Projects

Sort by: Start date | End date | Title

 1. NO-CAST Økologisk svineproduktion 2014 – uden kastration

  Grevsen, K.Jensen, B. B.

  Økologisk svinekød er et klart alternativ til konventionelt svinekød. Forbrugernes forventning om et naturligt produkt betyder, at et ophør med kastrering af hangrise vil give nye markedsføringsmuligheder. Pilotstudier viser, imidlertid, at andelen af økologisk producerede hangrise med ornelugt er så stor, at det er en væsentligste barriere for en markedsbaseret vækst i økologisk svineproduktion.

  2011-01-012014-12-31

 2. Development of genetic selection technology for polyvalent resistance to infectious diseases POLY-REID

  Juul-Madsen, H. R.Dalgaard, T. S.Kjærup, R. B.Abrahamsen , M.Hawken, R.Wolf, J.Sørensen, P.Buitenhuis, A. J.

  The vision is to develop a new genetic selection technology based on an effective innate immune response for production of chickens with polyvalent protection against diverse pathogens and increased livability. This will be achieved by identification of important genes and genetic markers in an old Danish chicken line (Hellevad) using modern biotechnology tools including genome-wide association studies.

  2011-01-012016-03-31

 3. Superb and Marketable Meat from Efficient and Robust Animals

  Hermansen, J. E.Vestergaard, M.Juul-Madsen, H. R.Steenfeldt, S.Therkildsen, M.Jensen, S. K.Kongsted, A. G.Krystallis Krontalis, A.Engberg, R. M.Nørgaard, J. V.Lauridsen, C.Zollitsch, W.

  With the aim to increase the production and market share of organic meat (pork, poultry and young beef), an integrated research and development effort will take place along the food chain (primary production, product development and marketing).

  2011-01-012014-06-30

 4. Antimikrobielle proteiner i kartofler; alternativ til antibiotika i husdyrproduktionen

  Kirk, H. G.Højberg, O.Larsen, L. B. ,

  Både i konventionel og økologisk produktion rammes smågrise af E. coli diarré i tilknytning til fravænning; problemet er øget markant efter forbuddet mod antibiotiske vækstfremmere med deraf følgende økonomiske og dyrevelfærdsmæssige konsekvenser samt øget terapeutisk brug af antibiotika og risiko for fortsat resistensudvikling. Alternativer til antibiotika er derfor stærkt påkrævede.

  2011-08-012012-12-31

 5. Økologiske proteinafgrøder - Nyt koncept for forbedret sundhed hos økologiske fravænningsgrise

  Jensen, S. K.Canibe, N.

  Projektets formål er at udvikle og afprøve fermenterede proteinprodukter produceret af økologisk sojaskrå, lupin, ært og hestebønner. Metoden baseres på anaerob mælkesyreforgæring af uønskede kulhydrater fra formalede frø under kontrolleret vandtilsætning, temperatur og tid. Økologisk sojakage, lupin, ært og hestebønner samt kombinationer heraf podes med mælkesyrebakterier i 1-10 kg batches under anaerobe forhold og kontrollerede vand- og temperaturforhold.

  2012-01-012013-12-31

 6. UniQ BacTest - a fast optical detection principle for antimicrobial susceptibility testing - Erhverspostdoc-projekt

  Fredborg, M.

  Vision: The vision of the project is to decrease the use of broad-spectrum antibiotics and reduce the incident rate of multiple-antibiotic-resistant bacteria.

  2012-06-012016-08-01

 7. VILLUM FONDEN, VELUX Visiting Professor Programme

  Højberg, O.Lauridsen, C.Zhu, W.

  Bevilling til at ansætte Prof. Wei-Yun Zhu i 2 mdr. ved Institut for Husdyrvidenskab i perioden 22. januar 2013 til 22. januar 2015.

  2013-01-222015-01-22

 8. NEOMUNE - Early milk and microbiota to improve later immunity

  Lauridsen, C.Poulsen, A. R.

