Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Centerstyrelse

Ansvaret for etablering, drift, udvikling og indsigt i forsøgsarbejdet på Danmarks Kvægforskningscenter i Foulum varetages af en centerstyrelse. Styrelsen har medlemmer udpeget af både erhvervet samt af Aarhus Universitet i Foulum.

Centerstyrelsen har følgende sammensætning:

Gdr. Christian Lund

Landbrug og Fødevarer, Kvæg (formand)

Tlf. 7484 8404 , mobil 4020 8404, 
E-mail: christian@skatkaer.dk

Institutleder Klaus Lønne Ingvartsen

Aarhus Universitet, Foulum
(næstformand)

Tlf. 8715 7757 , mobil 2963 0094, 
E-mail: klausl.ingvartsen@anis.au.dk

Centerleder Merete Jensen

Danmarks Kvægforskningscenter, AU- Foulum (sekretær)

Tlf. 8715 8182 , mobil 4021 4687 
E-mail: Merete.Jensen@anis.au.dk

 

 

Arne Bisgaard

Landbrug og Fødevarer, Kvæg 

Mobil 2124 6648, 

E-mail: abisgard@hotmail.com 

Lektor Albert Johannes Buitenhuis

Aarhus Universitet, Foulum

Tlf: 8715 7947

E-mail: bart.buitenhuis@mbg.au.dk

 

 

Seniorforsker Martin Weisbjerg

Aarhus Universitet, Foulum

Tlf: 8715 8046
E-mail: martin.weisbjerg@agrsci.dk

Sektordirektør Ida Storm

SEGES, Kvæg,
Tlf: +45 8740 5454 Mobil +45 51671558

E-mail: ims@seges.dk