Nyheder og events - svin

NYHEDER

Nyligt fravænnede smågrise oplever ofte problemer i form af diarre og nedsat tilvækst, men zink kan mindske problemerne. Hvorfor zink har denne – for smågrisene – positive effekt kendes ikke præcist, men det forsøger en forsker fra Aarhus Universitet nu at se nærmere på.

28.11.2013 | Svin

Zinks virkning på smågrise skal under lup

Tilvæksten øges og forekomsten af diarre mindskes med brugen af store mængder zink i foderet til nyligt fravænnede grise. Hvorfor det er sådan, vil en forsker fra Aarhus Universitet undersøge i et nyt forskningsprojekt.

Tilførsel af ekstra varme i farestalden kan redde pattegrise fra at dø. Forskning fra Aarhus Universitet viser, hvordan gulvvarme skal spille sammen med hele rummets klima for at forebygge, at nyfødte grise bliver underafkølede og dør. Foto: Janne Hansen

22.11.2013 | Svin

Ekstra varme ved fødsel redder griseliv

Tilførsel af ekstra varme i farestalden kan redde pattegrise fra at dø. Forskning fra Aarhus Universitet viser, hvordan gulvvarme skal spille sammen med hele rummets klima for at forebygge, at nyfødte grise bliver underafkølede og dør.

Normtal for husdyrgødningens indhold af næringsstofferne kvælstof, fosfor og kalium samt vejledende værdier for tørstofindhold og volumen er revideret, og tallene er opdateret med virkning fra 1. august 2013.

11.09.2013 | Anis

Nye normtal for husdyrgødning er udarbejdet

Normtallene for husdyrgødningens indhold af næringsstoffer er offentliggjort af Aarhus Universitet. Tallene er gældende fra 1. august 2013.

Hanne Damgaard Poulsen er med virkning fra 1. september 2013 udnævnt til professor i Environmental Impacts of Animal Production på Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Foto: Søren Tobberup, AU

06.09.2013 | Forskning

Husdyrforsker med miljøbriller bliver professor

Hanne Damgaard Poulsen er med virkning fra 1. september udnævnt til professor mso i Environmental impacts of animal production på Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet.

Termografi er i et ph.d.-projekt anvendt til at vurdere nyfødte pattegrises tilstand i de første kritiske timer efter fødslen.

29.08.2013 | Ph.d.-forsvar

Pattegrisens nærmiljø i de første to timer efter faring er afgørende for grisens overlevelse

Ph.d.-forsvar om nyfødte pattegrises udfordringer med underafkøling – der er stor forskel på, hvor effektivt den enkelte gris overvinder et fald i kropstemperaturen.

Forskere fra Aarhus Univeristet har forslag til, hvordan den høje dødeligheden hos økologiske pattegrise kan reduceres. Foto: Janne Hansen

24.06.2013 | Forskning

Pattegrisedødeligheden i økologiske besætninger skal reduceres

En undersøgelse, som er bestilt af Fødevareministeriet, viser en høj pattegrisedødelighed i økologiske besætninger. Der bør sættes ind med tiltag, som kan reducere dødeligheden, mener forskerne bag undersøgelsen.

Grise reagerer ofte på samme måde som mennesker, når det drejer sig om ernæring, og er derfor gode at bruge som modeller. Foto: Janne Hansen

05.06.2013 | Forskning

Fiber og mådehold er godt for sundheden

Spiser du mad med for mange lettilgængelige kulhydrater og for få kostfibre – for eksempel franskbrød – øger du din risiko for at få fedme og diabetes. Det samme gør sig gældende hos grise, der er gode at anvende som model til undersøgelser af effekterne af kosten på stofskiftet hos mennesker.

Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt, om stoffer i kartofler kan bruges som et alternativ til antibiotika. Foto: Janne Hansen

21.03.2013 | Forskning

Kartofler mod fravænningsdiarre?

Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt, om ekstrakt fra kartoffelprotein kan forebygge diarre hos smågrise – men de udenlandske resultater, der førte dem på sporet, var ikke reproducerbare.

Samarbejdet mellem husdyrforskere fra Kina og Danmark styrkes på AU. Foto: Janne Hansen

10.03.2013 | Offentligheden / Pressen

Bånd mellem husdyrforskere på Aarhus Universitet og i Kina styrkes

En bevilling fra Villum Fonden styrker de gode faglige samarbejdsrelationer med Kina og kommer både forskere og ph.d.-studerende til gode.

Pattegrise er i lighed med nyfødte børn udsat for en svær overgang lige efter fødslen, hvor deres tarm og immunsystem bliver udsat for en ny ernæring og kontakt med milliarder af bakterier. Det giver ofte udslag i infektioner, og det vil forskere i et nyt projekt, der har deltagelse fra Aarhus Universitet, gøre noget ved. Foto: Lars Kruse, AU

02.12.2012 | Forskning

Tidligt fødte børn kan få hjælp af pattegrise

Tidligt fødte børn er særligt udsat for infektioner lige efter fødslen. Et nyt, stort forskningsprojekt med deltagelse fra Aarhus Universitet skal blandt andet give større indsigt i tarmens rolle i forhold til infektioner ved hjælp af dyremodeller.

Viser resultater 91 til 100 ud af 109

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Koordinator for svin

Professor Hanne Damgaard Poulsen

Institut for Husdyrvidenskab, Sektion for husdyrernæring og fysiologi

Kontaktinfo

ARRANGEMENTER

Viser resultater 28 til 6 ud af 6

Forrige 1 2


TILMELD NYHEDSBREV

Nyhedsbrevet orienterer om nyt fra husdyrforskningen og udsendes ca. hver anden måned. Se eksempel på nyhedsbrev.

Ønsker du at abonnere på nyheder om jordbrug og fødevarer finder du tilmelding her.