  NEOMUNE is a biological and technological research platform aiming to understand basic mechanisms, improve clinical care, and to identify new diet products for newborn infants. Hospitalized infants, with limited access to mother´s milk, are used as sensitive models for all infants. Studies in Danish, Swedish, Dutch and Chinese infants are coupled with proof of concept studies in piglet and mouse models.

  2013-03-012018-12-31

 9. Skatole metabolism in the gastrointestinal tract of pigs

  Li, X.

  PhD project. Supervisor is Senior scientist Nuria Canibe and Bent Borg Jensen.

  2013-06-012017-04-30

 10. Bioengineered bacteria for novel targeted drug delivery

  Purup, S.Fredborg, M.Jensen, B. B.Nielsen, D. S. G.

  Udvikling af drug-delivery systemer der målrettet og effektivt kan levere medicin til et ønsket sted i kroppen er yderst vigtig i sygdomsbehandling, da det forbedrer behandlingen, reducerer bivirkninger og øger omkostningseffektiviteten. I projektet genmodificeres en mælkesyrebakterie til at producere et specifikt protein og målrettet transportere det til tarmen uden at det bliver nedbrudt af mavesyre.

  2013-08-012016-07-31

 11. Adsorberende stoffer til reduktion af hangriselugt 2014-2017

  Canibe, N.Jensen, B. B.

  Ornelugt forekommer I en mindre del af hangrisene og en del af forbrugerne finder lugten ubehagelig, især ved opvarmning af kødet. For at undgå ornelugt bliver smågrise i dag kastreret inden for to til syv levedøgn. Ud fra et dyrevelfærdmæssigt synspunkt er det problematisk, så derfor fokuserer projektet på at finde alternativer til reduktion af ornelugt.

  2014-01-012017-12-31

 12. Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

  Lauridsen, C.Canibe, N.

  Industrihamp er blevet en moderne landbrugsafgrøde idet den har et stort indhold af værdistoffer. Frø og blade indeholder protein, kulhydrat og fedtsyrer af meget høj ernæringsmæssig værdi. Protein, kulhydrat og fedtsyrer har desuden et hidtil uudnyttet bioaktivt potentiale, som vi ønsker nyttiggjort i dansk svineproduktion, der har store udfordringer med at reducere forekomsten af diarre og høj dødelighed hos smågrise.

  2014-01-012017-07-31

 13. METAPIG Modulation of the pig gut microbiome to increase feed efficiency and gut health

  Canibe, N.

  Ny forskning har vist, at tarmens bakterier spiller en afgørende rolle i forhold til udnyttelse af fødens energi og for udviklingen af et effektivt immunforsvar og dermed beskyttelse mod sygdomme.

  2015-01-012018-12-31

 14. Protein and mineral content in mink feed

  Kjærup, R. B.

  The aim of the project is to examine how different levels of protein and minerals in the mink feed influence mortality, metabolic biomarkers for health, immune st http://www.kopenhagenfur.com/daatus and physiological imbalance in the mink. It will be examined whether changes in the feed strategy and composition influence the progression of fatty liver and the state of health. .

  2015-01-012017-12-31

 15. Feed-a-Gene: Adapting the feed, the animal and the feeding techniques to improve the efficiency and sustainability of monogastric livestock production systems

  Knudsen, K. E. B.Noel, S. J.

  Feed-a-Gene aims to better adapt different components of monogastric livestock production systems (i.e., pigs, poultry and rabbits) to improve the overall efficiency and to reduce the environmental impact.

  2015-01-012019-12-31

 16. Kan fodring med hamp afhjælpe mavesår og hvordan virker det?

  Lauridsen, C.Canibe, N.

  Formål med projektet er at tilvejebringe en anvendelsesorienteret strategi for, hvorledes landmanden kan blive i stand til at identificere mavesår i besætningen, samt hvordan problemet kan afhjælpes ved at anvende en gammel kulturplante i bedriftens sædskifte samt produkter heraf.

