Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projektliste-Svin

Forskningsprojekter med svin

Fodr grisene og træn enzymerne før fravænning (FORFRA)

Formålet med FORFRA er at udvikle et nyt fodringskoncept til smågrise, som sikrer fravænning med høj tilvækst uden udvikling af diarre og uden anvendelse af medicinsk zink og antibiotika. 

Læs mere om grise-projektet.

Projektleder:  Mette Skou Hedemann
 
Institution: Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projekt periode: 2019-2022 

Produktion af robuste økologiske avlssøer (PorganiX)

Formålet med PorganiX er at etablere den første danske økologiske kerne- og opformeringsbesætning for svin og skabe vidensgrundlag for, at den økologiske landmand kan udvælge de bedst egnede polte i forhold til et økologisk avlsmål. 

Læs mere om grise-projektet.

Projektdeltager:  Lene Juul Pedersen
 
Institution: Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Project period: 2018-2020 

Reduktion af fravænningsstress og af behov for AB gennem fravænning i farestien og brug af robust genotype

Formålet med projektet er at undersøge, om staldsystemet til løse søer, hvor grisene bliver i farestien efter fravænning, kan reducere de negative forandringer i immunforsvar, tarmflora og ædeadfærd, der normalt ses ved fravænning, og som forårsager fravænningsdiarré. 

Læs mere om grise-projektet.

Projektleder:  Lene Juul Pedersen
 
Institution(s): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Project period: 2020-2021 

Poultry and PIg Low-input and Organic production systems’ Welfare

The PPILOW project aims to co-construct through a multi-actor approach solutions to improve the welfare of poultry and pigs reared in organic and low-input outdoor farming systems. 

Read more about the PPILOW project.

Project partner:  Sanna Steenfeldt
 
Institution(s): Department of Animal Science,
Aarhus University

Project period: 2019-2024 

OK-net EcoFeed

OK-Net EcoFeed aims at helping organic pig and poultry farmers in achieving the goal of 100% use of organic and regional feed.

Read more about the OK-Net EcoFeed project.

Project partner:  Sanna Steenfeldt
 
Institution(s): Department of Animal Science,
Aarhus University

Project period: 2018-2020 

Fibre sikrer effektiv aflejring af soens rygspæk

Projektets hovedformål er at måle hvor effektivt drægtige søer udnytter fibrenes energi til aflejring af rygspæk samt at undersøge forskellige fiberkilders betydning for energiudnyttelse og fordeling af aflejret fedt og protein på kroppen.

Læs mere om projektet med fibre til drægtige søer

Projektansvarlig:  Peter K. Theil,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2019-2021 

Færre dødfødte grise og lavere pattegrisedødelighed med hurtigere faringer

Formålet med Born2Live er at reducere den totale pattegrisedødelighed indtil fravænning. Målet er at forbedre søernes blodsukker for at opnå hurtige faringer, hvorved dødfødte veksles til levendefødte.

Læs mere om Born2Live-projektet.  

Projektansvarlig:  Peter K. Theil,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2019-2022 

Optimeret indtransport af søer - bedre velfærd og højere værdi

Projektet SOTRANS skaber viden som kan danne grundlag for formulering af operationelle guidelines for udlevering og transport af slagtesøer, sådan at de nuværende udfordringer af søernes velfærd og kødkvalitet minimeres. Læs mere om SOTRANS-projektet.

Projektdeltager:  Mette S. Herskin,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2018-2021 

Økologisk svineproduktion baseret på græsprotein (SuperGrassPork)

SuperGrassPork skal udvikle et system til produktion af økologiske grise, hvor en stor del af proteinfoderet kommer fra lokalt produceret kløvergræs. Læs mere om SuperGRassPork-projektet.

Projektdeltager:  Lene Stødkilde-Jørgensen,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2020 

Dansk tang til kalve og smågrise

Den del af projektet der foregår ved AU-Foulum har blandt andet til formål at undersøge tangs sundhedsfremmende egenskaber (diarréhæmmende effekt) hos kalve og smågrise. Læs mere om tangprojektet...
Se poster om tangprojektet...

Projektansvarlig:  Jakob Sehested,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2020 

Ny aminosyreprofil til højtydende diegivende søer er vejen frem til mere mælk

Projektets overordnede målsætning er at skabe ny viden, så forsyningen med protein og livsnødvendige aminosyrer til den højtydende diegivende so kan optimeres. Læs mere om aminosyre-projektet.

Projektansvarlig:  Peter K. Theil,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2019 

Alderens effekt på proteinfordøjelighed i smågrise

Projektet vil undersøge, om fordøjeligheden af protein ændres med fravænnede grises alder samt om der er forskel på proteinkilder og effekten på tarmsundheden. Læs mere om smågrise-projektet 

Projektansvarlig:  Jan Værum Nørgaard,  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2018 

Opbygning af forskningsnetværk til bekæmpelse af alvorlige infektionssygdomme hos husdyr

Formålet er at etablere et omfattende netværk af førende forskningsfaciliteter, forskningsinstitutioner, organisationer og industrielle partnere, der er dedikerede til at fremme forskningen og den teknologiske udvikling inden for alvorlige smitsomme husdyrsygdomme. Læs mere om netværksprojektet.  

Projektdeltager: Dalgaard, Tina Sørensen  

Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2021 

Kan rester af glyphosat i foderet påvirke husdyrs sundhed?

Målet med projektet er at undersøge, hvad det betyder, når husdyrene udsættes for glyphosat-rester via foderet. Læs mere om glyphosat-projektet.  

Projektansvarlig:   Sørensen, Martin Tang  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2020 

Råprotein og aminosyrer til soens mælkeproduktion

  Projektets hovedformål er at sikre optimal forsyning med råprotein og livsnødvendige aminosyrer til søer, så foderudnyttelse og mælkeydelse øges, mens mobilisering og miljøbelastning reduceres. Læs mere om griseprojektet.  

Projektansvarlig:   Peter Kappel Theil,  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2016-2018 

Xylanaser - Arabinofuranosidases research program

  Dette projekt omhandler in vitro teknikker, der simulerer fordøjelsesprocesserne i mavetarmkanalen hos grise for at forstå, hvorledes forskellige arabinoxylan-nedbrydende enzymer virker under konditioner, der simulerer fordøjelsesprocesserne i mavetarmkanalen. Læs mere om Xylanase-projektet.  

Projektansvarlig:   Knudsen, Knud Erik Bach  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2016-2019 

Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise

  I projektet undersøges de økologiske svins behov og på grundlag heraf udvikles foderblandinger og fodringsstrategier, der vil betyde en markant foderbesparelse og lavere miljøpåvirkning. Læs mere om fodringsprojektet. 

Projektansvarlig:   Theil, Peter Kappel   
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2016-2020 

FEED-A-GENE: Vejen til mere robuste og effektive husdyr

Projektet vil finde nye løsninger til at øge effektiviteten og bæredygtigheden i husdyrproduktionen inden for svin og fjerkræ. Læs mere om EU-projektet. 

Projektansvarlig:  Knud Erik Bach Knudsen  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2015-2020 

 

 

 

­