Projects

Sort by: Start date | End date | Title

 1. Value adder through ressource efficient organic pig production

  Theil, P. K.Nørgaard, J. V.Sørensen, M. T.Hedemann, M. S.Eskildsen, M.Hermansen, J. E.Kongsted, A. G.

  The overall aims of the EFFORT project are to establish basic knowledge on nutrient requirements of organic produced pigs, transfer the knowledge into new feed formulations and feeding strategies and implement these strategies at practical herds. Organic pigs use energy for physical activity and thermoregulation and ingest substantial amounts of grass and roughage, but these aspects are not taken into account in feed planning.

  2016-04-012020-06-30

 2. Glyphosate treatment of crops: a sustainable strategy?

  Sørensen, M. T.Jensen, S. K.Højberg, O.Poulsen, H. D.Steenfeldt, S.Foldager, L.Larsen, U. K.

  The aim of the project is to examine potential effects when farm animals are exposed to glyphosate residues via the feed. The project examines the effect of glyphosate on the gastrointestinal microorganisms and on the mineral status in pigs and poultry as well as possible secondary effects on the animals’ health and productivity. The studies will be conducted both at the research facilities at Aarhus University Foulum as well as in a number of commercial herds.

  2017-01-012020-06-30

 3. Feed-a-Gene: Adapting the feed, the animal and the feeding techniques to improve the efficiency and sustainability of monogastric livestock production systems

  Knudsen, K. E. B.Noel, S. J.

  Feed-a-Gene aims to better adapt different components of monogastric livestock production systems (i.e., pigs, poultry and rabbits) to improve the overall efficiency and to reduce the environmental impact.

  2015-01-012019-12-31

 4. Supergrasspork

  Stødkilde-Jørgensen, L.Jensen, S. K.

  SuperGrassPork skal udvikle et system til produktion af økologiske grise, hvor en stor del af proteinfoderet kommer fra lokalt produceret kløvergræs..

  2017-01-012019-12-31

 5. EFFORT

  Eskildsen, M.Theil, P. K.Nørgaard, J. V.Kongsted, A. G.

  Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise.

  2016-08-012019-07-31

 6. Xylanases – Arabinofuranosidases research program

  Knudsen, K. E. B.Vangsøe, C.

  This project involves in vitro techniques simulating the digestive processes in the gastrointestinal tract of pigs in order to understand the actions of various arabinoxylan-degrading enzymes under conditions resembling that of the gastro-intestinal tract.

  2016-08-012019-07-31

 7. Metabolic changes by carbohydrate and protein quality in the development and mitigation of metabolic syndrome

  Curtasu, M.

  Project aim and background There is an alarming rise in the frequency of metabolic syndrome (MeS), which increases the risk of cardiovascular disease (CVD) two-fold and type 2 diabetes (T2D) five-fold. Easy access to energy dense, unhealthy foods is a key factor responsible for this development. In this project we will study dietary strategies based on high protein and dietary fibre (DF) to mitigate MeS and the risk for CVD in human subjects fulfilling the criteria for MeS.

  2015-04-012019-06-30

 8. Metabolic changes by carbohydrate and protein quality in the development and mitigation of metabolic syndrome

  Knudsen, K. E. B.Lærke, H. N.Hedemann, M. S.Nørskov, N.Purup, S.

  Projektet foregår i samarbejde med Aarhus Universitetshospital, Rigshospitalet, University of California – Davis, Norwegian University of Life Science, Arla Food Ingredients, Lantmännen og DuPont. Et af målene er at udvikle sunde fødevarer, der kan modvirke udviklingen af fedmerelaterede problemer i mennesker. Undersøgelserne vil dels blive foretaget hos mennesker, der er sunde, diabetiske eller har metabolisk syndrom, og dels med grise, der har metaboliske abnormaliteter.

  2015-04-012019-06-30

 9. Delivery of intestinal satiety inducing ingredients

  Hedemann, M. S.Purup, S.Yue, Y.

  Obesity and the related medical conditions are a global challenge which is affecting an increasing number of the population worldwide. However, current approaches such as education, encouragement for more physical activities, and availability of low fat and low calorie food have not yielded the anticipated positive effects on weight management.

  2016-01-012019-06-01

 10. Råprotein og aminosyrer til soens mælkeproduktion

  Theil, P. K.Pedersen, T. F.Bruun, T. S.

  The main objective is to investigate optimal supply of crude protein and essential amino acids for lactating sows to support their milk production and to minimize body mobilization and environmental pollution. .

  2016-01-012018-12-31

 11. Sikker overgang fra mælk til fast foder - optimal trivsel af slagtekalve

  Vestergaard, M.Jensen, M. B.Jensen, S. K.

