Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udegående heste i vinterperioden

Forskningsprojekter med heste

Udegående heste i vinterperioden: Hvilke faktorer har betydning for anvendelsen af læskure?

Projektperiode: 2013-2015.

Baggrund og formål
Heste kan være udegående 24 timer i døgnet i vinterperioden, hvis de har adgang til læskur/løsdriftsstald. Loven angiver bl.a. krav til gulvarealet pr. hest i læskuret, men ikke til f.eks. indretning og indgangsforhold. Suboptimale indgangsforhold kan medføre, at en dominerende hest monopoliserer indgangen til skuret, så alle heste reelt ikke har adgang til arealet.


Formålet med projektet var at undersøge hvilken betydning (i) indgangsforhold og (ii) indretningen af læskure har for brugen af skurene og hestenes velfærd.

Forsøget

I forsøget indgik 32 Islandske heste fordelt på 8 grupper i en 3 måneders vinterperiode. Vi undersøgte hestenes brug af læskure med en eller to indgange (1. periode, 5 uger) og to indgange med eller uden skillevæg (2. periode, 5 uger). Hestenes brug af skurene blev registreret med stillbilleder taget hvert 10. minut af vildtkameraer, og hestenes rangforhold blev undersøgt i en ressource-test. Der blev endvidere indsamlet gødningsprøver til analyse af stresshormoner.

Resultater

Resultaterne fra 1. periode viste, at de grupper af heste, der havde to indgange, brugte skurene mere end de grupper af heste, der kun havde en indgang. Samtidig havde hestene med to indgange et lavere niveau af stresshormoner – de var altså mindre belastede end de heste, der kun havde en indgang. I 2. periode fandt vi, at en skillevæg inde i skuret ikke havde indflydelse på hestenes anvendelse af skurene og der var heller ingen forskel i niveauet af stresshormoner. Vi fandt endvidere stor variation i hestenes brug af skurene, og at skurene blev benyttet mest i de mørke timer.

Rapport afleveret til Videncenter for Dyrevelfærd og artikel under udarbejdelse.