Projektliste-Fisk

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. VAXFISK Effektiv sygdomsforebyggelse i dansk fiskeopdræt ved målrettet vaccination

  Lorenzen, N.Skall, H. F.Nørskov, L.

  Formålet med dette projekt er at effektivisere sygdomsforbyggelsen ved opdræt af fisk i akvakultur. Animalske fødevarer baseret på fisk er sund kost bl.a. fordi den favorable fedtstofsammensætning nedsætter risikoen for hjertekarsygdomme hos mennesker. Faldende vilde fiskebestande har øget vigtigheden af produktion af fisk i akvakultur som fødevarekilde.

  2015-07-012019-06-30

 2. Targeted disease prophylaxis in European fish farming

  Lorenzen, N.Lorenzen, E.Rasmussen, J. S.Bela-ong, D.Sepúlveda, D.Kristiansen, H.

  TargetFish er et stort internationalt samarbejdsprojekt, der er finansieret af EU’s 7. Rammeprogram. Projektet løber over fem år og startede i oktober 2012. Europæisk akvakulturproduktion giver beskæftigelse til 65.000 personer og har en omsætning på 3 mia. euro. Manglen på godkendte veterinære lægemidler og de deraf følgende sygdomsudbrud i fiskeopdræt koster sektoren 20 % af produktionsværdien.

  2012-10-012017-09-30

 3. Harmful algae and fish skills

  Albertsen, T.Lorenzen, N.Skall, H. F.

  Opblomstringer af giftige alger er et tilbagevendende fænomen i danske farvande, og disse kan resultere i massedød af såvel vilde fisk som fisk i hav- og landbaserede fiskeopdræt. Disse fiskedræbende alger udgør en stor risiko og udfordring, fordi de på få dage kan udrydde hele fiskepopulationer i et givent område. Dette kan have katastrofale konsekvenser for de implicerede fiskeopdrættere, men udgør også et problem for erhvervs- og lystfiskeri.

  2012-01-012016-12-31

 4. Målrettet sygdomsforebyggelse i marint fiskeopdræt

  Albertsen, T.Lorenzen, N.Lorenzen, E.Skall, H. F.

  Danskerne er i stigende grad begyndt at værdsætte fisk som sund og velsmagende kost. De faldende naturlige fiskeriressourcer har betydet at akvakultur gradvist har indtaget en øget rolle som leverandør af fisk til fødevareindustrien. Men mens akvakultur på verdensplan er en af de hurtigst voksende industrier, har produktionen i Danmark været stagnerende blandt andet på grund af skærpede miljøhensyn.

  2012-04-012016-03-31

 5. Fishguard

  Albertsen, T.Kjær, T. E.Lorenzen, N.

  Adfærd er en følsom indikator for velfærd hos opdrætsfisk. Man har vist at stressfaktorer som sygdomme, dårlig vandkvalitet og lave iltkoncentrationer påvirker svømmeadfærden. Længere tids stress påvirker fisk i negativ retning, og man har vist at stress kan mindske tilvæksten, nedsætte immunforsvaret og udløse behandlingskrævende sygdomme.

  2012-08-012015-07-13