbedre anbefalinger og strategier omkring behandling..

  2016-01-012016-12-31

 21. Forekomst og behandling af løbesår hos højtydende malkekvæg

  Krogh, M. A.Munch, S. L.Capion, N.Nielsen, S. S.Raundal, P.

  Løbesår hos malkekvæg er en smertefuld tilstand, der rammer kvæg i alle aldre. I Danmark har løbesår vist sig at være årsag til 1,5% af dødsfald hos malkekvæg, men hvis mildere tilfælde inkluderes, er forekomsten formentlig over 20% hos voksne køer. De milde tilfælde giver uspecifik langvarig påvirkning af koen med symptomer som, smerte, nedsat foderoptag, nedsat mælkeydelse og blodmangel.

  2016-01-012016-12-02

 22. VID Calf welfare in organic dairy herds

  Sørensen, J. T.Kirchner, M.

  The aim of the project is to assess welfare of calves (0-180 days of age) in organic dairy herds with reference to calves in conventional dairy herds and to promote calf welfare by identifying age group and season as risk factors for selected welfare problems (including calf mortality) for the benefit of organic and conventional calf welfare..

  2015-01-012016-06-30

 23. GUDP COWTrack

  Sørensen, J. T.Thomsen, P. T.Munksgaard, L.Oliveira, V. H. S. d.Voss, H.

  Formål:At udvikle og afprøve et system til automatisk registrering af ædeadfærd hos individuelle køer. Viden om den enkelte kos ædeadfærd kan efterfølgende bruges til at udpege syge køer. Kort beskrivelse:Syge køer ændrer ofte adfærd. En af disse adfærdsændringer kan være en reduceret foderoptagelse. I moderne løsdriftsstalde har landmanden imidlertid ikke nogen præcis viden om, hvor meget foder den enkelte ko æder, da alle køer i besætningen æder ved et fælles foderbord.

  2013-04-012016-03-31

 24. Reproduktions- og avlsmæssige muligheder for forbedret kødproduktion

  Vestergaard, M.Kargo, M.Lassen, J.Østergaard, S.Therkildsen, M.Spleth, P.Byskov, K.Hjortø, L.

  Det overordnede formål med projektet er at bidrage til en lønsom oksekødsproduktion i Danmark, således at eksport af småkalve eller aflivning af disse minimeres, trods de ændrede økonomiske forudsætninger oksekødsektoren udsættes for ved et bortfald af EU-tilskud. Projektets indhold har elementer, som virker på både kort og langt sigt.

  2013-01-012015-12-31

 25. EFBA Welfur II

  Møller, S. H.Hansen, S. W.Malmkvist, J.Rousing, T.Sørensen, J. T.Henriksen, B.Haun Poulsen, P.Pinkalski, M. N.

  Udvikling af en welfærdsvurderingsprotokol for mink baseret på principperne udviklet i Welfare Quality(R) .

  2011-01-012015-12-31

 26. DANI Progrov

  Vaarst, M.

  2011-01-012015-12-31

 27. Recovery from Mastitis in Dairy Cows – Development of Behavior, Milk Production and Inflammatory Markers in the Weeks during and after Naturally Occurring Clinical Mastitis

  Fogsgaard, K. K.Herskin, M. S.Østergaard, S.Bennedsgaard, T. W.Løvendahl, P.

  Ved at fokusere på to aspekter af recovery perioden - såvel adfærdsmæssigt som inflammatorisk - var formålet med denne afhandling at forbedre forståelsen af recovery perioden og danne basis for en fremtidig facilitering og modulering af recovery efter mastitis.

  2010-09-012015-12-31

 28. Erhvervs-ph.d. for Pia Brandt: Documentation of welfare of finishing pigs on the day of slaughter - Establishment of checkpoints and indicators suited to perform automatic recordings for future documentation of animal welfare

  Rousing, T.Herskin, M. S.Aaslyng, M. D.

  The aim of the project is to develop a scientific method for documentation of animal welfare on the day of slaughter of pigs; including to: • Develop an indicator protocol with relevant indicators for assessment of animal welfare on the day of slaughter. An indicator protocol has been developed (see materials and methods) • Establish an aggregated quantifiable assessment index of animal welfare on the day of slaughter This is the focus of the main study..

  2011-08-012015-07-31

 29. Ph.d. Britt Henriksen Assessment of animal welfare in Danish mink farms, for farmers, veterinarians and authorities

  Møller, S. H.Henriksen, B.Sørensen, J. T.

  The aim of the study is to evaluate how (which time of the year and period) the welfare assessment procedure WelFur-mink should be conducted to be a tool for farmers, veterinarians, and authorities for improvements of animal welfare in Danish mink farms. The project also evaluates Stable schools as an advisory tool for animal welfare in the Danish mink production..

  2012-04-012015-03-31

 30. SOLIDS

  Vaarst, M.Kudahl, A. B.

  2012-04-012015-03-31

 31. Anvendelse af sygebokse og kvantificering af halte køers behov i relation til velfærd

  Jensen, M. B.Houe, H.Herskin, M. S.Thomsen, P. T.Forkman, B.Williams, C. A.

  Et spørgeskema om forekomst og anvendelse af sygebokse i kvægbesætninger blev besvaret af 130 ud af 350 adspurgte besætningsejere (svarprocent 37). Resultaterne viste at der i 9 – 24 % af besætninger (afhængig af dyregruppe) ikke er adgang til en sygeboks. For malkekøernes vedkommende er der i 9 % af besætningerne ikke adgang til hverken enkelt- eller fællessygeboks, 22 % har ikke adgang til enkeltsygeboks, mens 35 % ikke har adgang til fællessygeboks.

  2013-01-012014-12-31

 32. Den optimale ko – Hvilke egenskaber har økonomisk værdi?

  Kargo, M.Østergaard, S.Ettema, J. F.

  In this project, economic values for ”all” traits of economically importance within 6 different productions systems is intended to be estimated. The reason for including traits so far not registered in practical dairy farming is the fast running improvement in information flow from automatic registrations systems and the development of genomic selection. This will increase the number of traits to be included in the breeding goal in the future.

  2012-01-012014-12-31

 33. GUDP - ProPig - Farm specific strategies to reduce environmental impact by improving Health, welfare and nutrition of organic pigs

  Rousing, T.Bochicchio, D.Butler, G.Dippel, S.Edwards, S.Früh, B.Illmann, G.Leeb, C.

  Robust and competitive organic pig production needs to encompass low environmental impacts and good animal health and welfare. A cross-sectional survey and a prospective cohort study will be carried out on about 75 farms across eight different European countries. Environmental impacts are assessed using both Life Cycle Assessment and calculations of nutrient balances at farm and outdoor area level.

  2011-11-012014-12-31