  Formålet er at skabe grundlag for forbedret sundhed og produktivitet i slagtekalveproduktionen med særlig fokus på øget tilvækst og reduceret medicinforbrug. Effekterne vil være øget viden om, hvornår og i hvilken ’kondition’ kalvene bedst flyttes, udvikling af de bedste fravænningsstrategier, sikring af den rette forsyning af vitaminer og essentielle næringsstoffer, reduktion af medicinforbruget, og at overgangsfodringen er fremmende for slagtekalvens samlede præstationer. .

  2016-01-012018-12-31

 12. Healthy and affordable protein rich foods for African markets

  Ingerslev, A. K.Lærke, H. N.Jensen, S. K.

  The project aims at creating a new business area for Danish dairy industry and producers of plant proteins through understanding of how to produce healthy and affordable, blended dairy products for the growing African middle-class based on mixtures of isolated proteins from plants (rapeseed is used as a model) and milk. Development of a healthy and affordable milk based product will secure a successful entry to the African market and have large business potential at the global market.

  2016-01-012018-08-31

 13. Mindre og godt buttede polte

  Theil, P. K.

  Projekts hovedformål er at reducere foderforbruget hos danske søer uden at deres holdbarhed eller reproduktionsegenskaber påvirkes negativt. Målet med projektet er at ”designe” en polt, der kræver mindre vedligeholdelsesfoder og som holder længere som so. Dette kan antageligt opnås, hvis poltene bliver cirka 10 procent mindre end i dag ved første løbning og denne mindre kropsstørrelse opretholdes, når dyret bliver til en so uden at det går ud over deres produktivitet.

  2014-01-012017-12-31

 14. Analysis of carbohydrates in feed and faecal samples

  Knudsen, K. E. B.Øverland, M.Tauson, A.

  The project is part of a larger project carried out at Norwegian University of Life Sciences and aims of analysing carbohydrate content and composition of feed and faecal materials from pigs fed diets varying in dietary fiber composition. .

  2016-07-012017-12-31

 15. Energi og mineraler – nøglen til hurtige faringer - EMØF

  Theil, P. K.

  Projektets hovedformål er at reducere søernes faringslængde, fordi lange faringer er forbundet med en høj andel af dødfødte grise. Projektet er støttet af Svineafgiftsfonden.

  2015-01-012017-12-31

 16. New approach for evaluating pesticide toxicity on fertility

  Sørensen, M. T.Callesen, H.Larsen, K. E.Liu, Y.Pedersen, H. S.

  Over the last decades human male fertility and semen quality has decreased. The causal factors are not yet identified, but one focus is on the widespread use of compounds with reprotoxic properties such as pesticides. Before new compounds are released, they undergo risk assessment that includes effects on reproduction in animals and litter size in rats after natural mating as a significant element in this assessment.

  2015-01-012017-12-31

 17. NSP degrading enzyme to lactating sows

  Theil, P. K.Zhou, P.

  The aim is to investigate whether adding an NSP degrading enzyme may improve the digestibility of dietary nutrients in lactation feed for sows.

  2016-08-012017-12-31

 18. Hyperpolarized magnetic resonance for in vivo quantification of lipid, sugar and amino acid metabolism in lifestyle related diseases

  Ingerslev, A. K.Knudsen, K. E. B.Hedemann, M. S.

  The demand for high quality proteins on the world market increases along with the exponential increase in the global population – especially in the countries with expanding economies the demand for protein will increase dramatically. This opens markets for protein enriched food products. However, the effect of protein quality/composition on metabolic processes in the body is not known in details.

  2014-04-012017-08-31

 19. Progeria-grisen

  Callesen, H.Liu, Y.Pedersen, H. S.Villemoes, K.Pedersen, A. M.Sørensen, C. B.

  Der søges fremstillet grise som modeldyr for sygdommen Progeria. Det sker med brug af kloning på AU-Foulum, hvortil der bruges transgene celler fremstillet i Biomedicine i Aarhus C, og hvor de fødte grise til sin tid overflyttes til videre undersøgelser i Madrid, Spanien. Finansiering: Progeria Research Foundation, Massachusetts, USA.

  2014-11-012017-06-30

 20. Genomic Improvement in Fertility Traits in Danish and Brazilian Cattle

  Albertsen, T.Pedersen, H. S.Villemoes, K.Pedersen, A. M.Adamsen, J. B. F.Kristensen, R.Callesen, H.Kadarmideen, H.Hyttel, P.Strøbech, L.Nogueira, M.

