Nyheder og events - svin

NYHEDER

Udvikling af et nyt proteinfoder kan reducere Danmarks import af soja. Foto: Janne Hansen

20.09.2014 | DCA

Klimagas kan blive til koteletter

Drivhusgassen metan kan blive til svinekød i stedet for at bidrage til den globale opvarmning. Forskere og erhverv arbejder sammen om at fremstille et banebrydende og klimavenligt proteinfoder til grise.

Kød fra orner kan risikere at få en grim lugt, når det steges. Derfor undersøger forskere, om fodring med bestemte stoffer kan minimere problemet. Foto: Arkiv

13.08.2014 | DCA

Kan hangrise fodres med et stof, der binder ornelugt?

Brunstige søer elsker det – men vi mennesker afskyr det: lugten af stoffet androstenon. Stoffet giver afsmag i kød fra hangrise, der ikke er kastrerede. Forskere undersøger, om ornerne kan fordres med et stof, der kan binde den grimme lugt.

Forskere arbejder med at optimere grisens tarmflora via fodringen. Foto: Jesper Rais

13.08.2014 | DCA

Grisens tarmflora påvirkes af en række faktorer

Forskning viser, at syre, fiber og tilsætning af de rigtige bakterier kan påvirke sundheden i grisens tarmsystem.

Soens ernæring før faring kan påvirke chancerne for overlevelse af  hendes nyfødte grise. Foto: Janne Hansen

14.07.2014 | DCA

Soens ernæring kan påvirke pattegrisens overlevelse

Soens ernæring sidst i drægtigheden påvirker produktionen af råmælk og til en vis grad råmælkens sammensætning. Derimod synes mælkeydelsen og tidspunktet for, hvornår mælkeproduktionen begynder, ikke at være påvirket af soens ernæring i denne periode.

Bioaktive stoffer fra frø og blade fra industrihamp skal i nyt forskningsprojekt anvendes til at mindske forekomsten af diarre og høj dødelighed hos smågrise. Hampen indeholder protein, fibre og fedtsyrer med meget høj ernæringsmæssig værdi. Foto: Janne Hansen, AU

03.03.2014 | Anis

Hamp til kamp mod diarre og pattegrisedødelighed

Bioaktive stoffer fra industrihamp skal i nyt forskningsprojekt udnyttes til at optimere foderblandinger til søer og pattegrise og på den måde reducere fravænningsdiarre, forbruget af antibiotika og pattegrisedødelighed.

18.12.2013 | Svin

Til kamp mod den vigtigste smitsomme svinesygdom i verden

Et internationalt forskerhold har sat sig for at udvikle en ny og mere effektiv vaccine mod verdens vigtigste smitsomme svinesygdom, PRRS, der årligt koster samfundet store summer og giver dårlig dyrevelfærd. Det Strategiske Forskningsråd har netop bevilget professor Finn Skou Pedersen 15,2 mio. kr. til projektet.

Et stof fra frøer kan øge levedygtigheden af klonede grisefostre, som bruges i forskning i humansygdommme. Foto: Jacob Fog Bentzon

12.12.2013 | DCA

Grise hjulpet af frøer arbejder i menneskets tjeneste

Klonede grise med gener overført fra mennesker plus en portion ekstrakt fra frøer er nogle af ingredienserne i Aarhus Universitets forskning i humansygdomme. Nye forskningsmidler giver en indsprøjtning til strømlining af teknikken.

Disse grise får protein fra blandt andet søstjerner og muslinger i forbindelse med et forsøg, der skal afklare, om søstjerner og muslinger har en fremtid som proteinkilder for smågrise, men også æglæggende høns. Foto: Søren Tobberup Hansen, AU

04.12.2013 | Svin

Søstjerner og muslinger undersøges som mulige proteinkilder for høns og svin

Søstjerner og muslinger bliver i nyt forskningsprojekt med deltagelse af Aarhus Universitet og Dansk Skaldyrcenter undersøgt som alternative proteinkilder til æglæggende høns og smågrise.

Forskere fra flere lande undersøger forskellige muligheder for at undgå halekupering og halebid hos grise. Foto: Colourbox

04.12.2013 | DCA

Nyt EU-projekt vil reducere halebid og halekupering hos grise

Kan halebid hos grise undgås uden at landmanden skal ty til kupering af halerne? Forskere fra otte forskellige lande samarbejder om at finde løsninger ved at angribe problemet fra flere vinkler.

Nyligt fravænnede smågrise oplever ofte problemer i form af diarre og nedsat tilvækst, men zink kan mindske problemerne. Hvorfor zink har denne – for smågrisene – positive effekt kendes ikke præcist, men det forsøger en forsker fra Aarhus Universitet nu at se nærmere på.

28.11.2013 | Svin

Zinks virkning på smågrise skal under lup

Tilvæksten øges og forekomsten af diarre mindskes med brugen af store mængder zink i foderet til nyligt fravænnede grise. Hvorfor det er sådan, vil en forsker fra Aarhus Universitet undersøge i et nyt forskningsprojekt.

Viser resultater 91 til 100 ud af 118

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Koordinator for svin

Lektor Jan Værum Nørgaard

Institut for Husdyrvidenskab, Sektion for husdyrernæring og fysiologi

Kontaktinfo

ARRANGEMENTER


TILMELD NYHEDSBREV

Nyhedsbrevet orienterer om nyt fra husdyrforskningen og udsendes ca. hver anden måned. Se eksempel på nyhedsbrev.

Ønsker du at abonnere på nyheder om jordbrug og fødevarer finder du tilmelding her.