Nyheder og events - svin

NYHEDER

Der bør altid være fokus på kuldstørrelsen, når man fodrer diegivende søer og overvej at give de højtydende søer supplerende tilskud af protein. Fotos: Anders Trærup, AU

04.09.2015 | Anis

Kuldstørrelsen har afgørende betydning for soens produktion af råmælk

Kuldstørrelsen har afgørende indflydelse på soens behov for protein og aminosyrer og dermed mælkeproduktionen. Men nu har forskere også slået fast, at en høj kuldstørrelse øger råmælksproduktionen.

Næringsværdien af alternative fodermidler til svin kan forbedres med en kombination af enzymtilsætning og fermentering. Det er især fordøjeligheden af fiber og fosfor, der forbedres.  Foto: Janne Hansen

28.08.2015 | Anis

Fiber- og fosforfordøjelighed forbedres med fermentering og enzymer

En kombination af enzymtilsætning og fermentering øger næringsværdien af alternative fodermidler til grise. Det er især fordøjeligheden af fiber og fosfor, der forbedres.

Diegivende søer taber sig mindre og deres grise vokser mere, hvis søerne fodres med to komponenter. Foto: Janne Hansen

11.06.2015 | Anis

Nyt fodringskoncept til søer viser lovende resultater

Mindre vægttab hos søerne og større fravænningsvægt hos smågrisene er gevinsterne ved en ny fodringsstrategi til diegivende søer. Ideen er at søerne fodres efter behov med to komponenter, der er tilpasset søernes løbende behov.

27.05.2015 | Forskning

I fremtiden æder høns og grise græs

Forskere trækker protein ud af græs og kløver til enmavede dyr. Det sker i samspil med udvikling af det nye HTL-energianlæg på AU Foulum.

Ny metode er udviklet til vurdering af svins fosforstatus
Tværsnit af lårbensknoglen. Tv. Gris fodret med lavt fosforniveau. Th. gris fodret med fosfor ifølge normen.

13.05.2015 | Anis

Fysiologiske målinger i urinen sladrer om svins fosforstatus

Fysiologiske målinger af knoglemetabolitter i urinen har potentiale som ny non-invasiv metode til vurdering af svins fosforstatus og skelettets metabolisme, viser et forskningsprojekt ved Aarhus Universitet.

Hvis økologiske grise ikke kastreres, skal mange frasorteres ved slagtning på grund af ornelugt. Det giver en markant ringere økonomi i slagtesvineproduktionen. Arkivfoto

29.04.2015 | Anis

Produktion af ikke-kastrerede økologiske grise er uøkonomisk

Uanset hvilket scenarium man opstiller, giver produktion af økologiske ikke-kastrerede hangrise en ringere økonomi end produktion af økologiske grise, der er kastrerede, viser beregninger foretaget af forskere på Aarhus Universitet.

Fortykkede nerveender i de kuperede haler kan have betydning for halernes følsomhed overfor smertefulde påvirkninger. Foto: Colourbox.

24.03.2015 | Anis

Halekupering giver ændringer i nerveenderne i grisenes haler

Når grise får kuperet deres haler udvikles der fortykkede nerveender, hvor nerven er skåret over. Disse ændringer kan have betydning for halernes følsomhed overfor smertefulde påvirkninger.

23.03.2015 | Svin

Håndbog i miljø og dyrevelfærd for økologiske svineproducenter på vej

Det er muligt at få bedre sundhed og velfærd hos øko-svin og mindske miljøbelastningen uden væsentlige ekstra-investeringer, viser det fælleseuropæiske forskningsprojekt 'ProPig'. En håndbog skal lære landmændene hvordan. Læs mere...

Søer med skuldersår har færre diegivninger og mindre kontakt til deres grise sammenlignet med raske søer uden skuldersår. Foto: Jesper Rais, AU.
Det tyder på, at søer med skuldersår prøver at afbøde eventuelle smerter eller ubehag gennem hyppige positurskift og kortere liggetid. Foto: Henrik E. Jensen, KU

18.03.2015 | Anis

Skuldersår påvirker søers adfærd

Skuldersår hos diegivende søer påvirker søernes adfærd i form af kortere liggetid, større rastløshed og færre diegivninger. Det viser en undersøgelse udført i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Videncenter for Svineproduktion.

Foto: Janne Hansen

27.02.2015 | Anis

Kom til temamøde om svineernæring den 17. marts på AU Foulum

Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet afholder temamøde for svineinteresserede tirsdag den 17. marts 2015 i auditoriet på AU Foulum. Temamødet har denne gang fokus på ernæring og fodring af svin.

Viser resultater 91 til 100 ud af 133

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Koordinator for svin

Lektor Jan Værum Nørgaard

Institut for Husdyrvidenskab, Sektion for husdyrernæring og fysiologi

Kontaktinfo

ARRANGEMENTER

Ingen nyheder i denne liste


TILMELD NYHEDSBREV

Nyhedsbrevet orienterer om nyt fra husdyrforskningen og udsendes ca. hver anden måned. Se eksempel på nyhedsbrev.

Ønsker du at abonnere på nyheder om jordbrug og fødevarer finder du tilmelding her.