  2015-01-012015-12-31

 17. Nedsat metan fra malkekøer fodret med økologisk dyrket oregano

  Lund, P.Grevsen, K.Olijhoek, D.Hellwing, A. L. F.Weisbjerg, M. R.Højberg, O.

  Målet er at reducere udslip af metan fra malkekøer med op til 25 %. Metan er en drivhusgas, der virker 25 gange stærkere end kuldioxid. Metan fra kvæg udgør en betydelig del (40 %) af dansk landbrugs produktion af drivhusgasser. For økologisk produktion er der kun få tilgængelige midler til metanreduktion.

  2016-01-012019-12-31

 18. Delivery of intestinal satiety inducing ingredients

  Hedemann, M. S.Purup, S.Yue, Y.

  Obesity and the related medical conditions are a global challenge which is affecting an increasing number of the population worldwide. However, current approaches such as education, encouragement for more physical activities, and availability of low fat and low calorie food have not yielded the anticipated positive effects on weight management.

  2016-01-012019-06-01

 19. Erysipelas - an emerging disease in animal friendly production systems for poultry and pigs - EryPOP

  Dalgaard, T. S.

  Erysipelas is a severe infectious disease caused by the bacterium Erysipelothrix rhusiopathiae (ER). Following the change in housing for laying hens in Europe, erysipelas has become an emerging disease in several countries with outbreaks of high mortality in layer flocks in indoor aviaries and free-range/organic production. Erysipelas is a well-known acute disease in pigs and a suspected cause of arthritis and considerable economic losses in organic pigs.

  2016-01-012018-12-31

 20. Aleutian Mink Disease Virus

  Kjærup, R. B.Dalgaard, T. S.

  The virus is spread among others through feces. To reduce the spread the pH of the manure is increased. However, it is unsure whether this method and others inactivates the virus completely. Therefore, the aim of the project is to examine the effect of different methods of inactivating AMDV (using different temperature and pH levels) in controlled in vitro environments in the laboratory.

  2016-01-012017-12-31

 21. Vitamins and mineral - influence on the immune system of mink

  Kjærup, R. B.

  The aim of the project is to examine how different levels of vitamins and minerals in the mink feed influence the state of health and immune status in the mink. It will be examined whether changes in the feed strategy and composition can strengthen the immune status of the mink Samples from experiments with different levels of vitamins and minerals in the mink feed will be analyzed for hematological parameters to describe the general health.

  2016-01-012017-12-31

 22. Multicomponent antibaterial feed additive for weaning piglets against intestinal diseases (MAFFRA)

  Jensen, M.Canibe, N.Grevsen, K.Engberg, R. M.Højberg, O.Lauridsen, C.Elgaard, T.Williams, J.

  Intestinal diseases in pigs are a serious ethical and economical challenge in organic pig production, leading to compromised animal welfare and performance as well as high mortality. Natural organic solutions for increasing animal robustness against gastrointestinal diseases and reduce the need for antibiotics, zinc or copper in feed are needed to improve environmental and economic sustainability of organic pig production and reduce risk of developing antibiotic resistant bacteria.

  2016-01-012017-12-31

 23. Hvordan kan grise med charme få sunde tarme?

  Lauridsen, C.

  Formål: Projektet vil tilvejebringe viden om, hvorledes tarmens robusthed hos økologiske grise kan øges, således at fravænningsdiarre kan forebygges uden brug af ekstra kobber og zink. .

  2016-01-012016-12-31

 24. Vidensyntese om alternative muligheder for forebyggelse af fravænningsdiarré hos grise

  Lauridsen, C.Jensen, B. B.Canibe, N.

  Vidensyntese om muligheder for forebyggelse af fravænningsdiarré hos grise I såvel økologisk som konventionel produktion.