  Main research objectives: The GIFT project conducts quantitative genetics and animal breeding research on important attributes or traits related to Ovum Pick-Up (OPU) and in vitro production (IVP) of embryos and contributes to profitability of OPU-IVP operations in the Brazilian and Danish cattle industry.

  2013-01-012017-03-01

 21. Minks behov for vitaminer - B-vitaminers betydning for minks trivsel og sundhed

  Jensen, S. K.

  Normerne for vitamintilsætning er primært baseret på forskning fra 1970'erne. Analyser viser, at nogle B-vitaminer doseres 10-80 gange over minkenes angivne behov. Det begrundes med ukendt henfald af vitaminer og en varierende homogenitet i fodret samt store usikkerheder omkring minkenes reelle behov. Af samme grund er det meget svært for konsulenter og dyrlæger at rådgive om optimal vitamintilsætning til foderet.

  2016-01-012016-12-31

 22. Bioengineered bacteria for novel targeted drug delivery

  Purup, S.Fredborg, M.Jensen, B. B.Nielsen, D. S. G.

  Udvikling af drug-delivery systemer der målrettet og effektivt kan levere medicin til et ønsket sted i kroppen er yderst vigtig i sygdomsbehandling, da det forbedrer behandlingen, reducerer bivirkninger og øger omkostningseffektiviteten. I projektet genmodificeres en mælkesyrebakterie til at producere et specifikt protein og målrettet transportere det til tarmen uden at det bliver nedbrudt af mavesyre.

  2013-08-012016-07-31

 23. When nature knows best

  Hymøller, L.

  Vitamin D3 is involved in a large number of physiological processes from bone formation and reproduction to modulating the immune system. There are two sources of vitamin D3 in cattle and other mammals: Synthetic vitamin D3 supplied in the feed and natural vitamin D3, which is synthesised in the skin during exposure to sunlight or UV light.

  2013-02-012016-01-31

 24. Udvikling af metode til at screene minktævers urin for at bestemme drægtighed

  Hedemann, M. S.

  Golde minktæver er et problem af varierende omfang og det har i de seneste år ligget på ca. 10 % i Danmark. Når fødslerne er overstået og de golde tæver er identificeret, kan de enten pelses med dårlig skindkvalitet til følge eller flyttes og fodres indtil den nye pelsningssæson med foderudgifter til følge.

  2015-01-012015-12-31

 25. Proteiners biotilgængelighed

  Lærke, H. N.van Vliet, S.Jensen, S. K.Dalsgaard, T. K.

  The aim of the collaboration between Arla Foods and Aarhus University is to test the bioavailability of amino acids from milk protein in blends with plant protein and to develop a golden standard method for amino acids based on mass-spectrometric detection. .

  2014-08-012015-12-31

 26. Talent med bredde

  Purup, S.Nielsen, D. S. G.Svendsen, P. M.

  I de senere år har der været øget fokus på spotting og udvikling af talent blandt unge danskere med det overordnede formål at sikre landets konkurrencedygtighed i fremtiden. Projektet skal skabe og tilpasse en model for undervisning, der kombinerer skræddersyet talentudviklingsforløb for de udvalgte få med bredt rettet talentmotiverende undervisning i klassen.

  2013-01-012015-12-31

 27. OPU og IVP hos kvæg

  Albertsen, T.Pedersen, H. S.Villemoes, K.Pedersen, A. M.Adamsen, J. B. F.Kristensen, R.Callesen, H.Borchersen, S.Nielsen, L.Madsen, S. E.Jensen, E. R.

  Gen-etablering af teknikkerne til ikke-kirurgisk opsamling af ubefrugtede æg (oocyter) fra kvier og køer (Ovum Pick-Up, OPU) efterfulgt af modning og befrugtning af oocyterne, hvorefter de derved dannede befrugtede æg (embryoner) dyrkes i 6-7 dage (In-Vitro Produktion, IVP). Fra embryonerne udtages en celleprøve (biopsi), som skal bruges til at gennemføre en genetisk karakterisering, mens det resterende embryon nedfryses..

  2013-06-012015-12-31

 28. Metabolomics som værktøj til at identificere markører for sårhelingsprocessen hos mink

  Hedemann, M. S.Hammer, A. S.

  Forekomst af sår anses at indikere dårlig velfærd i minkproduktionen. Dødsfald pga. sår er en sjælden diagnose, men i perioden juli til pelsning er bidsår/kannibalisme dog en væsentlig dødsårsag. Kendskabet til sårhelingsprocessen hos mink er begrænset, men foreløbige undersøgelser tyder på at processen er væsentlig anderledes end hos andre dyrearter. Det er kendt fra studier i bl.a. rotter og mennesker, at arginin spiller en væsentlig rolle i forbindelse med sårheling.

  2014-01-012014-12-31