Besøg os

BESØG PÅ DANMARKS KVÆGFORSKNINGSCENTER

På Danmarks Kvægforskningscenter har vi meget vi gerne vil vise frem. Derfor er alle velkomne til at aflægge os et besøg. Vi tilrettelægger besøgene efter gruppens interesser. Det er vores mål at virke som udstillingsvindue for dansk kvægbrug og som besøgs- og kursussted for danske kvægbrugere.

Er du primært interesseret i kvæg skal du aftale besøg på DKC med Betty T. Jensen. på telefon: 8799 1500.

Er du interesseret i andre fagområder AU-Foulum skal du aftale et besøg med Ib Sillebak Kristensen på telefon: 8715 8036. 

Læs mere om besøg på AU-Foulum »

Besøgsgård for skoler

DKC-Burrehøjvej er også en besøgsgård. Derfor kan skoleelever komme på gårdbesøg som en del af et undervisningsforløb. Book et gårdbesøg »

 

 

Besøgsregler for Danmarks Kvægforskningscenter

  • Danmarks Kvægforskningscenter modtager kun besøg efter aftale. 
  • Da vi ønsker at bevare en høj sundhedsstatus i staldene udleveres overtrækssko og kitler af plastik ved ankomsten. Sko og kitler tages på før besøg i staldene.
  • Der føres besøgsprotokol, så kontaktoplysninger på alle besøgende er tilgængelige
  • Af hensyn til smitterisiko må besøgende ikke røre ved dyr og foder.
  • Besøgende må ikke opholde sig foran dyrene, på fodergangene, inde hos dyrene eller i kalvestald. 
  • For ikke at risikere overførsel af sygdomme fra udlandet skal udlændinge, og danskere der har været i udlandet, have opholdt sig i Danmark mindst 48 timer før besøget. 
  • Afspærringer og personalets anvisninger skal respekteres. 
  • Rygning er ikke tilladt i mandskabsbygning og stalde.
  • Alle skal bruge hånddesinfektion (sprit), når stalden forlades.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Danmarks Kvægforskningscenter.

KONTAKT

BESØG OM KVÆG

Kontakt Betty T. Jensen

E-mail: BettyT.Jensen@anis.au.dk  

Telefon: 8799 1500.


OM ANDRE FAGOMRÅDER PÅ AU-FOULUM 

Kontakt Ib Sillebak Kristensen,

Tlf: 8715 8036  

E-mail: ibs.kristensen@agro.au.dk 

Læs mere om besøg på AU-Foulum »