  2016-02-012017-03-31

 25. EryPoP- a Research Project on Erysipelas in Laying Hens

  Wattrang, E.Aspán, A.Dalgaard, T. S.Bagge , E.Eriksson, H.Söderlund, R.Jansson, D.Chiari, M.Naghizadeh, M.

  Erysipelas–an emerging disease in animal friendly production systems for poultry and pigs Project summary Following the change in housing systems for laying hens in Europe, erysipelas (caused by infection with the bacterium Erysipelothrix rhusiopathiae) has become an emerging disease in several countries with outbreaks of high mortality in layer flocks in indoor aviaries and free-range/organic production.

  2016-03-01

 26. Brug af cellekultur-teknikker til at minimere behovet for forsøgsdyr i udvikling og fremstilling af vacciner til opdrætsfisk

  Lorenzen, N.Kristiansen, H.Skall, H. F.

  Både for mennesker og husdyr er det bedre at forebygge smitsomme sygdomme end at skulle behandle, efter at der er opstået sygdom. Dette gælder også i fiskeopdræt, hvor øget brug af vacciner gennem de sidste 30 år, har ført til en markant nedgang i brugen af antibiotika. Udvikling af vacciner til fisk og kvalitetstjek af fremstillede vaccine er i stor udstrækning baseret på vaccinations- og smitteforsøg med forsøgsdyr.

  2016-06-29

 27. Karakterisering af medfødte immunreceptorer hos kyllinger med henblik på bedre sygdomskontrol overfor virusinfektioner

  Dalgaard, T. S.Larsen, F.

  Kommercielt opdrættede kyllinger er sårbare overfor en række virus sygdomme der uden forbyggelse giver direkte økonomiske tab for producenterne. Ydermere skaber det øget risiko for infection med sekundære bakterielle patogener, der kræver antibiotika behandling. Det overordnede formal med projektet er at tilveje bringe viden om dyrene genetiske variations indflydelse på kvaliteten af vaccinationsprogrammer.

  2017-01-012017-12-31

 28. SYN-CARB Synthetic carbohydrate with broad targeting of avian C-type lectin receptors as a novem tool for sustainable control of pathogens with zoonotic potential

  Dalgaard, T. S.Larsen, F.Kjærup, R. B.

  Infektionssygdomme udgør en alvorlig trussel mod dyrevelfærden og medfører store økonomiske tab i fjerkræproduktion på verdensplan. Særlig opmærksomhed er i tiden rettet mod brugen af antibiotika og problemerne omkring resistensudvikling..

  2017-01-012019-12-31

 29. Glyphosate treatment of crops: a sustainable strategy?

  Sørensen, M. T.Jensen, S. K.Højberg, O.Poulsen, H. D.Steenfeldt, S.Foldager, L.Larsen, U. K.

  The aim of the project is to examine potential effects when farm animals are exposed to glyphosate residues via the feed. The project examines the effect of glyphosate on the gastrointestinal microorganisms and on the mineral status in pigs and poultry as well as possible secondary effects on the animals’ health and productivity. The studies will be conducted both at the research facilities at Aarhus University Foulum as well as in a number of commercial herds.

  2017-01-012020-06-30

 30. VetBioNet - Veterinary Biocontained research facility Network

  Dalgaard, T. S.

  The principal aim of the VetBioNet infrastructure project is to establish and maintain a comprehensive network of pre-eminent high-containment (BSL3) research facilities, academic institutes, international organisations and industry partners that is dedicated to advance research on epizootic and zoonotic diseases and to promote technological developments..

  2017-03-012021-04-30

 31. Glyphosate treatment of crops: a sustainable strategy?

  Rani, S.

  Objective To investigate if glyphosate residues in genetically modified (GM) feed crops like Roundup ready soybeans and desiccated grain cause livestock health problems and so the use of glyphosate is a sustainable strategy for weed control. Experimental approach To achive our objective we will use pigs and hens as an experimental organism. Will analyze their health ststus and growth using NGS technology mainly Illumina Miseq NGS platform.

  2017-09-012020-09-01