Projektliste-Fjerkræ

Forskningsprojekter med fjerkræ

 

 

VetBioNet: Opbygning af forskningsnetværk til bekæmpelse af alvorlige infektionssygdomme hos husdyr

 

Læs mere...

Projektdeltager: Tina Sørensen Dalgaard 

 

 

Projektperiode: 2017-2021Kan rester af glyphosat i foderet påvirke husdyrs sundhed?

 

Læs mere...

Projektleder:

Sørensen, Martin Tang

 

Projektperiode: 2017-2020  Greening of organic egg production

 

Læs mere...

Projektleder: 

Sanna Steenfeldt

Projektperiode: 2017-2020 SYN-CARB - Bæredygtig kontrol af patogener med zoonotisk potentiale

Læs mere...

Projektleder:

Dalgaard, Tina Sørensen

 

Projektperiode: 2017-2019  Erysipelas - et stigende sygdomsproblem i velfærdsvenlige produktionssystemer hos fjerkræ og svin 

Læs mere...

Projektdeltager:

Dalgaard, Tina Sørensen

Projektperiode: 2016-2018  Karakterisering af medfødte immunreceptorer hos kyllinger med henblik på bedre sygdomskontrol overfor virusinfektioner

Læs mere...


Projektdeltager:

Dalgaard, Tina Sørensen

Projektperiode: 2017  

 

 


Miljøberigelse til slagtekyllinger og forældredyr

Læs mere...   

Projektdeltager: Anja Brinch Riber 

Projektperiode: 2016-2019


Forekomst af halthed hos danske slagtekyllinger

Læs mere... 


Forekomst af brystbenskader hos burhøner

Læs mere...


Projektdeltager: Anja Brinch Riber 

Projektperiode: 2016-2017


Projektdeltager: Anja Brinch Riber 

Projektperiode: 2015-2017


Foderstrategi for konsumlæggere

Læs mere...


Projektdeltager: Sanna Steenfeldt

Projektperiode: 2016-2017FEED-A-GENE: Vejen til mere robuste og effektive husdyr

Læs mere...

Projektdeltager: Knudsen, Knud Erik Bach 

Projektperiode: 2015-2020


MultiChick - Diversitet og integritet i økologisk slagtefjerkræproduktion

Læs mere...

Projektleder: Sanna Steenfeldt

Projektperiode: 2014-2017


Transportegnethed hos dyr

Læs mere...

Projektleder: Mette S. Herskin

 Projektperiode: 2013-2016


Fjerpilning hos skrabehøner med intakte næb

Læs mere...

Projektdeltager: Anja Brinch Riber 

Projektperiode: 2015-2016


Effekter af opstartsparametre på slagtekyllingers adfærd, velfærd og produktivitet

Læs mere...

Projektdeltager: Anja Brinch Riber 

Projektperiode: 2014-2016


Grøn vækst ved opdræt af levekyllinger med brug af kunstige kyllingemødre

Læs mere...

Projektdeltager: Anja Brinch Riber 

Projektperiode: 2012-2015


Bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder (til fjerkræ), gødning og energi

Læs mere...

Projektleder: Mette Lübeck

Projektperiode: 2014-2017


Fjerpilning og den ernæringsmæssige sammenhæng

 Læs mere...

Projektleder: Anja Brinch Riber 

Projektperiode: 2013-2015


GUDP - HealthyHens - Promoting good health and welfare in European organi laying hens

Læs mere...

Projektdeltager: Jan Tind Sørensen


Projektperiode: 2011-2014


FØL Færre døde høns

Læs mere...

Projektdeltager: Jan Tind Sørensen

 Projektperiode: 2012-2014


Dysbakteriose hos slagtekyllinger

Læs mere...

Projektleder: Ricarda Engberg

 Projektperiode: 2012-2015


 

 

 

Development of genetic selection technology for polyvalent resistance to infectious diseases

Læs mere...

Projektleder: Tina S. Dalgaard  

Projektperiode: 2011-2014