NY KVÆGFORSKNING

2018

Ny Kvægforskning, november 2018


Ny Kvægforskning, august 2018

 

Ny Kvægforskning, juni 2018

Hent hele nyhedsbrevet...>> 

 
Ny Kvægforskning, april 2018

Hent hele nyhedsbrevet...>>

 

2017

Ny Kvægforskning, december 2017

Hent hele nyhedsbrevet...>>


Ny Kvægforskning, oktober 2017 

Hent hele nyhedsbrevet...>>

 

 

Ny Kvægforskning, juni 2017

 

Hent hele nyhedsbrevet

 

 

 

Ny Kvægforskning, maj 2017 

Hent hele nyhedsbrevet

 

Ny Kvægforskning, marts 2017 

 

  1. Hvordan er status med hensyn til digital dermatitis i danske malkekvægsbesætninger? -
  2. Køer med langvarige kælvninger foretrækker ekstra isolation -
  3. Forebyggelse af mælkefeber hos økologiske malkekvæg -
  4. Afgoldning af enkeltkirtler i økologiske malkekvægsbesætninger -
  5. Malkekøer og afgræsning.

 

 

Hent nyhedsbrevet...

 

 

2016

Ny Kvægforskning, november 2016 - Kraftoderpiller med 20% kornbærme velegnede til slagtekalve - Avlsindekset for persistens har begrænset information om ydelsen i sen laktation - Tænk i fordøjelighed, udbytte og dyrkning frem for græs- eller kløverart - Opkoncentreret mælk kan fint bruges til produktion af ost og mælkepulver - Effekt af NDF-fordøjelighed i majsensilage på foderoptagelse og mælkeydelse - Hent nyhedbrevet...

Ny Kvægforskning, september 2016 - Nyt projekt skal sikre slagtekalves trivsel - Bedre grovfoder med mekanisk behandling - Kreaturchaufførers viden om malkekøers transportegnethed - Separat tildeling af SoyPass og majsgluten 60% giver højere AAT værdi - God effekt af AAT-rig kraftfodertildeling i tidlig laktation - Hent nyhedsbrevet...


Ny Kvægforskning, juni 2016
- Danmark og Brasilien samarbejder om at forbedre frugtharheden hos køer - Forlænget laktation kræver fokus på huldstyring - Våd-ensilerede roer er velegnede til malkekøer - Brug af antibiotika kan have utilsigtede effekter på det omgivende øko-system - Ny metode til håndtering af kvæg giver større sikkerhed - Hent nyhedsbrevet...»

Ny Kvægforskning, maj 2016 - Bedre avlsværdivurdering for frugtbarhedsegenskaber hos malkekøer - Forsøgsfaciliteter ved Danmarks Kvægforskningscenter - bestemt et forsøg værd! - Nyt projekt: Er sygeboksen til gavn for den halte ko? - Sammenhæng mellem harsk smag og frie fedtsyrer i mælk - Resultater fra produktionsforsøg med krydsningskalve ved Danmarks Kvægforskningscenter - Hent nyhedsbrevet...»

Ny Kvægforskning, marts 2016 - Første runde med optimeringsværktøjet EVOP afprøvet i mælkekvægsbesætninger - Kornbærme kan erstatte rapsskrå og roepiller i fuldfoder til slagtekalve - Nyt fodringsforsøg: Hvad betyder majsensilagens NDF fordøjelighed og foderrationens blandegrad for mælkeydelse og foderoptagelse? - Nøjagtig måling af koens liggetid - Forlænget laktation - en lovende strategi til bedre økonomi - Hent nyhedsbrevet...»