Nyheder og events - fjerkræ

NYHEDER

27.05.2015 | Forskning

I fremtiden æder høns og grise græs

Forskere trækker protein ud af græs og kløver til enmavede dyr. Det sker i samspil med udvikling af det nye HTL-energianlæg på AU Foulum.

12.05.2015 | Anis

Kontrol af indvoldsorm kan reducere dødeligheden i den økologiske ægproduktion

En nylig afsluttet ph.d-afhandling har undersøgt dyrevelfærden i den økologiske ægproduktion og fundet en sammenhæng mellem dødelighed og niveauet af infektion med indvoldsorm.

13.02.2015 | Fjerkræ

Grovfoder kan blive værdifuld proteinkilde til svin og fjerkræ

ICOPP - et CORE Organic-projekt med 13 partnere fra ti EU-lande viser, at svins og fjerkræs proteinbehov kan dækkes fuldt ud med lokalt produceret økologisk foder.

Opgrader din viden om dyrevelfærd på en masteruddannelse på Aarhus Universitet. Foto: Janne Hansen

30.01.2015 | DCA

Aarhus Universitet tilbyder en efteruddannelse i dyrevelfærd

Aarhus Universitet tilbyder en masteruddannelse til dyrlæger, rådgivere, lærer på landbrugsskoler og andre professionelle aktører indenfor dyrevelfærd.

17.12.2014 | Fjerkræ

Økokød skal være specielt for at kunne sælges dyrt

Forskningsprojektet SUMMER har vist, at det er muligt at profilere økologisk kød ved at bruge mere lokalt produceret protein og lægge ekstra vægt på sundhed og velfærd - men det kræver, at smag og kvalitet er i top. Sammenfattende peger resultaterne for slagtekyllinger på, at den bedste strategi vil være at have en lav foderstyrke i begyndelsen af…

Økologiske fjerkræ æder gerne fodermel lavet af fluelarver som et alternativt proteinfoder. Foto: Janne Hansen

14.11.2014 | DCA

Fluelarver er et godt proteinfoder til økologisk fjerkræ

Fluelarvemel suppleret med levende fluelarver er et godt alternativ til fiskemel i økologisk hønsehold. Det viser ny forskning fra AU Foulum.

Disse grise får protein fra blandt andet søstjerner og muslinger i forbindelse med et forsøg, der skal afklare, om søstjerner og muslinger har en fremtid som proteinkilder for smågrise, men også æglæggende høns. Foto: Søren Tobberup Hansen, AU

04.12.2013 | Svin

Søstjerner og muslinger undersøges som mulige proteinkilder for høns og svin

Søstjerner og muslinger bliver i nyt forskningsprojekt med deltagelse af Aarhus Universitet og Dansk Skaldyrcenter undersøgt som alternative proteinkilder til æglæggende høns og smågrise.

Normtal for husdyrgødningens indhold af næringsstofferne kvælstof, fosfor og kalium samt vejledende værdier for tørstofindhold og volumen er revideret, og tallene er opdateret med virkning fra 1. august 2013.

11.09.2013 | Anis

Nye normtal for husdyrgødning er udarbejdet

Normtallene for husdyrgødningens indhold af næringsstoffer er offentliggjort af Aarhus Universitet. Tallene er gældende fra 1. august 2013.

Økologiske slagtekyllinger har det bedst, når deres tilvækst ikke er for hurtig. Foto: Janne Hansen

18.06.2013 | Forskning

Langsom vækst giver bedre velfærd

Kyllinger skal vokse mere langsomt for at opnå bedre velfærd, og der skal være større fokus på den enkelte kyllingetypes aktuelle næringsbehov og udnyttelse af føde. Det viser foreløbige resultater fra et forsøg med økologiske kyllinger.

Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt, om stoffer i kartofler kan bruges som et alternativ til antibiotika. Foto: Janne Hansen

21.03.2013 | Forskning

Kartofler mod fravænningsdiarre?

Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt, om ekstrakt fra kartoffelprotein kan forebygge diarre hos smågrise – men de udenlandske resultater, der førte dem på sporet, var ikke reproducerbare.

Viser resultater 61 til 70 ud af 75

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Næste


Koordinator for fjerkræ

Seniorforsker Sanna Steenfeldt

Institut for Husdyrvidenskab, Sektion for husdyrernæring og fysiologi

Kontaktinfo

ARRANGEMENTER

Ingen nyheder i denne liste


TILMELD NYHEDSBREV

Nyhedsbrevet orienterer om nyt fra husdyrforskningen og udsendes ca. hver 2. måned. 

Ønsker du at abonnere på nyheder om jordbrug og fødevarer finder du tilmelding her.